RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE I

7.30 – 9.00 Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy wspomagające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci. Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy orientacyjno – porządkowe, ćwiczenia poranne. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Zajęcia rewalidacji indywidualnej.

9.00 – 9.40 Czynności higieniczne w łazience, spożywanie posiłku – śniadanie. Zajęcia rewalidacji indywidualnej, ar terapia, muzykoterapia, zajęcia indywidualne z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

9.40 – 9.55 Zajęcia dydaktyczne – realizowanie treści programowych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

9.55 – 10.25 Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności . Zabawy swobodne i kierowane.

10.25 – 11.40 Spacery i piesze wycieczki. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze.

11.40 – 12.20 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku, zachowanie właściwej postawy siedzącej przy stole. Zajęcia rewalidacji indywidualnej. Zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

12.20 – 13.20 Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności. Zajęcia tematyczne organizowane przez nauczyciela. Gry i zabawy ruchowe. Zabawy integracyjne, kołowe ze śpiewem, konstrukcyjne, dowolne. Odpoczynek dzieci – bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

13.20 – 14.00 Zabiegi higieniczne, porządkowe, wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku, próbowania potraw nieznanych lub mniej lubianych. Zajęcia rewalidacji indywidualnej. Zajęcia indywidualne i grupowe z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

14.00 – 16.00 Zabawy kołowe ze śpiewem. Gry i zabawy wspomagające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia rewalidacji indywidualnej. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.