Zaczarowany Gaj

Grupa IV Zajączki

Jak ten czas szybko leci...... JESTEŚMY JUŻ W ZERÓWCE!!!

My – „Zajączki” - to radosne starszaki. 9 dziewczynek i 11 chłopców należy do naszej paki. Chętnie się uczymy, chętnie współpracujemy  i dlatego super się dogadujemy! Pani Marta, Ania i Marysia naszą grupę prowadzą Pomocą służą, chętnie nam doradzą. Pani Ewa i Paulina nad naszym bezpieczeństwem także czuwają, I o porządek na Sali dbają. Dla nas sprawność to podstawa, Sport i gimnastyka - Super sprawa! Śpiewamy, czytamy, recytujemy.  W przedstawieniach chętnie udział bierzemy. Czy to chłopak, czy dziewczyna, my - "Zajączki" to super drużyna! 

W roku szkolnym 2021/2022 z dziećmi w grupie pracuje: 
Pani Marta Muzyka - wychowawca 
Pani Anna Banasiuk – wychowawca 
Pani Maria Wołoszyńska- nauczyciel wspomagający 
Pani Paulina Procyszyn- pomoc nauczyciela 
Pani Ewa Radziwołek- woźna oddziałowa

Zajęcia dodatkowe prowadzą z nami: 
Pani Monika Kukuła - język angielski 
Pani Mariola Mesjasz – religia 
Pani Małgorzata Palus- zajęcia plastyczne 
Pani Joanna Dolla- Morawiak- zajęcia teatralne

Informacje

Ramowy rozkład dnia

6.30-9.00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dzieci, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, WWR, zajęcia dodatkowe.
9.00-9.30 – czynności higieniczno – porządkowe przed posiłkiem, spożywanie śniadania, wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w toalecie i przy stole.
9.30-10.00 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową, religia.
10.00-10.30 – zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem pod kierunkiem nauczyciela.
10.30-11.30– pobyt na powietrzu:zabawy zorganizowane i swobodne na podwórku przedszkolnym.
11.30-12.00–zabiegi higieniczne przed posiłkiem, spożywanie zupy, doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
12.00-13.30–zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową. Relaksacja (przy muzyce, przy bajkach czytanych przez nauczyciela lub na CD, z wykorzystaniem metody Knilla). Zajęcia zorganizowane, indywidualne i grupowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Utrwalanie treści programowych. Zajęcia dodatkowe. Zabawy swobodne. Zajęcia rewalidacyjne, WWR.
13.30-14.00–zabiegi higieniczne przed posiłkiem, spożywanie II dania, wdrażanie do całościowego spożywania posiłku i próbowania potraw mniej lubianych.
14.00-15.00–gry i zabawy indywidualne i grupowe wspomagające rozwój dziecka, zabawy pod kierunkiem nauczyciela, zajęcia rewalidacyjne, WWR.
15.00 - 16.30– zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci, rysowanie na wybrane tematy, zabawy konstrukcyjne, zabawy na podwórku przedszkolnym.