Zaczarowany Gaj

           Od wielu lat w przedszkolu prowadzone są dodatkowe zajęcia plastyczne -  2 razy w tygodniu przez 30 minut  w grupach 5 i 6-latków. 

Rozwijanie twórczości plastycznejnależy do podstawowych zadań wychowania przedszkolnego. Twórczość ta umożliwia rozwój pewnych dyspozycji psychicznych, sprawności umysłowej, manualnej, pamięci wzrokowej, wyobraźni przestrzennej, ruchowej i kolorystycznej. Odgrywa bardzo ważna rolę, zaspakaja u dziecka ogromną potrzebę działania, wyzwala napięcie wewnętrzne, a jednocześnie zaznajamia je z problemem sztuki. Pomaga dziecku nie tylko spostrzegać i utrwalać w pamięci charakterystyczne cechy przedmiotów, zwierząt oraz zmieniające się pory roku, krajobrazy, ale także pobudza u dziecka pomysłowość, twórczą fantazję, uczy skupienia, daje jednocześnie odprężenie, uspokojenie. W trakcie malowania, rysowania dziecko po swojemu ukazuje odczucia i pragnienia, emocjonuje się odkrywaniem nowych barw, kształtów z otoczenia.  
Zapraszam na zajęcia – we wtorek i w czwartek o godzinie 8.00 

Palus Małgorzata 

Powrót