Witamy w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym  w Brzegu

 „ Nasze przedszkole gwarantuje każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp wysokiej jakości oferty edukacyjnej w poczuciu pełnego bezpieczeństwa i akceptacji”

Publiczne Przedszkole Nr7 Integracyjne w Brzegu zostało powołane Uchwałą Nr XVII/186/2000 r. Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 marca 2000 r.

Od 20 lat jest już przedszkolem w pełni integracyjnym.

Przedszkole jest jedyną placówką integracyjną 
w powiecie brzeskim.

Przedszkole jest placówką środowiskową – wyrosło z lokalnych potrzeb i na trwale zakorzeniło się w społecznym pejzażu. Jest ono niezbędne do realizacji specyficznych, bardzo ważnych potrzeb rozwojowych mieszkańców naszego miasta.

Przedszkole mieści się w jednopiętrowym budynku, wybudowanym do celów edukacyjnych, z windą dla osób niepełnosprawnych. Ważną zaletą Przedszkola jest jego położenie, gwarantujące bezpieczeństwo i przyjazny klimat.

Wyposażenie ogrodu przedszkolnego sprzyja bezpiecznym zabawom dzieci

Obecnie funkcjonuje w nim 5 oddziałów integracyjnych. Zatrudnionych jest18 nauczycieli oraz 14 pracowników obsługi i administracji ; 13 nauczycieli posiada stopień nauczyciela   dyplomowanego, 4 mianowanego , 3 nauczycieli kontraktowych.

Zajęcia specjalistyczne i dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli przedszkola posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe.W przedszkolu wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego, zajęciach teatralnych i zajęciach plastycznych.