Zaczarowany Gaj

AKTYWNOŚĆ DZIECI NA ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH

Cele zajęć logopedycznych

a. główne: 
-   korekcja wad wymowy 
-   usprawnianie mowy 
-   stymulacja rozwoju funkcji percepcyjne- motorycznych 
-   współudział rodziców w terapii logopedycznej 

b. szczegółowe ( skierowane do dziecka): 
-   uświadamia sobie popełniane błędy i wie jak je eliminować 
-   poprawnie komunikuje się z otoczeniem 
-   wzbogaca zasób słownictwa 
-   doskonali percepcję słuchową i wzrokową

Przykładowe ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywoływania zaburzonych głosek:

Ćwiczenia oddechowe (wyrabianie prawidłowego oddechu dla mowy, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia umiejętnego synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi) np. wdech przez nos, wydech ustami, unoszenie rąk podczas wdechu, spokojne opuszczanie rąk przy wydechu, wykonywanie wdechu i dmuchiwanie świeczki ( powoli, szybko) na wydechu, wykonywanie wdechu wymawiając ,, s” z jednakową głośnością, wykonywanie wdechu wymawiając ,, s” raz ciszej, raz głośniej, nucenie, mruczenie przy zamkniętych ustach, kontrola fazy wydechowej podczas dmuchania na skrawek papieru, piórko, watę zdmuchiwanie płomyka świecy przy zwiększanej stopniowo odległości, nadmuchiwanie balonów,
            dmuchnie baniek mydlanych, gra na gwizdku
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych:
-    ćwiczenia sprawności języka ,np. gwałtowne wysuwanie i wsuwanie języka w głąb jamy ustnej, zlizywanie z talerzyka miodu, posypki   na torty,,, kląskanie” językiem o podniebienie twarde bez poruszania żuchwą, dotykanie czubkiem języka na zmianę dolnych i górnych zębów przy opuszczonej żuchwie, wypychanie językiem policzków 
-     ćwiczenia warg, np. szybkie zmienianie układu ust ,, uśmiech”, ,, ryjek”, wykonywanie ruchów imitujących gwizdanie, cmokanie, zakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie, dmuchanie przez wargi ułożone w kształt dzióbka i zębami górnymi na dolnej wardze, parskanie,   półuśmiech- odciąganie na przemian kącików warg, nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza ustami lub nosem 
-      ćwiczenie podniebienia miękkiego, np. wdychanie i wydychanie powietrza przez nos, wypowiadanie sylab ,, apa, opa, epa, ypa, upa , ipa” z przedłużeniem momentu zwarcia warg, wypowiadanie sylab ,, ap, op, ep, yp, up” , ,, pa, po, pe, pu, py” z przedłużeniem momentu zwarcia warg, ćwiczenia z rurką (przenoszenie kawałków papieru), głośne ziewanie, 
-     żuchwy , np. wykonywanie ruchów poziomych żuchwą z otwartymi i zamkniętymi ustami, ruchy do przodu i do tyłu 
-     ćwiczenia emisyjno-głosowe polegające na wyrabianiu właściwej tonacji, kierowaniu głosu na maskę, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach np. próby wymowy samogłosek na różnej tonacji, przeciąganie samogłoski na pierwszej sylabie np. Baaaaa..siu!, Zuuuu…ziu!, na drugiej sylabie np. Alaaaaaa! ,Markuuuu! itp.

 Logopeda służy również radą, pomocą i wsparciem zarówno kadrze pedagogicznej, jak i wszystkim dzieciom z naszego Przedszkola i ich rodzicom.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

1.      Kontakty indywidualne, rozmowy doraźne, konsultacje (w miarę potrzeb)
rozmowy w celu rozwiązywania bieżących trudności, konfliktów;
informowanie rodziców o wynikach obserwacji, podejmowanie działań w celu wspomagania harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
2.      Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnychi WWR (w miarę potrzeb) przekazywanie bieżących informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, strefy najbliższego rozwoju i ewentualnych trudności dziecka;
przekazywanie bieżących zaleceń do pracy w domu w celu kontynuowania i generalizowania podjętych działań terapeutycznych.
3.      Psychoedukacja rodziców 
4.      Wystawa prac, zdjęcia na stronie internetowej przedszkola 
systematyczne eksplorowanie prac dziecka – zdjęcia na stronie internetowej przedszkola;
zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola zdjęć dzieci podczas zajęć specjalistycznych.

Psycholog 
Patrycja Nykiel