Zaczarowany Gaj

OGŁOSZENIE

Przyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie karty w przedszkolu macierzystym w terminie od  17 - 28 maja 2021r.  Wydawanie  kart na dyżur wakacyjny  odbywa się w  przedsionku przedszkola lub poprzez pobranie karty ze  strony  internetowej przedszkola pp7brzeg.pl (W ZAKŁADCE INFORMACJE DLA RODZICÓW).
Wypełnione karty należy złożyć do skrzynki podawczej przy wejściu do przedszkola . 
Dyżur w lipcu pełni  Publiczne Przedszkole nr 2,3,7,8,11, 10   
Dyżur w sierpniu  pełni  Przedszkole Publiczne nr 1,4,5,6.

Karta dyżur wakacyjny lipiec Karta dyżur wakacyjny sierpień

 Celem Modelu Wartościowych Szkół / Przedszkoli ® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej/ przedszkolnej w tym wzmacnianie odporności psychicznej.  

 Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół / Przedszkoli ® jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły/ przedszkola oraz realizacji podstaw programowych.   

Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów/ dzieci , a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły i przyszły pracownik.

KOCHANI RODZICE 

DZIĘKUJEMY ZA TRUD I ZAANGAŻOWANIE, JAKIE
WŁO
ŻYLIŚCIE W ZDALNĄ EDUKACJĘ WASZYCH
 DZIECI. 
DOCENIAMY WASZE WSPARCIE I POŚCWIĘCONY CZAS. 
DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ I CIERPLIWOŚĆ
 BEZ WAS NIE OSIĄGNELIBYŚMY TAK WIELE. 
DYREKCJA I NAUCZYCIELE