Witamy w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym

Zaczarowany Gaj

Sport to zdrowie

Wiek przedszkolny to okres wzmożonego wzrostu organizmu dziecka. Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności, rozwijania uczuć społecznych . Aktywność fizyczna i sport są w życiu człowieka istotnymi wartościami, które stanowią płaszczyznę procesów edukacyjnych. Ważnym ogniwem w kształtowaniu takich całożyciowych postaw, zachowań i umiejętności jest przedszkole. Dzieci w wieku przedszkolnym znajdują się w okresie wzmożonej potrzeby aktywności ruchowej. Dlatego też staramy się , aby dzieci miały bardzo dużo ruchu i zajęć rozwijających motorykę dużą .

powrót