Zaczarowany Gaj

Na podstawie zapisów Uchwały nr XLV/288/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg :

  1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 zapewnia się dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
  2. Poza godzinami 9.00-14.00 za świadczenia nauczania, wychowania i opieki opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
  3. Wysokość stawki żywieniowej dziennej wynosi 6,5 zł.

Opłat za pobyt dziecka w przedszkolu dokonuje się miesięcznie do dnia 14-go każdego miesiąca na konto Przedszkola:

BZWBK SA I Oddział w Brzegu nr: 20 1090 2141 0000 0001 3527 4769

 Opłaty na RADĘ RODZICÓW w wysokości -30 zł/miesięcznie (ustalonej przez Rodziców) dokonuje się na konto Rady :
Bank Spółdzielczy w Brzegu nr: 29 8863 0009 2000 0022 7579 0001