Terapia logopedyczna w naszym przedszkolu prowadzona jest przez specjalistów p. Małgorzatą Rudyk . Podczas codziennych zajęć grupowych dzieci rozwijają kompetencje językowe, kształtują postawy komunikacyjne umożliwiające integrację z grupą rówieśniczą. Zajęcia odbywają się w gabinecie przeznaczonym do terapii logopedycznej wyposażonym w pomoce współfinansowane ze środków Unii Europejskiej . Podczas zajęć dzieci korzystają z serii programów multimedialnych do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych, percepcyjno- motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

1.Cele zajęć logopedycznych

a. główne:

-   korekcja wad wymowy

-   usprawnianie mowy

-   stymulacja rozwoju funkcji percepcyjne- motorycznych

-   współudział rodziców w terapii logopedycznej

b. szczegółowe ( skierowane do dziecka):

-   uświadamia sobie popełniane błędy i wie jak je eliminować

-   poprawnie komunikuje się z otoczeniem

-   wzbogaca zasób słownictwa

doskonali percepcję słuchową i wzrokową

  1. c. szczegółowe ( skierowane do rodzica/opiekuna):
  2. - prowadzi ćwiczenia z dzieckiem w domu wg zaleceń

 

Przykładowe ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywoływania zaburzonych głosek:

-        Ćwiczenia oddechowe (wyrabianie prawidłowego oddechu dla mowy, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia umiejętnego synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi)np.wdech przez nos, wydech ustami,unoszenie rąk podczas wdechu, spokojne opuszczanie rąk przy wydechu,wykonywanie wdechu i dmuchiwanie świeczki ( powoli, szybko) na wydechu,wykonywanie wdechu wymawiając ,, s” z jednakową głośnością,wykonywanie wdechu wymawiając ,, s” raz ciszej, raz głośniej,nucenie, mruczenie przy zamkniętych ustach,kontrola fazy wydechowej podczas dmuchania na skrawek papieru, piórko, watę zdmuchiwanie płomyka świecy przy zwiększanej stopniowo odległości,nadmuchiwanie balonów,

  •             dmuchnie baniek mydlanych,gra na gwizdku

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych:

-    ćwiczenia sprawności języka ,np.gwałtowne wysuwanie i wsuwanie języka w głąb jamy ustnej, zlizywanie z talerzyka miodu, posypki   na torty,,, kląskanie” językiem o podniebienie twarde bez poruszania żuchwą, dotykanie czubkiem języka na zmianę dolnych i górnych zębów przy opuszczonej żuchwie,wypychanie językiem policzków

-     ćwiczenia warg, np.szybkie zmienianie układu ust ,, uśmiech”, ,, ryjek”, wykonywanie ruchów imitujących gwizdanie, cmokanie, zakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie, dmuchanie przez wargi ułożone w kształt dzióbka i zębami górnymi na dolnej wardze, parskanie,   półuśmiech- odciąganie na przemian kącików warg, nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza ustami lub nosem

- ćwiczenie podniebienia miękkiego, np.wdychanie i wydychanie powietrza przez nos,wypowiadanie sylab ,, apa, opa, epa, ypa, upa , ipa” z przedłużeniem momentu zwarcia warg, wypowiadanie sylab ,, ap, op, ep, yp, up” , ,, pa, po, pe, pu, py” z przedłużeniem momentu zwarcia warg, ćwiczenia z rurką (przenoszenie kawałków papieru), głośne ziewanie,

- żuchwy , np.wykonywanie ruchów poziomych żuchwą z otwartymi i zamkniętymi ustami, ruchy do przodu i do tyłu

-     ćwiczenia emisyjno-głosowe polegające na wyrabianiu właściwej tonacji, kierowaniu głosu na maskę, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach np. próby wymowy samogłosek na różnej tonacji,przeciąganie samogłoski na pierwszej sylabie np. Baaaaa..siu!, Zuuuu…ziu!, na drugiej sylabie np. Alaaaaaa! ,Markuuuu! itp. (Małgorzata Rudyk)