RODZICE DZIECI  KTÓRZY CHCĄ,

ABY ICH DZIECKO UCZESTNICZYŁO W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

PROSZENI SĄ O PRZEDŁOŻENIE ZAŚWIADCZENA LEKARSKIEGO Z ROZPOZNANIEM OD LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU

 

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest przez p.Marię Kwarciak.

          

Celem gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jest :

 • Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego.
 • Niedopuszczenie do powstania wad postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu.
  • Wdrażanie do samo egzekwowania nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
  • Opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia.

Do zadań gimnastyki korekcyjnej należy :

 • Poznawanie możliwości własnego organizmu,
 • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
 • Wyposażenie dziecka w zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania systematycznych oraz samodzielnych działań, których celem jest podnoszenie poziomu sprawności ruchowej i zwiększenie wydolności organizmu.
 • Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa, uaktywnienie układu ruchowego oraz krążeniowo-oddechowego.
  • Stosowanie i przestrzeganie odpowiednich pozycji wyjściowych.
  • Stosowanie zmienności tych postaw w staniu, klękach, leżeniu przodem i tyłem.
  • Rozdzielność ćwiczeń o podobnym charakterze, oddziałujących na te same grupy mięśniowe.
  • Uwzględnianie zmienności i charakteru pracy mięśni (ćwiczenia statyczne i dynamiczne).
  • Przestrzeganie dokładności wykonywanych ćwiczeń.
  • Wzmacnianie wiary we własne siły.
  • Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy w czasie stania, w chodzie, w biegu i siadzie.
  • Unikanie ćwiczeń przeciążających stopę statycznie.
  • Unikanie ćwiczeń obciążających stopę dynamicznie.

Przykładowe ćwiczenia korekcyjne dla prawidłowego rozwoju stóp

„Bicie brawa stopami”

Leżenie na plecach, ręce odsunięte w bok, dzieci unoszą ugięte nogi i rozchylają na boki kolana, stopy zwracają podeszwami do siebie i „biją brawa”

„Odkurzacze”

Dzieci naśladują robienie porządków. Odkurzaczem, czyli palcami stóp zbierają rzeczy leżące obok nich (mogą to być kapsle, kasztany, korale, woreczki, klocki, maskotki) każde do innego pojemnika. (M.K)

 

Literatura:

Gimnastyka przedszkolaka, S.Owczarek

Wychowanie fizyczne w przedszkolu, K.Wlaźnik