KONSULTACJE:

- Marta Muzyka- poniedziałek 16.00-16.30

- Anna Banasiuk- środa 16.00- 16.30

             

 

Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie.

Plan pracy  wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc  czerwiec.

Tematyka kompleksowa:
Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence.
Mieszkańcy łąki
Nadchodzi lato.
Przed nami wakacje!.

1. Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence
- zapoznanie z wartościami przyjaźni i tolerancji w oparciu o opowiadanie J.A. Hockuby „O tym jak pluszowy zajączek szukał przyjaciela” z wykorzystaniem maskotki;
- rozmowa w oparciu o film edukacyjny nt. dzieci żyjących na innych kontynentach- poznanie zwyczajów charakterystycznych dla innych kultur;
- zabawy muzyczno- ruchowe przy piosence „Wszystkie dzieci nasze są”;
- kreślenie farbą znaków litero podobnych  na arkuszach pionowych- doskonalenie funkcji motorycznych dłoni ,
- zabawa matematyczna ,,Ile dzieci, ile jabłuszek?’ doskonalenie umiejętności przeliczania na liczmanach,
- „Mój przyjaciel” - rysowanie postaci ludzkiej ,
- ćwiczenia gimnastyczne metodą W. Sherbourne  ,,wycieczka”
- zabawy bieżne w ogrodzie przedszkolnym- zaspokojenie potrzeby ruchu, wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu zabaw;
- obserwacja przyrody podczas spacerów,
- zabawy i gry z okazji dnia dziecka 

2. Mieszkańcy łąki.
- poznanie owadów podczas prowadzenia obserwacji z wykorzystaniem przyrządu (lupa) w ogrodzie przedszkolnym,
- słuchanie opowiadania „W letni dzień”- zachęcanie do obserwacji przyrody;
- inscenizacja wiersza ,, Do biedronki przyszedł żuk”z użyciem sylwet papierowych,
- zabawy przy piosence „Śpiewaj tak jak on”- rozwijanie umiejętności rytmicznych;
- dzielenie na sylaby  nazw owadów, leśnych zwierząt i owoców 
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie  5
-Biedronka na łące- wykonanie techniką origami;
-  ,,Motylek”: kolorowanie sylwety 
- ćwiczenia graficzne na  asfalcie;
- zabawy ruchowo- naśladowcza „Jestem zwierzątkiem które…”;
- zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą opowieści ruchowej „Na łące”
- bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu zabaw.

3. Nadchodzi lato
- uważnie słuchanie opowiadania  ilustrowanego H. Łochockiej „Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele”, poznanie nazwy polskiego morza;
- ćwiczenia graficzne rozwijanie umiejętności wycinania: cięcie po linii prostej
- „Pory roku”- zabawa dydaktyczna utrwalająca nazwy pór roku,
-formułowanie wypowiedzi nt ,, latem lubię….w zimie…”
- ,,co to są góry?-prowadzenie rozmowy nt wakacji w górach, zasad bezpieczeństwa
-zabawa dydaktyczna '”Czym pojedziemy na wakacje?”; nazywanie pojazdów, naśladowanie ich odgłosów (ćwiczenia logopedyczne);
-zabawa ruchowa z symbolami pojazdów,
-zabawa matematyczna „Rytmiczny szlaczek”: ab 
-ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej  „Letnie zabawy”;
-zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

- wykonanie żaglówek z papieru i naklejanie na talerzyk papierowy

4.Przed nami wakacje!.  
-Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Jedziemy na wakacje”. 
-Oglądanie w czasopismach dziecięcych ilustracji o wakacyjnej tematyce : morze, plaża, góry, jeziora.
-Zagadki słowne i obrazkowe,
- zabawa dydaktyczna ,,pakowanie”- ocenianie co potrzebne jest na wakacyjny wyjazd, segregowanie  i tworzenie zbiorów
-zabawa matematyczna z dominem i kostką,, znajdź tyle samo”
-Zabawa dydaktyczna pt. „Słuchamy bębenka”.
Zabawy ruchowe : „Dzieci w domkach” – z elem. biegu
„Pani na szpilkach” – z elem. naśladownictwa.
„Podawanie piłki górą” – z elem. chwytu.
-Zabawy na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym .
-Zabawy rytmiczne ze śpiewem.
-„Wakacyjne plany” – malowanie farbami akwarelowymi.
-Ćwiczenie graficzne – „Zabawki do piasku”.
-„Rybki w morzu”- praca plastyczna

 

 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W GR I NA MIESIĄC MAJ
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
1. Będziemy strażakami.
2. W krainie baśni i bajek.
3. Moja rodzina.
4. Nasz dziecięcy świat.

Temat bloku: Będziemy strażakami

-słuchanie opowiadania ilustrowanego ,,Jak Wojtek został strażakiem”,wypowiedzi zdaniami

- zabawy naśladowcze ,,jesteśmy strażakami”,

- malowanie farbą plakatową nt. ,,jedzie straż pożarna”

- słuchanie wiersza ,,Pali się” –poszerzanie wiadomości nt pracy strażakow: pożary, klęski żywiołowe, wypadki drogowe, poznanie nr alarmowego 99 8,

- zabawa dydaktyczna ,,czego potrzebuje strażak do pracy” dobieranie desygnatów,

-zabawa matematyczna ,, ilu strażakow”, przeliczanie w zakresie 1-4,
-zabawa dźwiękonaśladowcza ,,jedzie straż pożarna”,
- zabawa z dmuchaniem ,,gasimy pożar”,

-zabawy integracyjne ,,mało nas, podaj rękę przyjacielu, wszyscy są”
- zabawy bieżne z obręczami ,,jadą strażacy”
- konstruowanie z klocków nt ,,pożar”,
- zabawa z plasteliną ,,strażak” – formowanie kształtów postaci ludzkiej,
-zabawy z literkami wg I Majchrzak- rozpoznawanie swojego imienia,