Witamy w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym  w Brzegu

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym w Brzegu 

Czytaj dalej

Rozliczenie dochodów i wydatków Rady Rodziców PP nr 7 
rok 2023/2024 I półrocze

Czytaj dalej

Regulamin wycieczek i spacerów 

 Celem Modelu Wartościowych Szkół / Przedszkoli ® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej/ przedszkolnej w tym wzmacnianie odporności psychicznej.  

 Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół / Przedszkoli ® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły/ przedszkola oraz realizacji podstaw programowych.   

Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów/ dzieci , a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły i przyszły pracownik.