Witamy w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym

Zaczarowany Gaj

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6.30- 16.30

Realizacja podstawy programowej 
odbywa się w godzinach: 9.00 – 14.00

 PODZIAŁ NA GRUPY

Dzieci przydzielone są do grup zbliżonych wiekowo, których liczebność nie przekracza 20 osób
W roku szkolnym 2021/ 2022 pracę opiekuńczo-wychowawczo -dydaktyczną realizują
w grupach następujący nauczyciele:

Grupa I (dzieci 3 letnie) – mgr Joanna Dolla-Morawiak, mgr Ilona Palińska-Korf, mgr Elżbieta Kownacka ,wraz z pomocami nauczyciela – Marzeną Mazurkiewicz, Beatą Wojtkowską.

Grupa II (dzieci 4 letnie) - mgr Magdalena Piskorska, mgr Izabela Gawlas, mgr Maria Wołoszyńska  wraz z pomocami nauczyciela –    Bożeną Frańczak, Moniką Mularz

Grupa III (dzieci 4  letnie) - mgr Joanna Grudzińska, mgr Barbara Krzyżanowska, mgr Elżbieta Kownacka wraz z pomocami nauczyciela –    Edytą Babiarz, Agnieszką Szewczuk

Grupa IV (dzieci 5 letnie) – mgr Marta Muzyka, mgr Anna Banasiuk , mgr Maria Wołoszyńska     wraz z pomocą nauczyciela –Ewą Radziwołek, Pauliną Procyszyn.

Grupa V (dzieci 6 letnie) mgr Małgorzata Palus, mgr Justyna Prądzyńska-Mikoda, mgr  Marzena Duszeńko wraz z pomocą nauczyciela Małgorzatą Budzowską, Anną Gulczyńską, Ewą Mularską.

Zajęcia specjalistyczne i dodatkowe prowadzą:

Zajęcia z języka angielskiego –  mgr Monika Kukuła
Zajęcia plastyczne – mgr Małgorzata Palus
Gimnastyka korekcyjna i terapia ruchowa – mgr Maria Kwarciak
Terapia logopedyczna –  mgr Małgorzata Rudyk, mgr Izabela Gawlas
Arteterapia– Anna Banasiuk
Muzykoterapia – mgr Marzena Duszeńko 
Terapia psychologiczna- Patrycja Nykiel, Joanna Dziwura

ORGANIZACJA POSIŁKÓW

W organizacji pracy naszego Przedszkolu wprowadzono podział posiłków(zmiana wprowadzona na życzenie Rodziców i dostosowana do naturalnego rytmu dnia i potrzeb Dzieci) 
1.  9 00 – śniadanie
2.  1130 - obiad (zupa)
3.  13. 40 – obiad (II danie)

PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

Przedszkole działa na podstawie:
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) 
oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
Aktu założycielskiego;
Statutu Przedszkola