Witamy w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym

Zaczarowany Gaj

Projekty i innowacje

Projekt Aktywny Kreatywny Maluch

Cały rok szkolny 2017/2018 realizowany był w naszym przedszkolu projekt unijny Aktywny Kreatywny Maluch. Projekt trwa do grudnia 2018. W jego ramach nauczyciele pracujący w przedszkolu realizują zajęcia z języka angielskiego, muzykoterapię i zajęcia teatralne. Przyjeżdża też pani, która prowadzi dogoterapię.

Pokaż więcej 

W Przedszkolu Publicznym Nr 7 Integracyjnym od września 2020 r. realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Kodowanie na dywanie”. Innowacja ma charakter   programowo metodyczny, co oznacza, że wprowadza nowe elementy i nowe sposoby uczenia się i zabawy  do programu wychowania przedszkolnego w placówce . Mają one wychodzić  naprzeciw potrzebom dzieci spragnionych odkrywania, zmieniania i budowania. Kodowanie na dywanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, to rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Nasza innowacja jest początkiem nauki programowania, dzięki której dzieci mogą kształcić wiele potrzebnych i przydatnych umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, rozwijać logiczne myślenie, uczyć się współpracy w grupie- rozwijać kompetencje społeczne. Ze względu na łatwość osiągania w tej dziedzinie sukcesu-  pozwala zwiększać poczucie własnej wartości. Podstawowym celem innowacyjnego działania będzie przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym, przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę. Nacisk położony zostanie na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania. Będzie to nie tylko nauka prawidłowego tworzenia kodu,  ale także okazja do doświadczania, poszukiwania  i odważnego patrzenia  na świat. Innowacja ma polegać na połączeniu zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych.

prezentacja kodowanie na dywanie

CELE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ  „WĘDRÓWKI JĘZYCZKA  W ŚWIAT MOWY” 

CEL GŁÓWNY :  Wspomaganie edukacji językowej dziecka, rozbudzanie aktywności słownej, rozwijanie sprawności związanych z komunikacją językową.

Czytaj dalej 

Założenia i przebieg innowacji z języka angielskiego „Let’s play together”

Wstęp
Nauczanie języka obcego w przedszkolu staje się coraz bardziej popularne i ważne. W obecnych czasach poznanie języka obcego  staje się koniecznością, wzbogaca edukację dzieci o nowe doświadczenia, rozszerza zainteresowania. Nauka języka obcego wpływa w istotny sposób na rozwój intelektualny dzieci.  Wyniki badań wskazują na to, że dzieci uczące się języka obcego od wczesnego dzieciństwa szybciej osiągają płynność w mówieniu i mają lepszą wymowę. Dziecko w wieku przedszkolnym jest bardzo chłonne nowych informacji, dlatego należy wykorzystać ten naturalny okres możliwości i otwartości dziecka na nowe doświadczenia, aby zachęcić je do nauki języka w przyszłości. Niniejszy program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Program uwzględnia możliwości psychofizyczne dziecka,  najnowsze trendy w edukacji dzieci oraz praktyczne doświadczenia z pracy z małymi dziećmi. Bardzo ważnym aspektem programu jest włączenie do wszelkich działań dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Metody i techniki będą uwzględniały indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka. Celem programu jest przedstawienie metod i technik nauczania oraz form pracy, dzięki którym dzieci  w sposób aktywny, a więc ciekawy ,,zanurzać się” będą w świecie języka angielskiego. Program zawiera charakterystykę dzieci w wieku przedszkolnym, opis celów dydaktycznych i wychowawczych oraz sposoby ich osiągania, prezentację treści nauczania, propozycje dotyczące doboru materiałów dydaktycznych, przykłady ćwiczeń i zabaw, oraz opis osiągnięć ucznia i sposoby ich sprawdzania. 

Czytaj więcej