Witamy w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym  w Brzegu

Innowacja pedagogiczna - ŚWIAT WOKÓŁ NAS

W obecnym roku szkolnym od września w każdej grupie wiekowej wdrażania jest innowacja pedagogiczna pt. " Świat wokół nas". Autorkami innowacji są nauczycielki naszego przedszkola : Magdalena Piskorska, Joanna Dolla-Morawiak, Marzena Duszeńko, Izabela Gawlas. Innowacja ma na celu rozwijanie u dzieci kompetencji społecznych czyli umiejętności skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, zdolności empatii, rozumienia własnych emocji...
M. Piskorska, M. Duszeńko i J. Dolla- Morawiak przygotowały radę szkoleniową dla pozostałych nauczycieli, której tematem były " Zabawy i zajęcia rozwijające kompetencje społeczne u dzieci". Na początku pokazały krótką prezentację teoretyczną nt. inteligencji interpersonalnej. Nastepnie  zaprezentowały kilkanaście prostych zabaw, które można wykorzystać w grupie przedszkolnej codziennie, a które pomagają w rozwoju w/w kompetencji.  M. Duszeńko