Witamy w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym

Zaczarowany Gaj

Zajęcia specjalistyczne marzec 2021

AKTYWNOŚĆ DZIECI NA ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH

Cele zajęć logopedycznych

a. główne: 
-   korekcja wad wymowy 
-   usprawnianie mowy 
-   stymulacja rozwoju funkcji percepcyjne- motorycznych 
-   współudział rodziców w terapii logopedycznej 

b. szczegółowe ( skierowane do dziecka): 
-   uświadamia sobie popełniane błędy i wie jak je eliminować 
-   poprawnie komunikuje się z otoczeniem 
-   wzbogaca zasób słownictwa 
-   doskonali percepcję słuchową i wzrokową

Przykładowe ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywoływania zaburzonych głosek:

Ćwiczenia oddechowe (wyrabianie prawidłowego oddechu dla mowy, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia umiejętnego synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi) np. wdech przez nos, wydech ustami, unoszenie rąk podczas wdechu, spokojne opuszczanie rąk przy wydechu, wykonywanie wdechu i dmuchiwanie świeczki ( powoli, szybko) na wydechu, wykonywanie wdechu wymawiając ,, s” z jednakową głośnością, wykonywanie wdechu wymawiając ,, s” raz ciszej, raz głośniej, nucenie, mruczenie przy zamkniętych ustach, kontrola fazy wydechowej podczas dmuchania na skrawek papieru, piórko, watę zdmuchiwanie płomyka świecy przy zwiększanej stopniowo odległości, nadmuchiwanie balonów,
            dmuchnie baniek mydlanych, gra na gwizdku
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych:
-    ćwiczenia sprawności języka ,np. gwałtowne wysuwanie i wsuwanie języka w głąb jamy ustnej, zlizywanie z talerzyka miodu, posypki   na torty,,, kląskanie” językiem o podniebienie twarde bez poruszania żuchwą, dotykanie czubkiem języka na zmianę dolnych i górnych zębów przy opuszczonej żuchwie, wypychanie językiem policzków 
-     ćwiczenia warg, np. szybkie zmienianie układu ust ,, uśmiech”, ,, ryjek”, wykonywanie ruchów imitujących gwizdanie, cmokanie, zakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie, dmuchanie przez wargi ułożone w kształt dzióbka i zębami górnymi na dolnej wardze, parskanie,   półuśmiech- odciąganie na przemian kącików warg, nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza ustami lub nosem 
-      ćwiczenie podniebienia miękkiego, np. wdychanie i wydychanie powietrza przez nos, wypowiadanie sylab ,, apa, opa, epa, ypa, upa , ipa” z przedłużeniem momentu zwarcia warg, wypowiadanie sylab ,, ap, op, ep, yp, up” , ,, pa, po, pe, pu, py” z przedłużeniem momentu zwarcia warg, ćwiczenia z rurką (przenoszenie kawałków papieru), głośne ziewanie, 
-     żuchwy , np. wykonywanie ruchów poziomych żuchwą z otwartymi i zamkniętymi ustami, ruchy do przodu i do tyłu 
-     ćwiczenia emisyjno-głosowe polegające na wyrabianiu właściwej tonacji, kierowaniu głosu na maskę, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach np. próby wymowy samogłosek na różnej tonacji, przeciąganie samogłoski na pierwszej sylabie np. Baaaaa..siu!, Zuuuu…ziu!, na drugiej sylabie np. Alaaaaaa! ,Markuuuu! itp.

 Logopeda służy również radą, pomocą i wsparciem zarówno kadrze pedagogicznej, jak i wszystkim dzieciom z naszego Przedszkola i ich rodzicom.

Spotkanie z cyklu ,,Logopeda radzi”

Kochane dzieci w tym tygodniu proponuję zestaw  ćwiczeń i wesołych wierszyków, dzięki którym będziecie pięknie wymawiać głoski /S / /Z/ /C//DZ/.   

Podczas wymawiania głoski  S  język leży płasko za dolnymi zębami ( jak przy a ), zęby są zbliżone i widoczne, usta rozchylone płasko przylegają do zębów ( jak przy uśmiechu ).   

„Zabawa z rurką”  
Weź rurkę albo słomkę, połóż ją na języku, leciutko zagryź i dmuchaj: ssssssss........do rurki.   

„Długi wąż”  
Poprowadź palec wzdłuż węża, mówiąc: ssssss....Pamiętaj: „grzeczny” język chowa się za zębami!!!   

„Wąż samotnik”  
Sssunie sssobie wąż sssssamotnik,  
Za nim jego ssstryj grzechotnik.  
I ssstu sssynów ssstryja z sssssykiem:  „przessssstań już być sssssamotnikiem!”  

 „Wesoła rodzinka”  
Pięć paluszków twojej rączki- to rodzinka głoski  S. Weź kartkę papieru, połóż na niej swoją dłoń i obrysuj jej kształt. Każdemu paluszkowi dorysuj minkę i czapeczkę według własnego pomysłu. Nazwij paluszki  kolejno sylabami / sa/, / so/, / se/, /su/,/sy/ i powtórz głośno kilka razy imiona wszystkich członków rodzinki.  

„Smok” Powtórz wesoły wierszyk:   Szedł po drodze smok  do szkoły się uczyć.  I tak wciąż powtarzał:  sma-sma, smo-smo, smu-smu,  sme-sme, smy-smy, smą-smą, smę-smę.  Taki zielony smok, co uczyć się chciał.   

W podobny sposób można utrwalać wymowę głosek: z,  c,  dz.  Ciekawą pozycją książkową do ćwiczeń w utrwalaniu poprawnej wymowy jest materiał zawarty w książeczkach pt. „Syczące wierszyki” i „Szumiące wierszyki” autorstwa Iwony Michalak- Widera i Katarzyny Węsierskiej,  które zamieściłam.

Życzę miłej zabawy  Logopeda-Małgorzata Rudyk

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

1.      Kontakty indywidualne, rozmowy doraźne, konsultacje (w miarę potrzeb)
rozmowy w celu rozwiązywania bieżących trudności, konfliktów;
informowanie rodziców o wynikach obserwacji, podejmowanie działań w celu wspomagania harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
2.      Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnychi WWR (w miarę potrzeb) przekazywanie bieżących informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, strefy najbliższego rozwoju i ewentualnych trudności dziecka;
przekazywanie bieżących zaleceń do pracy w domu w celu kontynuowania i generalizowania podjętych działań terapeutycznych.
3.      Psychoedukacja rodziców 
4.      Wystawa prac, zdjęcia na stronie internetowej przedszkola 
systematyczne eksplorowanie prac dziecka – zdjęcia na stronie internetowej przedszkola;
zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola zdjęć dzieci podczas zajęć specjalistycznych.

Psycholog 
Patrycja Nykiel

Terapia ruchowa

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i sprawiają, że dzieci chętnie w nich uczestniczą. Sprzyja to ich rozwojowi i poprawie funkcjonowania. 

Ćwiczenia ruchowe są istotnym elementem terapii poprawiającym funkcjonowanie mózgu. W ćwiczeniach ruchowych zawarte są elementy  ćwiczeń integrujących z naprzemiennością, które  aktywizują mózg i poprawiają skupienie uwagi.

Wczesne oddziaływanie na dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego zapobiegają powstawaniu wadliwych wzorców ruchowych, przeciwdziałają zniekształceniom i przykurczom kostno-stawowym.  W rehabilitacji dzieci stosuje się wiele różnych metod, zmierzających do tego, aby dziecko osiągnęło możliwie jak największą samodzielność w życiu codziennym. W terapii ruchowej uczestniczą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, gdzie w zaleceniach zawarto taką formę wspomagania. 

Założenia programu postępowania w czasie zajęć  obejmują:
Cele ogólne:
Metody i techniki pracy
Forma pracy:
Ruch dziecka w wieku przedszkolnym jest jego naturalną potrzebą fizjologiczną. Podtrzymujemy  i pielęgnujemy naturalne formy ruchu, ale równocześnie kierujemy rozwojem cech motoryki i rozwijamy umiejętności ruchowe.

Muzykoterapia

Muzykoterapia stanowi niezwykle cenną metodę w pracy z dzieckiem. W istotę muzykoterapii wpisana jest kreatywność, co oznacza, iż jest w stanie rozbudzić twórczą aktywność dziecka, wzbogacając tym samym jego życie wewnętrzne, psychikę oraz intelekt. Muzykoterapia wykorzystuje przede wszystkim mowę, śpiew, ruch, grę na instrumentach, jak również swobodne słuchanie utworów muzycznych itp. Celem muzykoterapii jest ujawnienie i odreagowanie emocji, zmiana nieprawidłowych zachowań, integracja w grupie, poszerzanie wrażliwości, nauczenie relaksacji, aktywizacja oddechowa, psychiczna, ruchowa, budowanie pozytywnej samooceny, wzrost pewności siebie, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, zmniejszanie napięcia psychoruchowego, poziomu lęku, pobudzanie ekspresji własnych uczuć. Terapia muzyką pomaga też dzieciom nieśmiałym.