Witamy w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym  w Brzegu

Projekty i innowacje

Projekt Aktywny Kreatywny Maluch

Cały rok szkolny 2017/2018 realizowany był w naszym przedszkolu projekt unijny Aktywny Kreatywny Maluch. Projekt trwa do grudnia 2018. W jego ramach nauczyciele pracujący w przedszkolu realizują zajęcia z języka angielskiego, muzykoterapię i zajęcia teatralne. Przyjeżdża też pani, która prowadzi dogoterapię.

Pokaż więcej 

W Przedszkolu Publicznym Nr 7 Integracyjnym od września 2020 r. realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Kodowanie na dywanie”. Innowacja ma charakter   programowo metodyczny, co oznacza, że wprowadza nowe elementy i nowe sposoby uczenia się i zabawy  do programu wychowania przedszkolnego w placówce . Mają one wychodzić  naprzeciw potrzebom dzieci spragnionych odkrywania, zmieniania i budowania. Kodowanie na dywanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, to rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Nasza innowacja jest początkiem nauki programowania, dzięki której dzieci mogą kształcić wiele potrzebnych i przydatnych umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, rozwijać logiczne myślenie, uczyć się współpracy w grupie- rozwijać kompetencje społeczne. Ze względu na łatwość osiągania w tej dziedzinie sukcesu-  pozwala zwiększać poczucie własnej wartości. Podstawowym celem innowacyjnego działania będzie przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym, przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę. Nacisk położony zostanie na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania. Będzie to nie tylko nauka prawidłowego tworzenia kodu,  ale także okazja do doświadczania, poszukiwania  i odważnego patrzenia  na świat. Innowacja ma polegać na połączeniu zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych.

prezentacja kodowanie na dywanie

CELE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ  „WĘDRÓWKI JĘZYCZKA  W ŚWIAT MOWY” 

CEL GŁÓWNY :  Wspomaganie edukacji językowej dziecka, rozbudzanie aktywności słownej, rozwijanie sprawności związanych z komunikacją językową.

Czytaj dalej 

Założenia i przebieg innowacji z języka angielskiego „Let’s play together”

Wstęp
Nauczanie języka obcego w przedszkolu staje się coraz bardziej popularne i ważne. W obecnych czasach poznanie języka obcego  staje się koniecznością, wzbogaca edukację dzieci o nowe doświadczenia, rozszerza zainteresowania. Nauka języka obcego wpływa w istotny sposób na rozwój intelektualny dzieci.  Wyniki badań wskazują na to, że dzieci uczące się języka obcego od wczesnego dzieciństwa szybciej osiągają płynność w mówieniu i mają lepszą wymowę. Dziecko w wieku przedszkolnym jest bardzo chłonne nowych informacji, dlatego należy wykorzystać ten naturalny okres możliwości i otwartości dziecka na nowe doświadczenia, aby zachęcić je do nauki języka w przyszłości. Niniejszy program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Program uwzględnia możliwości psychofizyczne dziecka,  najnowsze trendy w edukacji dzieci oraz praktyczne doświadczenia z pracy z małymi dziećmi. Bardzo ważnym aspektem programu jest włączenie do wszelkich działań dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Metody i techniki będą uwzględniały indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka. Celem programu jest przedstawienie metod i technik nauczania oraz form pracy, dzięki którym dzieci  w sposób aktywny, a więc ciekawy ,,zanurzać się” będą w świecie języka angielskiego. Program zawiera charakterystykę dzieci w wieku przedszkolnym, opis celów dydaktycznych i wychowawczych oraz sposoby ich osiągania, prezentację treści nauczania, propozycje dotyczące doboru materiałów dydaktycznych, przykłady ćwiczeń i zabaw, oraz opis osiągnięć ucznia i sposoby ich sprawdzania. 

Czytaj więcej

          Innowacja „Bose stópki – zajęcia ruchowe z elementami jogi” W roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu realizowana będzie innowacja „Bose stópki” – zajęcia ruchowe z elementami jogi”. Innowacja ma przede wszystkim na celu stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce, motywowanie dzieci oraz wykorzystywania ich naturalnych predyspozycji do rozwijania kompetencji społecznych, sprawności ruchowej, nauki uważności, koncentracji uwagi i samoregulacji. Innowacja powstała z myślą o nauczaniu najmłodszych radzenia sobie z negatywnymi emocjami poprzez ruch i zabawę oraz ukazania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez konieczności sięgania po tablet czy telefon. Głównym celem zajęć jest rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i koordynacji ruchowej, doskonalenie koncentracji uwagi, nauka radzenia sobie z negatywnymi emocjami poprzez ruch i zabawę. Podczas cyklu zajęć dzieci poprzez zabawę będą uczyły się poszczególnych pozycji jogi, będą rozmawiały o trudnych emocjach i uczuciach na podstawie bajek terapeutycznych, poznają różne techniki relaksacyjne. Innnowacja realizowana będzie raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych.    

Jesienna mandala

  W dniu 26.10.2023 w naszym przedszkolu odbył się konkurs „Jesienna mandala”, który został zrealizowany w ramach innowacji pedagogicznej „Bose stópki- ćwiczenia ruchowe z elementami jogi”.  Dzieci miały za zadanie z zebranych darów jesieni oraz kupionych suchych produktów stworzyć mandale. Towarzyszyła temu muzyka relaksująca. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach oraz pomagały sobie nawzajem, współpracowały w grupie.