KONSULTACJE w każdy wtorek o godzinie 16

             

 Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie.

 

 

RADA RODZICÓW - od miesiąca października - składka 30 zł miesięcznie.  Przelewamy na konto Rady Rodziców. Tytuł wpłaty; IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPA, składka Rada Rodziców

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNI

Tematyka kompleksowa:
1.Jesienne owoce.
2. Jesienne warzywa.
3.Skarby jesieni.
4. Żegnajcie do wiosny- ptaki już odleciały

I Jesienne owoce

,,Jesienią”– słuchanie wiersza połączone z wykonaniem zadania ,,z którego drzewa spadły?”, nazywanie owoców i kolorów: Jabłko , gruszka, śliwka, czerwony, żółty, fioletowy

„Owoce” – kolorowanie pastelami olejnymi kształtów owoców .

„Owoce” – zabawa matematyczna, przeliczanie 1-3.
Zabawy naśladowcze ,,W sadzie”, „Jeże zbierają jabłka” Dojrzałe jabłka”
„Małe czerwone jabłuszko” – zajęcia muzyczno-ruchowe. 
„Jabłuszko i gruszka” – zabawa orientacyjno‑ porządkowa, sprawne reagowanie na sygnał obrazkowy
„Jabłuszka i gruszki”- ćwiczenia ortofoniczne
Jabłko– słuchanie baśni, próby oceniania bohaterów, uzasadnianie swoich decyzji
„Rozrzucone jabłka” – zabawa orientacyjno‑porządkowa z wykorzystaniem opasek-symboli
„Owocowe rytmy” – zabawa matematyczna, tworzenie rytmicznego układu według wzoru
„Szpaki w sadzie” – zabawa z elementem biegu.
„Szukaj pary” – zabawa orientacyjno‑porządkowa, 
Czarodziejski worek” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie zmysłu dotyku, utrwalanie nazw owoców
Ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,,W owocowym ogrodzie”
„Jaki owoc tak smakuje?” – degustacja owoców, zabawa sensoryczna
„Jedna nóżka” – zabawa z elementem równowagi w ogrodzie.
„Róbcie to, co ja” – zabawa naśladowcza,
Spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym.
II Jesienne warzywa
-„Warzywa w kąciku przyrody” – oglądanie warzyw, nazywanie , określanie ich kolorów i kształtów,
-,,Na straganie – słuchanie wiersza P. Siewiera, próby pełnienia ról w teatrzyku postaci,
-Zabawa dydaktyczna ,,Na straganie”- segregowanie warzyw wg kształtu: podł użne, okrągłe,
-„Burak i cebulka” – zajęcia muzyczno-ruchowe, wyrabianie umiejętności wykonywania prostego rytmu za pomocą instrumentów perkusyjnych,kształcenie wyobraźni przez połączenie śpiewu piosenki z elementem ruchu.
-„Warzywne pary” – zabawa dydaktyczna, różnicowanie wielkości: dużymały,rozumienie określenia para, wzbogacanie słownika przez tworzenie zdrobnień od nazw warzyw.-„Poznajemy warzywa” – zabawy matematyczne, grupowanie warzyw według rodzaju,określanie cech wielkościowych (małydużymniejszywiększy) i ilościowych (małodużowięcejmniej).
-zabawy naśladowcze „Wyrywanie warzyw z ziemi” , „Zajączki chrupią marchewkę”,
-zabawy orientacyjno‑porządkowe „Zupa warzywna”, „Ogrodnik i warzywa” „Szukaj swojego koloru”
-„Czarodziejski worek” – zabawa sensoryczna, rozwijanie zmysłu dotyku,posługiwanie się nazwami warzyw.

-„Warzywa” – zabawa matematyczna, odwzorowywanie układu złożonego z trzech elementów.

-„Papierowa zupa” – zajęcia plastyczne, .kształtowanie umiejętności cięcia papieru, prawidłowego trzymania nożyczek,
,,Warzywa”- zamalowywanie konturu farbą akwarelową
-ćwiczenia gimnastyczne metoda opowieści ruchowej ,,W Ogrodzie warzywnym”- praca w parach,
-zabawy i ćwiczenia z elementami biegu i skoku: ,,zajączki”, ,,ogrodnik”

-zabawy w ogrodzie przedszkolnym
-spacery w okolicy przedszkola

III Skarby jesieni

-„Dary jesieni” – działanie dzieci, rozpoznawanie i nazywanie: kasztanów, żołędzi, korali jarzębiny. Grupowanie darów jesieni według rodzajów. Poznanie wyglądu i nazw drzew, na których rosną: kasztanowiec, dąb, jarzębina,
- Żołędzie – słuchanie wiersza A.Galicy
-„Żołędzie i liście” – zabawa dydaktyczna, tworzenie rytmicznych układów według wzoru. Rozwijanie uwagi i pamięci. Posługiwanie się nazwami przyrodniczymi: liść, żołądź.
- Kasztan  słuchanie wiersza D. Gellnerowej połączone z układaniem obrazka z części „Kasztanowy konik”, uważne słuchanie utworu,doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, uwagi i dokładności w dopasowywaniu elementów.
- Zabawy ruchowe: ,, Pieski szukają kasztanów” – zabawa z czworakowaniem.„Omiń kasztany” – zabawa z elementem równowagi,„Kasztanowy konik” – zabawa bieżna.

-„Kasztanowe stworki” – zabawa matematyczna ,liczenie i kształtowanie pojęcia liczb:1, 2 3- porównywaniae liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych
-„Dywan pani Jesieni” – układanie kompozycji z materiału przyrodniczego na szalu z brystolu, utrwalanie wiadomości dotyczących darów jesieni: liście, kasztany, żołędzie. 
-„Listki na wietrze” – ćwiczenia oddechowe
-zabawy orientacyjno‑porządkowe :„Drzewa i liście” ,,,Korale”, ,,Kasztan i listek”,
-„Grozik” – zabawa ze śpiewem. 
-„Wiatr i kasztany” – zajęcia muzyczno-ruchowe.

-Spacery do parku, zbieranie materiału przyrodniczego

IV Żegnajcie do wiosny- ptaki już odleciały.

opowiadanie ilustrowane ,, O gościach co nie przyszli na ucztę” L. Krzemienieckiej

- zabawa matematyczna ,,Lecą ptaki” -przeliczanie liczebnikami głównymi , porównywanie na oko liczebności zbiorów

- zabawy ruchowe-naśladowanie ruchu skrzydeł ptasich –różnicowanie ptaków dużych i małych

- zabawy logopedyczne dźwiękonaśladowcze- głosy ptaków

- zabawy ruchowe orientacyjno –porządkowe : Kot i ptaki”, ,, Słońce i deszcz”
- zabawy z czworakowaniem: ,,Kotek i ptaszki”

-zabawa muzyczna- odróżnianie i prawidłowe reagowanie ciałem i ruchem na zmiany tempa, dynamiki i nastroju

- ulepianki z plasteliny :piłeczki i wałki
- zabawy ruchowe z woreczkami ,,Rzuć i złap”
-zabawy z piórkami ,,Zgubione piórka”- dmuchanie na piórko , utrzymywanie go w przestrzeni,
-,,Ptaszek’ –konstruowanie postaci ptaka z elementów wyciętych z gazet
- ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,,Idzie jesień”
-pasowanie na Przedszkolaka- uroczystość z udziałem rodziców


Słówka z języka angielskiego :

Jabłko- Apple

Gruszka – pear

Śliwka – plum

Banan – banana

Cytryna – lemon

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019

Tematyka kompleksowa:
1. Witaj przedszkole.
2.Ja w przedszkolu.
3. Nasze zabawki.
4. Nadeszła jesień.

I Temat bloku: Witaj przedszkole.
-
 powitanie dzieci wręczeniem medali z imionami, przyglądanie się im i zapamiętywanie,
-zabawy muzyczno- ruchowe ułatwiające wzajemne poznanie się dzieci ,, to jestem ja”, ,,Witaj..jak się masz”, próby ustawiania się w kole, naśladowanie ruchów nauczyciela,
-zabawy z użyciem pacynek jako narratorów , zapamiętywanie imion kolegów, podawanie własnego, podejmowanie dialogu, praca w parach z maskotką 
-zabawy z chustą animacyjną ,, kto ma na imię…wchodzi pod chustę”
- ,,Spacerkiem po naszej sali „– zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem sali zabaw,
- oglądanie pomieszczeń przedszkolnych, ustalanie co w nich przechowujemy: łazienka, leżakownia, szatnia

-zabawa ,,Porządkujemy zabawki „– ustalanie zasady odkładania zabawek na stałe miejsca w sali,

-ćwiczenia artykulacyjne ,,Odwiedziny w przedszkolnej sali’’
-
zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne: budowanie dowolnych konstrukcji z wybranych klocków,
-zabawa w kole ,,kogo tu zawołam” – utrwalanie imion kolegów,
-zabawa rozwijająca umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni Gdzie jest miś
?
-zabawy muzyczne z piosenką ,,przedszkolaczek”,
-zabawy ruchowe naśladowcze ,,Rob to co ja” 
-zabawa plastyczna integracyjna ,,nasze dłonie”- odbijanie dłoni na drzewie grupowym, podpisywanie imion
-zabawy na podwórku przedszkolnym, przebywanie w pobliżu nauczyciela.

II Temat bloku: Ja w przedszkolu.

- ,,Mam trzy latka”nauka wiersza z pokazywaniem czynności,
- wskazywanie części ciała w zabawie logorytmicznej ,,Oto ja”oraz piosenkach ,,To są moje ręce..”, ,,Pokaż Grzesiu..”
- ,,Raz ,dwa lewa”- marsz przedszkolaków, nauka liczenia do dwóch, ustawianie w pary, wskazywanie na palcach i liczmanach,
-próby śpiewania piosenki ,,Przedszkolaczek”, zabawy marszowe z reakcją na sygnały,
- zabawy z chustą animacyjną podczas dnia zabaw z rodzicami,
-zabawa paluszkowa ,,Rodzinka” ,pokazywanie wraz z nauczycielem
-,,Malujemy piłkę”- zabawa plastyczna met. malowania dziesięcioma palcami,
-zabawa ,,Głaskany”- wskazywanie i gładzenie wybranych części ciała,
-teatr sylwet ,,Rodzina Kasi”- nazywanie członków rodziny
- zabawy ruchowe naśladowcze ,,Rób to co ja”,
-zabawy muzyczno- ruchowe ułatwiające wzajemne poznanie się dzieci ,, to jestem ja”, ,,Witaj..jak się masz”, próby ustawiania się w kole, naśladowanie ruchów nauczyciela,
- ,,ubieram się” –poznawanie części garderoby w działaniu, ćwiczenia motoryczne i słownikowe,
-zabawa dydaktyczna ,,Jak ubiera się miś –tak czy nie”- ocenianie i wskazywanie właściwych zachowań
-zabawa naśladowcza ,,Krzesło Maciusia”-nauka przesuwania i ustawiania własnego krzesełka,   zapamiętanie stałego miejsca przy stole.

-zabawy na podwórku przedszkolnym, bezpieczne korzystanie ze sprzętów,
-zabawy badawcze z wodą - nauka mycia rąk

III Temat bloku: Nasze zabawki.

-teatrzyk kukiełkowy ,,Kto posprząta „I Salach- rozumienie konieczności sprzątania miejsca zabawy,

- zabawy muzyczno- ruchowe ułatwiające wzajemne poznanie się dzieci ,, to jestem ja”, ,,Witaj..jak się masz”, naśladowanie ruchów nauczyciela, ustawienie w kole,

- zabawy konstrukcyjne klockami, układanie klocków wg poleceń,
- zabawa ,,gdzie jest piesek” utrwalająca położenie przedmiotów w przestrzeni,
- zabawa matematyczna ,,Ile misiów” –przeliczanie do dwóch, ustawianie parami,

- zabawa plastyczna ,,Pokoloruj misia”- nauka trzymania kredki, kolorowanie postaci kredką świecową,
-,,Bawmy się z misiami”- udział dzieci w zabawie

-teatr pacynek ,,Kto misiowi urwał ucho”- próby powtarzania tekstu za nauczycielem,
- zabawa z chusta animacyjną ,,rybki” –integrowanie grupy,

-oglądanie obrazków przedstawiających zabawki, nazywanie ich, określanie co można z nimi robić , jak się bawić,
- zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć wzrokową ,,co zniknęło”- odgadywanie nazwy ukrytej zabawki,
-udział dzieci w zabawach z okazji Dnia Przedszkolaka,
-zabawy relaksacyjne przy muzyce,

-słuchanie bajek podczas odpoczynku.
IV temat bloku: . Nadeszła jesień.

- Wielozmysłowe poznawanie liści; oglądanie, zwrócenie uwagi na kształt, kolorystykę, fakturę, wielkość; dotykanie, wąchanie – próby określania zapachu.

-Ćwiczenia graficzne Listki- kolorowanie sylwety.

-Słuchanie piosenki Liście w parku (sł. i muz. B. Forma).

-Słuchanie wiersza Doroty Gellner Jesień.
- Pokazanie obrazka, na którym wiewiórka siedzi na ławce, stoi na drodze, określanie, co robi wiewiórka na ostatnim obrazku.

-Ćwiczenia oddechowe: dmuchanie na listki trzymane za ogonki.

-Układanie przez dzieci bukiecików z liści w małych wazonach; ozdabianie nimi sali.

-Zabawa dydaktyczna rozwijająca umiejętność rozpoznawania kształtów,, kolorowe bukiety”.

-Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – składanie w całość papierowych liści po-ciętych na części (ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach).

-Układanie przez dzieci pomieszanych liści: dębu, kasztanowca, klonu, jarzębiny, na tacach oznakowanych rysunkami takich samych,
- Zabawa rozwijająca wrażliwość słuchową Opadające liście.

-Ćwiczenia ruchowo -dźwięko-naśladowcze Drzewa na wietrze.

-Zabawa rozwijająca spostrzegawczość Ukryte listki.

-Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową – dopasowywanie liści do ich rysunków konturowych (ćwiczenia indywidualne).
- Zabawy manipulacyjne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

-Zabawy z wykorzystaniem piosenki Liście w parku.
- Ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej Liście dębu.

Zabawa rozwijająca umiejętność współdziałania w parze Nie podepcz liści.