Zaczarowany Gaj

Projekty i innowacje

Projekt Aktywny Kreatywny Maluch

Cały rok szkolny 2017/2018 realizowany był w naszym przedszkolu projekt unijny Aktywny Kreatywny Maluch. Projekt trwa do grudnia 2018. W jego ramach nauczyciele pracujący w przedszkolu realizują zajęcia z języka angielskiego, muzykoterapię i zajęcia teatralne. Przyjeżdża też pani, która prowadzi dogoterapię.

Pokaż więcej 

W Przedszkolu Publicznym Nr 7 Integracyjnym od września 2020 r. realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Kodowanie na dywanie”. Innowacja ma charakter   programowo metodyczny, co oznacza, że wprowadza nowe elementy i nowe sposoby uczenia się i zabawy  do programu wychowania przedszkolnego w placówce . Mają one wychodzić  naprzeciw potrzebom dzieci spragnionych odkrywania, zmieniania i budowania. Kodowanie na dywanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, to rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Nasza innowacja jest początkiem nauki programowania, dzięki której dzieci mogą kształcić wiele potrzebnych i przydatnych umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, rozwijać logiczne myślenie, uczyć się współpracy w grupie- rozwijać kompetencje społeczne. Ze względu na łatwość osiągania w tej dziedzinie sukcesu-  pozwala zwiększać poczucie własnej wartości. Podstawowym celem innowacyjnego działania będzie przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym, przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę. Nacisk położony zostanie na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania. Będzie to nie tylko nauka prawidłowego tworzenia kodu,  ale także okazja do doświadczania, poszukiwania  i odważnego patrzenia  na świat. Innowacja ma polegać na połączeniu zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych.

prezentacja kodowanie na dywanie