Zaczarowany Gaj

KADRA PRZEDSZKOLA
DYREKTOR   -  Maria Kwarciak
WICEDYREKTOR - Marzena Duszeńko
GŁÓWNY KSIĘGOWY – Aneta Lewandowska

NAUCZYCIELE :
Joanna Dolla-Morawiak
Izabela Gawlas
Joanna Grudzińska
Elżbieta Kownacka
Anna Banasiuk
Barbara Krzyżanowska
Danuta Włodardczyk
Małgorzata Palus
Magdalena Piskorska
Marta Muzyka
Małgorzata Rudyk
Ilona Palińska
Justyna Harat
Mariola Walas
Aleksandra Czarnota
Patrycja Nykiel 
Justyna Prądzyńska-Mikoda

PRACOWNICY ADMINISTRACJI :
Beata Waligóra 

PRACOWNICY OBSŁUGI :
Teresa Bojko
Małgorzata Budzowska
Małgorzata Puchelak
Elżbieta Dziumak
Małgorzata Zawada
Ewa Radziwołek
Katarzyna Scelina
Dorota Rybacka
Andrzej Rudziński
Bożena Frańczak
Beata Wojtkowska
Elżbieta Michułka
Anna Gulczyńska
Ewa Mularska
Paulina Procyszyn