RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY V

6.30-9.00- Schodzenie się dzieci, zabawy wspierające rozwój psychofizyczny i zainteresowania dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne, zajęcia teatralne ( wtorek, czwartek) i plastyczne (poniedziałek, środa), rytmika, zajęcia rewalidacyjne,

9.00-9.40 – śniadanie, czynności higieniczno - samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, spożywanie śniadania, muzykoterapia, arteterapia ,zajęcia rewalidacyjne, pomoc psychologiczno - pedagogiczna

9.40- 10.40- zajęcia dydaktyczno- wychowawcze z całą grupą w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,(obowiązkowe 1 zajęcie matematyczne w ramach realizacji innowacji), język angielski (poniedziałek, wtorek), muzykoterapia

10.40-11.40- gry i zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, wycieczki, eksperymenty , obserwacje przyrodnicze,

11.40-12.20 czynności higieniczno- porządkowe, przygotowanie do posiłku, spożywanie zupy, zajęcia rewalidacyjne, pomoc psychologiczno – pedagogiczna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12.20-13.20- indywidualne lub grupowe formy pracy z dziećmi, praca w ramach realizacji ppp, słuchanie bajek, relaksacja, gry i zabawy stolikowe, religia (poniedziałek i środa),3 zabawy matematyczne w tygodniu w ramach realizacji innowacji,)

13.20- 14.00- czynności higieniczne i porządkowe związane ze spożywaniem II dania, zajęcia rewalidacyjne, pomoc psychologiczno - pedagogiczna                                                                                                                                              

14.00- 16.30- zabawy swobodne, pobyt na podwórku przedszkolnym, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, zabawy tematyczne, zajęcia rewalidacyjne

 

14.00-14.30  Gry i zabawy indywidualne i grupowe, zabawy na podwórku.