KADRA PRZEDSZKOLA

DYREKTOR   -  Elżbieta Michalska

WICEDYREKTOR - Maria Kwarciak

GŁÓWNY KSIĘGOWY – Aneta Lewandowska

NAUCZYCIELE :

Marzena Duszeńko

Joanna Dolla-Morawiak

Izabela Gawlas

Joanna Grudzińska

Elżbieta Kownacka

Anna Banasiuk

Barbara Krzyżanowska

Danuta Włodardczyk

 Małgorzata Palus  

 Magdalena Piskorska

Marta Muzyka

Małgorzata Rudyk

Ilona Palińska

Justyna Harat

Mariola Walas

Maria Wołoszyńska

Aleksandra Czarnota

Patrycja Nikiel

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI :

Ewa Mularska

Beata Waligóra

 

PRACOWNICY OBSŁUGI :

Danuta Andruchów

Teresa Bojko

Małgorzata Budzowska

Małgorzata Puchelak

Elżbieta Dziumak

Małgorzata Zawada

Ewa Radziwołek

Katarzyna Scelina

Dorota Rybacka

Andrzej Rudziński

Bożena Frańczak

Beata Wojtkowska

Elżbieta Mihułka

Anna Gulczyńska 

Edyta Babiarz