Zaczarowany Gaj

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6.30- 16.30

Realizacja podstawy programowej 
odbywa się w godzinach: 9.00 – 14.00

 PODZIAŁ NA GRUPY

Dzieci przydzielone są do grup zbliżonych wiekowo, których liczebność nie przekracza 20 osób
W roku szkolnym 2019/ 2020 pracę opiekuńczo-wychowawczo -dydaktyczną realizują
w grupach następujący nauczyciele:

Grupa I (dzieci 3 letnie) – mgr Joanna Grudzońska, mgr Barbara Krzyżanowska, mgr Marta Muzyka, mgr Małgorzata Palus ,wraz z pomocami nauczyciela – Małgorzata Budzowska, Anna Gulczyńska,  Ewą Mihułka. KONSULTACJE - wtorek 16.00-16.30

Grupa II (dzieci 4 letnie) - mgr Anna Banasiuk, mgr Marta Muzyka, mgr Maria Wołoszyńska,  wraz z pomocami nauczyciela –    Danuta Andruchów, Katzrzyna Scelina, Małgorzata Zawada. KONSULTACJE - wtorek 15.00-15.30

Grupa III (dzieci 4  letnie) - mgr Justyna Harat, mgr Aleksandra Czarnota, , mgr Barbara Krzyżanowska,  wraz z pomocami nauczyciela –    Dorota Rybacka, Anna Gulczyńska i Małgorzata Zawada. KONSULTACJE - wtorek 15.30-16.00

Grupa IV (dzieci 5 letnie) – mgr Ilona Palińska,  mgr Danuta Włodarczyk, mgr Elżbieta Kownacka,  Kownacka,      wraz z pomocą nauczyciela – Ewa Radziwołek, Elżbieta Dziumak, Beata Wojtkowska. KONSULTACJE - wtorek 16.00-16.30

Grupa V (dzieci 6 letnie) mgr Magdalena Piskorska,  mgr Marzena Duszeńko,gr Barbara Krzyżanowska wraz z pomocą nauczyciela Beatą Frańczak, Małgorzatą Puchelak i Beatą wojtkowską. KONSULTACJE - wtorek 15.30-16.00

Zajęcia specjalistyczne i dodatkowe prowadzą:

Zajęcia z języka angielskiego –  mgr Barbara Krzyżanowska
Zajęcia plastyczne – mgr Małgorzata Palus
Gimnastyka korekcyjna i terapia ruchowa – mgr Maria Kwarciak
Terapia logopedyczna –  mgr Małgorzata Rudyk
Art. – Anna Banasiuk
Muzykoterapia – mgr Marzena Duszeńko 
Terapia psychologiczna- Patrycja

ORGANIZACJA POSIŁKÓW

W organizacji pracy naszego Przedszkolu wprowadzono podział posiłków(zmiana wprowadzona na życzenie Rodziców i dostosowana do naturalnego rytmu dnia i potrzeb Dzieci) 
1.  9 00 – śniadanie
2.  1130 - obiad (zupa)
3.  13. 40 – obiad (II danie)

PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

Przedszkole działa na podstawie:
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) 
oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
Aktu założycielskiego;
Statutu Przedszkola