Plan dydaktyczno wychowawczy na miesiąc czerwiec

Zadania dla nauczyciela:

Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw w sali, na podwórku i wycieczkach

Zachęcanie dzieci do korzystania z książeczek i czasopism poprzez ich oglądanie

Systematyczne czytanie literatury dziecięcej

Wdrażanie dzieci do konieczności ciągłego segregowania odpadów

Praca z programem „Drogowe ABC”, „Bezpieczny Psi patrol”

  1. Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci

 • Słuchanie wiersza „Dyzio marzyciel” J. Tuwima – rozmowa o tym, czy warto marzyć
 • Rozmowa nt „Każdy jest inny”
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego „Czyje to imię”
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, określanie własności jakościowej ich elementów
 • Przeliczanie elementów w zbiorze
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – składanie pociętych obrazków w całość
 • Ćwiczenia logorytmiczne – wykonywanie określonych ruchów i nazywanie ich „Prawa noga, lewa noga”
 • „Mój portret” – Tworzenie galerii portretów
 • Rysunki inspirowane muzyką
 • „Dzieci z różnych krajów” rysowanie kolorową kredą na dużym arkuszu papieru – Praca zbiorowa
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe,
 • Dotlenianie organizmów dzieci podczas spacerów oraz zabaw w ogródku przedszkolnym
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, wycieczek i spacerów
 • Zabawa „Poczuj swoje serce”
 • pamiętanie o prawidłowej postawie podczas zabaw, zajęć, siedzenia przy stoliku
 • zabawa ruchowa przy piosence „Gdy dobry humor masz”
 • zabawa ruchowa z wykorzystaniem kółek i krążków
 • zabawy twórcze w piasku – formowanie babek przy pomocy wiaderek, łopatek, foremek, Poznanie właściwości wilgotnego piasku
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe,
 • Dotlenianie organizmów dzieci podczas spacerów oraz zabaw w ogródku przedszkolnym
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w Sali, wycieczek i spacerów
 • Zabawa „Poczuj swoje serce”
 • pamiętanie o prawidłowej postawie podczas zabaw, zajęć, siedzenia przy stoliku
 • zabawa ruchowa przy piosence „Gdy dobry humor masz”
 • zabawa ruchowa z wykorzystaniem kółek i krążków
 • zabawy twórcze w piasku – formowanie babek przy pomocy wiaderek, łopatek, foremek, Poznanie właściwości wilgotnego piasku

2. Zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego

 • Poznanie rodziny zwierząt (kogut, kura, kurczęta” w oparciu o tekst I. Salach „Chodzi kurka”
 • Zapoznanie z potrzebami i wymaganiami zwierząt gospodarskich podczas oglądania serii obrazków i kolorowych albumów
 • Ćwiczenie mięśni narządów mowy podczas zabawy ortofonicznej „Na podwórku” - naśladowanie odgłosów zwierząt
 • Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach z wiejskiej zagrody
 • dobieranie nazw zwierząt do obrazków
 • „Na podwórku” – naśladowanie odgłosów zwierząt przy użyciu zgłoski „pi, ko, hau, mu”
 • układanie kompozycji z mozaiki geometrycznej – „Dom”. Utrwalanie znajomości figur geometrycznych
 • klasyfikowanie przedmiotów wg kilku cech jakościowych (wielkość, kształt, barwa)
 • Wypełnianie plastelina sylwetki kury
 • Rysowanie pastelami nt. „Zwierzęta na wsi”
 • Ćwiczenie koordynacji oka i ręki podczas wycinania z kolorowych gazet
 • Kolorowanie ilustracji przedstawiających zwierzęta gospodarskie
 • Zagadki słuchowe – rozpoznawanie znanych piosenek na podstawie nuconej melodii
 • Poznanie piosenki „Kurki trzy” - instrumentacja piosenki
 • rozwijanie własnych umiejętności kompozycyjnych podczas zabaw instrumentami, tworzenie muzyki
 • wyrażanie różnych form ruchu, powtarzanie, naśladowanie podczas gry dzieci na instrumentach
  • Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się podczas spacerów i zabaw w ogrodzie przedszkolnym
  • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń porannych, zabaw ruchowych (w Sali i na świeżym powietrzu)
  • Wyrabianie umiejętności współpracy z partnerem i grupa podczas ćwiczeń gimnastycznych
  • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw muzyczno ruchowych „Zwierzęta i gospodarz” do piosenki „Zwierzęta w gospodarstwie” oraz „Konie”
  • pamiętanie o prawidłowej postawie podczas zabaw, zajęć, siedzenia przy stoliku
  • uczulenie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach ze zwierzętami

 1. To już lato!

 • Słuchanie wiersza „Wakacyjne rady”
 • „Nad morzem” – wypowiedzi dzieci, co można robić latem nad morzem
 • Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Latawiec” – rozmowa nt wiersza
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej „Z wodą trzeba ostrożnie” – rozmowy nt bezpiecznych zachowań nad wodą i w wodzie
 • Rozmowy z dziećmi nt bezpiecznego zachowywania się w górach i w lesie – na podstawie ilustracji
 • Malowanie farbami na niebieskim tle o różnych odcieniach nt „Podwodny świat przyrody”
 • Kolorowanie żaglówki wdrażanie do starannego wykonania pracy
 • Malowanie farbami na dużych arkuszach papiery fal morskich
 • Nauka słów i melodii piosenki „Niech żyją wakacje’
 • Zabawy rytmiczne przy ulubionych piosenkach dzieci
 • Śpiew indywidualny oraz w małych zespołach poznanych piosenek
 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu podczas codziennych zabaw ruchowych porannych i wplecionych w zajęcia
 • Dbanie o ciało i jego prawidłowy rozwój podczas ćwiczeń gimnastycznych według zestawu
 • Dzieci naśladują różne czynności bohaterów bajek
 • Dotlenianie organizmów dzieci podczas codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu
 • Zabawa ruchowo bieżna „Dzieci i pszczoła”

 1. 4.Już wakacje!
 • Nadeszły wakacje – rozmowa na podstawie opowiadania B. Szurowskiej.
 • Na plaży – słuchanie wiersza H. Zdzitowieckiej.
 • Zabawy ruchowe na terenie przedszkolnym.
 • Pierwsze owoce – kolorowanie obrazka konturowego.
 • Bezpieczne wakacje – rozmowa kierowana przez nauczyciela na podstawie obrazka – omówienie zasad bezpiecznego spędzania czasu podczas zabaw, uprawiania sportów letnich, zabaw na plaży, czy w górach itp. „Bezpieczny Psi Patrol”,
 • Do widzenia, zabawki – zabawy dydaktyczne.
 • W trawie – zabawa ruchowa z elementami czworakowania.
 • Zmień woreczek – zabawa bieżna.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • Dotknij – zabawa w parach.
 • Złap lato za ręce – nauka piosenki.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe,
 • Dotlenianie organizmów dzieci podczas spacerów oraz zabaw w ogródku przedszkolnym
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, wycieczek i spacerów
 • Zabawa „Poczuj swoje serce”
 • pamiętanie o prawidłowej postawie podczas zabaw, zajęć, siedzenia przy stoliku
 • zabawa ruchowa przy piosence „Gdy dobry humor masz”

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc maj


Zadania dla nauczyciela

-        Prowadzenie zajęć i zabaw wg programu KIDS SPORT

-        Profilaktyka jamy ustnej – zabawy usprawniające higienę jamy ustnej, pogadanki nt zdrowego odżywiania

-        Zachęcanie dzieci i rodziców do udziału w akcji zbiorki surowców wtórnych.

-        Realizacja programu edukacyjnego pod nazwą „Bezpieczny Patrol” i „Drogowe ABC”

-        Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty

-        Prowadzenie zabaw rozwijających inteligencję matematyczną i społeczną

 

 

 1. 1.Polska to mój dom

 

 • Polska – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści;
 • „Gdzie jest j?” –rozwijanie słuchu fonetycznego, poszerzanie informacji o polskich symbolach narodowych;

 

 • Mazurek Dąbrowskiego – utrwalenie informacji o hymnie narodowym, doskonalenie pamięci i uwagi słuchowej.
 • „Układamy napis” – zabawa ruchowa, kształtowanie umiejętności współpracy;
 • Zabawy muzyczne i ruchowe według pomysłów N.
 • „Godło Polski” – ćwiczenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni;
 • Praca z KP4.11a – czytanie prostych wyrazów, pisanie wyrazów po śladzie, wycinanie napisów i przyklejanie pod właściwymi ilustracjami;
 • Praca zKP4.11b – wpisywanie liter do kratek według instrukcji, odczytywanie haseł, kolorowanie rzek na mapie.
 • „Dziwne wyrazy” -doskonalenie słuchu fonemowego i fonetycznego, utrwalenie umiejętności analizy głoskowej;
 • „Gdzie mieszka moja rodzina?” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, ćwiczenie umiejętności opowiadania o swojej rodzinie.
 • „Makieta Warszawy” – przestrzenna praca plastyczna;
 • Praca z KP4.13a – wycinanie i naklejanie fragmentów mapy Polski, pisania zdania po śladzie;
 • „Znajdź rymy” – zabawa ruchowo-słuchowa.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • „Polskie krajobrazy” – utrwalenie umiejętności analizy głoskowej, przeliczania głosek w słowach, doskonalenie percepcji wzrokowej.
 • J jak jama” – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa jama, przeliczanie sylab i głosek w słowie, wprowadzenie litery J, j;
 • „Układamy i piszemy j” – polisensorycznerozwijanie sprawności manualnej;
 • „Czy Unia Europejska to…?” – utrwalenie informacji o Unii Europejskiej, doskonalenie umiejętności określania prawdziwości zdań;
 • „Hymn Unii Europejskiej” – doskonalenie słuchu fonetycznego i fonematycznego, ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie percepcji słuchowej;
 • „Symbole Unii Europejskiej” – doskonalenie percepcji wzrokowej, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie umiejętności określania różnic pomiędzy obrazkami, wprowadzenie symboli Unii Europejskiej;
 • „Opowiedz mi zadanie” – układanie zadań matematycznych zgodnie z treścią;

 1. 2.W krainie muzyki

 

 • Najlepszy instrument – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści;
 • „Jak je podzielić?” – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej nazw instrumentów;
 • H jak harfa” – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa harfa, przeliczanie sylab i głosek w słowie, wprowadzenie litery H, h;
 • „Grająca woda” –rozwijanie umiejętności formułowania hipotez, doskonalenie umiejętności przeprowadzania zabaw badawczych
 • „Walc kwiatów” – taniec ze wstążkami według pomysłów dzieci.
 • „Gramy na woreczkach” – rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, doskonalenie sprawności motoryki dużej;

 

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – przeliczanie odległości krokami, skokami, dłońmi.
 • „Kraina muzyki” – oglądanie ilustracji, tworzenie zbiorów według instrukcji, czytanie prostych wyrazów związanych z instrumentami, samodzielna nauka
 • „Czy rozpoznasz instrumenty? – doskonalenie percepcji słuchowej, utrwalenie nazw instrumentów, doskonalenie umiejętności wyodrębniania dźwięków z tła.
 • „Malowanie muzyki” – rozwijanie umiejętności ilustrowania treści utworu za pomocą środków plastycznych
 • „Memory obrazkowo-naśladowcze” – doskonalenie pamięci wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie umiejętności stosowania zasad podczas rozgrywania Gier, praca z W50;
 • „Orkiestra kuchenna” –
 • Ćwir – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści, poszerzanie słownika czynnego dzieci o przysłowie „Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”;
 • „Jaka muzyka pasuje?” – doskonalenie umiejętności do wypowiadania się na temat różnych rodzajów muzyki;
 • „Skojarzenia z muzyką” – zagadki słuchowe.
 • „Nasza gitara” – przestrzenna praca plastyczna, ćwiczenie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji obrazkowej;
 • „Rytm z nakrętek” – doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowej, ćwiczenie umiejętności układania rytmów 3-4-elementowych;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe bieżne i skoczne według pomysłu N.
 • Hałasowanie – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści;
 • „Układam sylaby” – zabawa językowa z wykorzystaniem Alfabetu.
 • The wheels on the bus – dowolna zabawa ruchowa do piosenki według pomysłów dzieci i N.
 • „Lustro emocji” – rozwijanie umiejętności wyrażania emocji ruchem, doskonalenie umiejętności odtwarzania mimiki, rozwijanie empatii.
 1. 3.Wrażenia i uczucia

 

 • „Lustro emocji” – rozwijanie umiejętności wyrażania emocji ruchem, doskonalenie umiejętności odtwarzania mimiki, rozwijanie empatii
 • Wrażenia i uczucia – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści, utrwalenie informacji dotyczących rozpoznawania emocji innych;
 • „Ułóż zdanie z tym słowem” – rozwijanie umiejętności tworzenia zdań na określony temat, poszerzanie słownika czynnego, ćwiczenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach.
 • „Nastroje z opowiadania” – praca plastyczna malowana farbami.
 • The wheels on the bus – dowolna zabawa ruchowa do piosenki według pomysłów dzieci i N.
 • Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści,
 • „Ukryte słowa” – ćwiczenie umiejętności wyszukiwania wspólnych elementów podobnych słów, doskonalenie słuchu fonemowego, ćwiczenie umiejętności określania głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie.
 • „Dokończ zdanie” – opisywanie emocji
 • „Co mogłoby pomóc Łukaszowi?” – zabawa dramowa;
 • „Piłka ciężka jak kamień” – zabawa ruchowa, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności teatralnych.
 • „Poruszamy się jak…” – ruchowa zabawa dramowa;
 • „Co widzisz w ciemności?” – poszerzanie słownika czynnego dzieci, rozwijanie współpracy, uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych;
 • „Wędrujemy do czarnej jamy” – zabawa integracyjna;
 • Czarna jama – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści.
 • „Piórka naszych uczuć” – rozwijanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą rekwizytów;
 • „Tajemnicza przesyłka”– kształtowanie wrażliwości, r
 • Nie rozśmieszaj mnie”– ćwiczenie umiejętności kontrolowania własnych stanów emocjonalnych.
 • Gry i zabawy tematyczne i konstrukcyjne.
 • Lisi ogon –doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści.
 • Comedians galop –rozwijanie słuchu muzycznego, poszerzanie słownika czynnego o wyrażenia związane ze stanami emocjonalnymi.
 • Mama w kuchni – śpiew i zabawa ruchowa do piosenki;
 1. 4.Święto Mamy i Taty
 • „Jaka jest moja mama?” – rozmowa kierowana, poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia ze słowem mama, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, czekania na swoją kolej.
 • „Znajdź Mamę” – rozwijanie sprawności motorycznej, ćwiczenie umiejętności interpretowania opowieści ruchem;
 • „Co lubię robić z mamą?” – rozwijanie sprawności motorycznej;
 • „Kolory mojej mamy” – zabawa słuchowa.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;
 • „Powitanka”;
 • „Tata i ja” – odgrywanie scenek, rozwijanie umiejętności dramowych;
 • „Bukiet dla mamy” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności przeliczania i układania zbiorów od najmniej licznych do najliczniejszych
 • czytanie tekstu z poznanych liter, pisanie wyrażeń po śladzie, rysowanie mamy i tego, co lubi mama;
 • „Układanie bukietów dla mam” – rysowanie kwiatów dla mamy
 • Mój tato – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat;
 • „Gdzie pracuje mój tata?” – zabawa słownikowa;
 • Kim jest mój tata?” – rozwijanie umiejętności dramowych i teatralnych, wyrażania myśli gestem.
 • Tata czarodziej – rozwijanie pamięci słuchowej, wdrażanie dzieci do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat.
 • Zabiorę brata na koniec świata – rozwijanie pamięci słuchowej, słuchu fonematycznego, wdrażanie dzieci do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat
 • rozpoznawanie emocji, wymyślanie rozwiązań konfliktowych sytuacji pomiędzy rodzeństwem, kontynuowanie rytmów;
 • „Rodzina” –ilustrowanie ruchem treści opowiadania, ćwiczenie orientacji w schemacie ciała
 • „Rodzina” – poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia ze słowem rodzina;
 • „Co słychać w domu” – zagadki słuchowe;
 • „Które przedmioty należą do mamy, a które do taty” – wyodrębnianie głosek w wyrazach;
 • „Podskocz, jeśli usłyszysz głoskę…” – rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • Praca zKP4.27a – czytanie zdań, kolorowanie ramekwłaściwych podpisów ilustracji;
 • Scenka rodzinna” – rozwijanie umiejętności dramowych i teatralnych, wyrażania myśli gestem;
 • „Co mam w koszu?” – ćwiczenie umiejętności polisensorycznego rozpoznawania przedmiotów;
 • Moja wesoła rodzinka – wysłuchanie i nauka piosenki, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat,
 • „Letni piknik” – doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i wyobraźni.
 • „Przygody na pikniku” – rozwiązywanie zadań, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

 Język angielski

1.     
My family(moja rodzina): mummy- mama, daddy- tato, sister-siostra, brother-brat, uncle- wujek-ciocia, aunt…
2.     
I like…
3.     
At the meadow (na łące): (bee- pszczoła, butterfly- motyl, grass- trawa, flowers- kwiaty)
4.     
Mummy and Daddy’s Day- dzień mamy i taty

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc kwiecień

-        Prowadzenie zajęć i zabaw wg programu KIDS SPORT

-        Profilaktyka jamy ustnej – zabawy usprawniające higienę jamy ustnej, pogadanki nt zdrowego odżywiania

-        Zachęcanie dzieci i rodziców do udziału w akcji zbiorki surowców wtórnych.

-        Prowadzenie zabaw rozwijających inteligencję matematyczną i społeczną

Praca rolnika

 • „Wiejskie odgłosy” – zabawa ortofoniczna;
 • Rozmowy zwierząt – słuchanie wiersza B. Kosowskiej, rozmowa na temat jego treści;
 • „Zagroda” – zabawa matematyczna;
 • „Bal w zagrodzie”- zabawa ruchowa;
 • „Zwierzęta w zagrodzie” – praca plastyczna;
 • „Dlaczego rośliny rosną?” – burza mózgów podsumowana w formie pracy plastycznej w zespołach;
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 • „W gospodarstwie” – zabawa naśladowcza;
 • „Konie i wózki” – zabawa ruchowa;
 • „Odgłosy zwierząt z podwórka” – zabawa słuchowa;
 • „Tajemnicze pudełko” – zabawa badawcza;
 • „Co można z nich zrobić” – zabawa językowa;
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola;
 • „Rozwijam się jak kwiat” – zabawa ruchowa;
 • Zabawy dowolne i tematyczne w kącikach zainteresowań, wspólne oglądanie książek i albumów o gospodarstwach, o pracy rolnika, maszynach.
 • Zabawy dowolne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Wspólne oglądanie książek i albumów o gospodarstwach, o pracy rolnika, maszynach.
 • „W prawo, w lewo” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa;

Dbamy o naszą planetę

 

 • Słuchanie wiersza M. StrzałkowskiejNowa moda, rozmowa na temat jego treści;
 • „Czas dla Ziemi” – zabawa ruchowa;
 • Zabawa dydaktyczna„Z jak zegar”, prezentacja litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;
 • Zabawa językowa„Jakie to słowo?”;
 • Spacer w okolicy przedszkola;
 • Moja planeta – zabawy muzyczne przy piosence;
  • Zabawa badawcza „Ile wody nam ucieka?”;
  • Ekoprzyjaciel” – praca manualna z wykorzystaniem
  • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
  • Zabawa językowa „Jaka to liczba?”;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • Zabawa ruchowa „Odtwórz rytm”;
 • Zabawy dowolne, tematyczne i konstrukcyjne w kącikach zainteresowań.
  • Zabawa językowa „Głoski w moim imieniu”;
  • Rozmowa kierowana „Akcja – segregacja”;
  • Gry i zabawy stolikowe w parach i małych grupkach, układanie puzzli.
  • Zabawa ruchowa „Prąd z wiatraka”;
  • Praca plastyczna „Bezpieczny przedszkolak”;
  • Moja planeta– zabawy muzyczne przy piosence;
  • Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań.
  • Słuchanie wierszaD. Klimkiewicz i W. Drabik Co to jest ekologia?, rozmowa na temat jego treści;
  • Zabawa matematyczna„Mniej czy więcej”, wprowadzenie znaków mniejszości i większości;
  • Zabawa słuchowa„Głuchy telefon”;
  • Zabawy swobodne z wykorzystaniem naturalnych materiałów zgromadzonych w kąciku przyrodniczym.

Wielkanoc

 • Bajeczka wielkanocna – słuchanie opowiadania A. Galicy, rozmowa na jego temat;
 • Zabawa słuchowa„Wielkanocny telefon”;
 • Zabawa językowa„Symbole Wielkiej Nocy”;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe bieżne i skoczne według pomysłu N. ;
 • „Zagubione kurczątko” – zabawa słuchowa;
 • „Wielkanocna palma” – pracaplastyczna;
 • „Wielkanocne zwyczaje” – rozmowa kierowana;
 • „Śmigus-dyngus” – zabawa dramowa;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Legenda o białym baranku– słuchanie wiersza U. Pukały, rozmowa na temat jego treści;
 • Wielkanocna piosenka – słuchanie piosenki, zabawy rytmiczne do piosenki;
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 • Wielkanocny stół – słucha wiersza E. Skarżyńskiej, rozmowa na jego temat;
 • „Wielkanocne obliczenia” – zabawa matematyczna;
 • „Zagubione kaczątko” – zabawa słuchowa;
 • „Zastawianie wielkanocnego stołu” – praca w grupach;
 • Zabawy muzyczne i ruchowe przy piosence;
  • Zabawy dowolne i konstrukcyjne w małych grupkach, rozgrywanie prostych gier planszowych, układanie puzzli.
 • Słuchanieopowiadania A. Galicy Bajka o pisankach, rozmowa na temat jego treści;
 • „Nasze pisanki” – zabawa plastyczna;
 • Zabawa ruchowa przy piosence Wielkanocna pisanka;
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

Tajemnice książek

 

 • Zabawa dydaktyczna„Gdzie jest f?”;
 • „Fotelik” – zabawa ruchowa;
 • Rozmowa kierowana„Ulubiona książka”;
 • F jak fotel” – prezentacja litery F, f na przykładzie wyrazu fotel;
 • „Falbanka z f” – zabawa grafomotoryczna;
 • Spacer do biblioteki publicznej;
 • Zabawy swobodne i konstrukcyjne w małych grupkach, rozgrywanie prostych gier planszowych, układanie puzzli.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych n
 • „Chodzimy po f” – zabawa ruchowa;
 • Zabawa matematyczna„Opowiadanie o papierze”;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • Zabawa językowa„Do krainy baśni zabieram…”;
 • Zabawy dowolne i tematyczne w kącikach zainteresowań – wspólne oglądanie książek.
 • Zabawa językowa„Powiedz mi, jak to ułożyć”;
 • Słuchanie opowiadania M. BennewiczaJak powstaje książka?, rozmowa na temat jego treści;
 • Praca plastyczna„Polisensoryczna książeczka”;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – gry zespołowe;
 • Wykonywanie napisów i obrazków za pomocą pieczątek i tuszu;
 • Zabawa słuchowa„Ćwiczymy pamięć”;
 • „Ile kosztuje ta książka” – zabawa tematyczna w księgarnię
 • Plastyczna zabawa ruchowa „Ruchome napisy”;
 • Zabawa dydaktyczna „Jak się czujesz, gdy…?”;
 • „Podajemy sylaby” – zabawa językowa w parach;
 • Zabawa językowa„Zagadki – rymowanki”;

 Język angielski

1.     
Stop and go, run and fly..
2.     
Easter is coming- święta wielkanocne: bynny- króliczek, Easter Eggs- jajka wielkanocne
3.     
My body (moje ciało: head- głowa, shoulders- ramiona, knees- kolana, toes- palce u stóp, nose- nos, mouth- usta,eyes- oczy, Finders- palce u rąk
4.     
This is me!!!

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej na miesiąc marzec

Wiosenna pobudka

Porządki w ogrodzie

Witaj wiosno!

Zwierzęta na wiejskim podwórku

 

Zadania dla nauczyciela

-        Prowadzenie zajęć i zabaw wg programu KIDS SPORT

-        Profilaktyka jamy ustnej – zabawy usprawniające higienę jamy ustnej, pogadanki nt zdrowego odżywiania

-        Zachęcanie dzieci i rodziców do udziału w akcji zbiorki surowców wtórnych.

-        Rozpoczęcie programu edukacyjnego pod nazwą „Bezpieczny Patrol”

-        Zorganizowanie Pierwszego Dnia Wiosny

-        Założenie w sali mini ogródka, zachęcanie dzieci do zjadania nowalijek

-        Prowadzenie zabaw rozwijających inteligencję matematyczną i społeczną

 

Wiosenna pobudka

 • Pierwiosnek – Słuchanie wiersza W. Broniewskiego i wypowiadanie się na temat treści wiersza;
 • „W wazonie już są…, wkładam…” – zabawa językowa z elementami dramy;
 • „W jak wazon” – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przeliczanie sylab i głosek w słowie, wprowadzenie litery W, w;
 • „Kto z was ma wazon?” – zabawa matematyczna, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – szukanie śladów wiosny, nauka prawidłowego posługiwania się lupą;
 • Oglądanie materiału przyrodniczego zebranego podczas spaceru, posługiwanie się lupami - poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
 • „Dotknij W w” – rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 • „Ogród pełen krokusów” – praca plastyczna malowana farbami;
 • Spacer w okolicy przedszkola – poszukiwanie śladów wiosny, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zabawy w małych grupkach;
 • „Powitanka”;
 • „Jedna jaskółka” – zabawa ruchowa przy muzyce, rozwijanie umiejętności pantomimicznych;
 • „Wlewam wodę” – rozwijanie umiejętności teatralnych i dramowych.
 • „Wiosenne ubrania” – utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących wiosną w przyrodzie;
 • „Prognoza pogody” –utrwalenie informacji o symbolach pogody, prezentacji prognozy pogody charakterystycznej dla przedwiośnia;
 • Spacer w okolicy przedszkola – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • Marcowa pogoda – słuchanie piosenki, ilustrowanie jej treści ruchem;
 • „Piosenka na głosy” – rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i narządów mowy;
 • „Gramy pogodę” – utrwalenie umiejętności analizy sylabowej;
 • „Biedronka” – przestrzenna praca plastyczna, doskonalenie umiejętności postępowania według instrukcji.
 • Gry i zabawy tematyczne oraz konstrukcyjne w kącikach zainteresowań.
 • „Jak powstaje deszcz?” – zabawa badawcza.

Porządki w ogrodzie

 • Bajka o brzydkiej gąsienicy- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu A. Galicy i wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej.
 • „Moja gąsienica”- praca plastyczna.
 • „Mój wiosenny ogródek” –doskonalenie umiejętności przeliczania (liczebniki główne i porządkowe), doskonalenie umiejętności klasyfikacji, poruszania się według instrukcji N
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;
 • „Powitanka”;
 • „Bal kwiatów” - zabawa ruchowo-matemtyczna, doskonalenie pamięci ruchowej, umiejętności odtwarzania wzorców ruchowych, kategoryzowania według podanej cechy;
 • „Dwa motyle” - poruszanie się przy muzyce i do muzyki, dostrzeganie zmian charakteru muzyki, reagowanie na sygnały.
 • Zestaw ćwiczeń porannych
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – gry zespołowe;
 • Zabawa ruchowa „Gąsienica”.
 • „Wiosenne porządki” – ćwiczenia aparatu artykulacyjnego;
 • żółtym tulipanie –doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu M. Różyckiej i wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej;
 • „Tulipan” – analiza i synteza głosek oraz sylab w słowach;
 • C jak cebulka” – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej słowa cebulka, przeliczanie sylab i głosek w słowie, prezentacja litery C, c;
 • „Chodzimy po C” – rozwijanie percepcji wzrokowej, ćwiczenie sprawności grafomotorycznej, usprawnianie małej motoryki;
 • „Liczymy nasiona fasoli” –doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności definiowania zbiorów.
 • „Jakie jest to nasionko?” -porównanie wyglądu, kształtu oraz wielkości nasion
 • „Nasz wiosenny ogródek”-zakładanie przedszkolnej hodowli roślin;
 • Praca ogrodnika”-zabawa ruchowa;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • Gdzie budować gniazdo?-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu H. Zdzitowieckiej i wypowiadania się na temat jego treści.
 • graficzna prezentacja znaku dodawania „+”, rozwiązywanie zadań, rysowanie znaku dodawania;
 • „Zakładanie gniazd” - zabawa konstrukcyjna
 • „Wiosenne zagadki matematyczne” – rozwiązywanie zadań tekstowych, przeliczanie elementów, dodawanie;
 • „Marzec – czarodziej” – praca plastyczna;

Witaj wiosno!

 • Tajemniczy lot – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu M. Bennewicza i rozumienia jego treści.
 • „Rachunki pani Wiosny”- doskonalenie umiejętności przeliczania (liczebniki główne i porządkowe);
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – szukanie śladów wiosny, nauka prawidłowego posługiwania się lupą;
 • Oglądanie materiału przyrodniczego zebranego podczas spaceru.
 • „Witam tych, którzy…” – zabawa integracyjna;
 • „Powitanie wiosny” – doskonalenie sprawności motorycznej, ćwiczenie umiejętności interpretowania opowieści ruchem.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych;
 • Zestaw ćwiczeń porannych;
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych;
 • „Idzie wiosna” –zabawy ruchowe do piosenki.
 • „G jak globus” – ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, prezentacja litery w wyrazie;
 • „Bocian”przestrzenna praca plastyczna z wykorzystaniem
 • „Ptaki do gniazd” – zabawa ruchowa;
 • „Bocian i żaby” –doskonalenie umiejętności klasyfikacji, poruszania się według instrukcji.
 • Na zdrowie - rozwijanie sprawności motorycznej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, poruszania się według instrukcji, ilustrowanie ruchem tekstu B. Lewandowskiej;
 • „Części ciała”- poszerzanie słownika czynnego o nazwy części ciała, praca z Alfabetem.
 • „Owoce i warzywa” – zabawa polisensoryczna.
 • „Rytmy wiosny”– zabawa ruchowa do piosenki Idzie wiosna, odtwarzanie rytmów;
 • „Barwne kwiaty” - rozwijanie wyobraźni plastycznej, estetyki, ćwiczenie umiejętności planowania własnej pracy;
 • Kukułka-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Marzanna-rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu J. Jałowiec, wypowiadania się na podany temat;
 • „Żegnamy marzannę” – rozwijanie słownika czynnego, doskonalenie pamięci;
 • Marzanna zła panna-zapoznanie z piosenką, rozwijanie pamięci słuchowej, wdrażanie dzieci do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat.
 • Taniec marzanny”- ćwiczenie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki, dostrzegania zmiany charakteru muzyki, reagowania na sygnały;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Zwierzęta na wiejskim podwórku

 • Na wiejskim podwórku” – doskonalenie umiejętności poruszania się zgodnie z instrukcją, rozmowa na temat gospodarstwa wiejskiego na podstawie KZ 58–59, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • „Ł jak łapa” – ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, prezentacja litery w wyrazie;
 • „Nasze wyrazy” – zabawa językowa z wykorzystaniem Alfabetu;
 • „Czego brakuje” – doskonalenie spostrzegawczości.
 • „Chodzimy po ł”, „Piszemy ł” – rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • W domu najlepiej- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu A. Frączek, rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat.
 • „Zwierzęta do domu” - doskonalenie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki, dostrzegania zmian charakteru muzyki, reagowania na sygnały;
 • Zabawy dowolne i konstrukcyjne w małych grupkach, rozgrywanie prostych gier planszowych, układanie puzzli.
 • Matematyka w zagrodzie” -doskonalenie umiejętności przeliczania, ćwiczenie umiejętności dodawania;
 • „Pary zwierząt” – podłogowe memory.
 • „Tajemnicze zwierzę” – zabawa plastyczna;
 • „Zwierzęta w gospodarstwie” - rozwijanie spostrzegawczości słuchowej,umiejętności wypowiadania się na zadany temat, identyfikowanie i nazywanie dźwięków.
 • Liczymy zwierzęta” – rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie10;
 • „Na wiejskim podwórku” – praca plastyczna;
 • „Jastrząb, kura i pisklęta”, „Łap piłkę” - zabawy ruchowe, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • „Produkty z mleka” – poszerzanie wiedzy dotyczącej produktów mlecznych, polisensoryczne poznanie produktów mlecznych.
 • Przetwory z mleka- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu B. Formy i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat;
 • „Krowa” - rozwijanie wyobraźni plastycznej, estetyki, ćwiczenie umiejętności planowania własnej pracy.
 Język angielski
 .     
1. Sports and activities (sporty i aktywności ( swimming- pływanie, biking- jazda na rowerze, running- bieganie, skiing- narciarstwo, skating- deska)
2.     
Opposites przeciwieństwa(black- white (biały- czarny, short- long (krótki- długi), wide- narrow (szeroki, wąski))
3.     
Spring is coming- wiosna przyszła: it’s warm outside- jest ciepło, it’s green(robi się zielono)
4.     
Some songs and poems about spring.

Plam pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc luty

 1. 1.Baśnie , bajki, bajeczki
 2. 2.W dawnych czasach
 3. 3.Bale, bale w karnawale
 4. 4.Jesteśmy odkrywcami!

 

-        Prowadzenie zajęć i zabaw wg programu KIDS SPORT

-        Profilaktyka jamy ustnej – zabawy usprawniające higienę jamy ustnej, pogadanki nt zdrowego odżywiania

-        Zachęcanie dzieci i rodziców do udziału w akcji zbiorki surowców wtórnych.

-        Przygotowanie dekoracji sali na Bal Karnawałowy

-        Prowadzenie zabaw rozwijających inteligencję matematyczną i społeczną

Baśnie , bajki, bajeczki

 • „Patyczki” – ćwiczenie umiejętności podpisywania się imieniem, doskonalenie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Teatr – słuchanie opowiadania G. Kasdepke i wypowiadanie się na temat jego treści;
 • „Przedstawienie zwierząt”– zabawa ruchowa
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • Witajcie w naszej bajce – taniec przy piosence;
 • Zabawa ruchowa ze śpiewem „Głowa, ramiona”;
 • Zabawa językowa „Co to jest morał?”;
 • Zabawa ruchowa „Piłka ciężka jak kamień”;
 • Zabawa językowa z wykorzystaniem Alfabetu „Układam sylaby”;
 • Zabawa ruchowa w parach „Witajcie w naszej bajce”;
 • Praca plastyczna „Moja ulubiona bajka”;
 • Zabawa ruchowo-słuchowa „Skaczące dni tygodnia”;
 • Oglądanie książek z bajkami, rysowanie ilustracji, samodzielne próby czytania prostych wyrazów w książkach dla dzieci.
 • Zabawa dydaktyczna „Witamy się wesoło”;
 • „Bazyliszek” – teatrzyk sylwetek;
 • „Nadchodzi Bazyliszek” – zabawa ruchowa;
 • „Klocki jak głoski” – zabawa językowa z wykorzystaniem klocków typu Lego;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – tropienie śladów ptaków;
 • „Legenda o smoku wawelskim” –uzupełnianie i opowiadanie historyjki obrazkowej
 • Zabawa słuchowa „Nasze baśnie”;
 • Układanie historyjek obrazkowych „W jakiej kolejności?”;
 • Zabawa dramowa „Moja ulubiona baśń”;
 • Zabawa badawcza „Zaczarowany balon”;
 • Zabawa integracyjna „Do krainy baśni zapraszam…”;
 • Witajcie w naszej bajce – taniec w parach do piosenki;
 • „B jak balon” – prezentacja litery b, B w wyrazie;
 • „Bajki z klocków” – zabawa słuchowa matematyczna.
 • Praca z KP3.1a – naklejanie nalepek, wprowadzenie litery B, b;
 • Praca z KP3.1b – czytanie zdań, pisanie litery B,b po śladzie, pisanie sylab po śladzie;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – gry zespołowe;
 • „Moje wyrazy” – praca z Alfabetem;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Bale, bale w karnawale

 • „Krakowiaczek – przedszkolaczek” – słuchanie piosenki, nauka kroków;
 • Zabawa językowa „Nogi i nóżki”;
 • Zabawa ruchowa „Roztańczone N, n”;
 • Zabawa dydaktyczna „N jak noga”, prezentacja litery w wyrazie;
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 22;
 • Praca z KP3.5a – odczytywanie wyrazów, zaznaczanie różnic pomiędzy wyrazami;
 • Praca z KP3.5b – identyfikowanie pozycji liter w liniaturze, kreślenie litery N, n po śladzie i samodzielnie, przeliczanie sylab w słowach, rozwiązywanie rebusów wyrazowych;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • „Krakowiaczek – przedszkolaczek” – zabawy taneczne do piosenki;
 • Praca z KP3.10a – kącik grafomotoryczny, pisanie litery N, n po śladzie i samodzielnie;
 • Zabawa matematyczna „Takie same szale”;
 • Kaczki – słuchanie wiersza J. Brzechwy i rozmowa na temat treści wiersza;
 • Zabawa ruchowo-słuchowa „Ścieżka krawiecka”;
 • Zabawa matematyczna „Na które pole?”;
 • „Poznajemy liczbę dziesięć” – prezentacja liczby 10;
 • Praca z KP3.6a – przeliczanie obiektów, rozpoznawanie figur geometrycznych, wyodrębnianie figur z tła;
 • Praca z KP3.6b – dopełnianie zbiorów do 10, pisanie po śladzie i samodzielnie liczby 10;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • Zabawa plastyczna „Sensoryczne 10”;
 • Praca z KP3.10b– kącik grafomotoryczny, pisanie liczby 10po śladzie i samodzielnie;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Zabawa integracyjna „Mamy różne fryzury”;
 • Głowa, ramiona, kolana, pięty” – zabawa ruchowa do piosenki;
 • Praca plastyczna „Najpiękniejsza fryzura” – kolaż;
 • „Bal u fryzjera” – ilustrowanie opowiadania za pomocą liczmanów;
 • Praca z KP3.7a – wyszukiwanie różnic między obrazkami i zaznaczanie ich na kartce, kolorowanie wybranej ilustracji;
 • Praca z KP3.7b – rysowanie akcesoriów fryzjerskich, przeliczanie zawartości zbiorów;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – gry zespołowe;
 • Krakowiaczek – przedszkolaczek – zabawy taneczne do piosenki;
 • Zabawy dowolne i tematyczne w kącikach zainteresowań.
 • Praca plastyczna „Maska wenecka”;
 • Praca z KP3.8a – określanie liczby głosek w słowach, zaznaczanie litery n w schemacie wyrazu;
 • Praca z KP3.8b – kolorowanie ilustracji zgodnie z kodem;
 • Zabawa językowa „Ukryte słowa”;
 • Praca z KZ 44–45„Tańce na świecie”;
 • Zabawa badawcza „Tworzymy kolory”;
 • Praca plastyczna „Szale w karnawale”;
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 22;
 • Praca z KP3.9a–zapisywanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie, czytanie prostych zdań;
 • Praca z KP3.9b – rysowanie plakatu;
 • Spacer w okolicy przedszkola – obserwowanie przyrody, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach;
 • Zabawy taneczne według pomysłu N
 • Gry stolikowe, układanie puzzli, oglądanie książek dla dzieci.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

W dawnych czasach

 • „Co jadły dinozaury, gdzie mieszkały i jak żyły?” – samodzielne poszukiwanie informacji;
 • Praca plastyczna „Plakaty z dinozaurami”;
 • Zabawa ruchowa „W pradawnym lesie”;
 • Zabawa językowa „Zagadka o dinozaurach;
 • Gra planszowa z wykorzystaniem W38„Dinozaury”
 • Praca z KP3.11a – rysowanie dinozaura według instrukcji;
 • Praca z KP3.11b – kolorowanie ilustracji zgodnie z kodem;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym –gry zespołowe;
 • Ćwiczenia oddechowe „Dziesięć pomponów”;
 • Zabawa dydaktyczna „Zakodowana wiadomość”;
 • „Muszka w bursztynie” – słuchanie opowiadania H.Zdzitowieckiej;
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 23;
 • Praca z KP3.12a – opowiadanie o procesie powstania bursztynu, rysowanie przedmiotów, które możemy zrobić z bursztynu;
 • Praca z KP3.12b – łączenie rozrzuconych elementów linią;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe według pomysłów dzieci.
 • „Skąd się bierze węgiel?” – samodzielne poszukiwanie informacji
 • Zabawy dowolne i tematyczne w kącikach zainteresowań.
 • Zabawa dydaktyczna „Rysunki z jaskiń”;
 • „Jaskinia” – zabawa ruchowa;
 • Twórcza praca plastyczna „Tworzymy własne pismo obrazkowe”;
 • Zabawa słuchowo-ruchowa „Zrób to co ja”;
 • Praca z KP3.13a – odwzorowanie fragmentu ilustracji, umieszczanie nalepek;
 • Praca z KP3.13b – przeliczanie elementów ilustracji, tworzenie liczb powyżej 10, zapisywanie ich.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • Zabawy dowolne i konstrukcyjne w małych grupkach, rozgrywanie prostych gier planszowych, układanie puzzli;
 • Zabawy i tańce według pomysłu N. i dzieci.
 • „Nasza wiedza o wulkanach” – samodzielne poszukiwanie informacji, praca z KZ46–47;
 • Zabawa badawcza „Wybuch podwodnego wulkanu”;
 • Zabawa ruchowa „Stożek wulkaniczny”;
 • Zabawa badawcza „Jak działają gazy w wulkanie?”;
 • Zabawa badawcza „Jak się tworzą minerały?”;
 • Praca z KP3.14a – zaznaczanie różnic pomiędzy ilustracjami;
 • Praca z KP3.14b – rysowanie etapów wybranego eksperymentu;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • Zabawa dydaktyczna „Cienie minerałów”;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Zagadki słowne „Badacze przeszłości”;
 • Zabawa językowa „Co to jest muzeum?”;
 • „Wizyta w muzeum” – zabawa dramowa;
 • Zabawa archeologiczna „Odkrywamy ruiny zamku”;
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 23;
 • Praca z KP3.15a – rysowanie kształtu budowli, dorysowywanie fragmentów naczynia;
 • Praca z KP3.15b – uzupełnianie szkieletu dinozaura, umieszczanie nalepek;
 • „Wykopaliska” - zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań;
 • „Kiedy żyły dinozaury?” samodzielne poszukiwanie informacji, praca z KZ 48–49.

Jesteśmy odkrywcami!

 • Zabawa językowa „Dawne podróże”;
 • Zabawa dydaktyczna „Co zniknęło?”;
 • Prezentacja litery P, p„ P jak pralka”;
 • Zabawa muzyczno-ruchowa Praczki;
 • Praca z KP3.16a – identyfikowanie i zaznaczanie litery P,p, czytanie prostych wyrazów z poznanych liter;
 • Praca z KP3.16b – identyfikowanie pozycji liter w liniaturze, kreślenie litery P, p po śladzie, podpisywanie ilustracji po śladzie;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • Zabawa matematyczna „Bum”;
 • Praca z KP3.21a – kącik grafomotoryczny, samodzielne kreślenie liter, pisanie wyrazów po śladzie;
 • Burza mózgów „Co to jest komputer?”;
 • Zabawa ruchowa „Proszę, stwórz sieć”;
 • Pogadanka „Rozmowa z robotem”;
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 24;
 • „Układamy wyrazy” – praca z Alfabetem;
 • Praca z KP3.17a –pisanie liter według kodu, odczytywanie prostych zdań, pisanie wyrazów po śladzie;
 • Praca z KP3.17b –pisanie wyrazów, umieszczanie liter w diagramie;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym– gry i zabawy bieżne.
 • Zabawa ruchowa do piosenki Praczki;
 • Zabawy muzyczne według pomysłu N.
 • Zabawa językowa „Co było pierwsze?”;
 • Zabawa słuchowa „Jaki to dźwięk?”;
 • Zabawa ruchowa „Kabel telefoniczny”;
 • Słuchanie opowiadania Wynalazki M. Bennewicza i rozmowa na temat jego treści;
 • Zabawa badawcza „Telefon z kubeczków”;
 • Praca zKP3.18a – kreślenie linii łączących odpowiednie pary przedmiotu i zmysłu;
 • Praca zKP3.18b – rysowanie po śladzie;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym– zabawy ruchowe w małych grupkach, tor przeszkód;
 • Zabawa słuchowa „Głuchy telefon”;
 • Zabawy tematyczne i konstrukcyjne w kącikach zainteresowań.
 • Wynalazki – praca z KZ 50–51;
 • Zabawa ruchowa w parach „Ziemia krąży wokół Słońca”;
 • Zabawa językowa „Wytupuję wiersz” – nauka rymowanki;
 • Praca plastyczna„Układ Słoneczny”;
 • Gra „Memory z planetami” z wykorzystaniem W39;
 • Praca zKP3.19a – czytanie nazw planet, naklejanie nalepek z brakującymi nazwami, rysowanie konturu Ziemi po śladzie;
 • Praca z KP3.19b – pisanie po śladzie, łączenie w pary takich samych obrazków, czytanie ze zrozumieniem;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe bieżne i skoczne;
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci;
 • Zabawa słuchowa „Śpiewamy nazwy planet ”w wykorzystaniem W39.
 • Zabawa językowa „Każdy może być wynalazcą!”;
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 24;
 • Zabawa twórcza „Co jest mi potrzebne?”;
 • Przestrzenna praca plastyczna „Mój wynalazek”;
 • Zabawa ruchowo-słuchowa „Czy to prawda, czy nie?”;
 • Praca zKP3.20a – rysowanie według wzoru, przeliczanie figur, pisanie cyfr;
 • Praca z KP3.20b – uzupełnianie rebusów wyrazowych, odczytywanie napisu;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – obserwowanie zmian w przyrodzie;
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań;
 • „Memory z planetami” gra z wykorzystaniem W39;
 • Praca z KP3.21b kącik grafomotoryczny, kolorowanie pól zgodnie z zauważoną regułą.
 • Zabawy konstrukcyjne i tematyczne w kącikach zainteresowań.

 Język angielski

1.     
Numbers
2.     
Food: fruit and vegetables: Apple- jabłko, pear- gruszka, plum- śliwka, Orange- pomarańcza, lemon- cytryna,   vegetables: potatoe- ziemniak, tomato- pomidor, cucumber- ogórek, carrot- marchewka, lettuce- sałata
3.     
Food- my favourite food is…
4.     
I like…

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc styczeń

 • Prowadzenie zajęć i zabaw wg programu KIDS SPORT
 • Profilaktyka jamy ustnej – zabawy usprawniające higienę jamy ustnej, pogadanki nt zdrowego odżywiania
 • Przygotowanie inscenizacji słowno – muzycznej na „Dzień Babi i Dziadka”
 • Zachęcanie dzieci i rodziców do udziału w akcji zbiorki surowców wtórnych.
 • Przygotowanie dekoracji sali na Bal Karnawałowy
 • Prowadzenie zabaw rozwijających inteligencję matematyczną i społeczną

 Tematyka kompleksowa

 1. 1.Witamy Nowy Rok
 2. 2.Uchwycić czas
 3. 3.Co można robić zimą?
 4. 4.Święto babci i dziadka
 5. 5.Zimowe zabawy sportowe

 

Witamy Nowy Rok

 • Zabawa muzyczna Wesoły Nowy Roczek, gra na instrumentach;
 • Zabawa ruchowa „Stary Rok i Nowy Roczek”;
 • Słuchanie opowiadania Nowy Rok. Czasowstrzymywacz M. Bennewicza i rozmowa kierowana na temat jego treści;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Zabawa językowa „Taniec literek”;
 • Opowieść ruchowa „Podróż przez cztery pory roku”;
 • Praca plastyczna „Pory roku”;
 • Praca z KP2.33a – dzielenie nazw pór roku na sylaby, zaznaczanie 5 różnic pomiędzy obrazkami, umieszczanie nalepek;
 • Praca z KP2.33b –dopasowywanie świąt do kalendarza pór roku;
 • Zabawa ruchowa przy muzyce „Zawody pór roku”;
 • Rozwiązywanie zagadek na temat miesięcy „Wokół kalendarza”;
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ;
 • Zabawa integracyjna: „Karuzela z miesiącami”;
 • Samodzielna praca „Pory roku”

Uchwycić czas

 • Zabawa dydaktyczna W krainie zegarów”;
 • Zagadki „Którego zegara brakuje?”;
 • Słuchanie utworu Zegarowe wskazówki
 • Zabawa wokalno-instrumentalna „Ćwiczenia rytmiczne”;
 • Zabawa dydaktyczna „Budowa zegara”;
 • Praca z KP2.32a – odczytywanie pełnych godzin na zegarach;
 • Praca z KP2.32b – łączenie zegarów, które wskazują tę samą godzinę, pisanie wyrazów po śladzie;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe według pomysłów dzieci;
 • Tworzenie dowolnych zegarów z różnych figur geometrycznych;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Słuchanie wiersza Gimnastyka dni tygodnia I. Dziubek i rozmowa kierowana na temat jego treści;
 • Słuchanie wiersza Jak biedronka zgubiła kropki W. Chotomskiej, ilustrowanie ruchem jego treści;
 • Zabawa dydaktyczna „Tydzień ma siedem dni”;
 • Zabawa dydaktyczna „Poniedziałek, wtorek, środa…”;

Co można robić zimą?

 • Słuchanie utworu Śniegowe gwiazdki B. Formyi rozmowa kierowana na temat jego treści;
 • Zabawa językowa „Dokończ zdanie”;
 • Zagadki językowe„Zima”;
 • Zabawa muzyczna „Zimowy taniec”;
 • Ćwiczenia manualne „Piszemy 8”;
 • Praca plastyczna „Zimowy obrazek”;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
  • Wprowadzenie literyu, U„U jak ulica”;
  • Zabawa ruchowo-słuchowa„Chodzimy po U, u”;
  • Praca z KP2.36a – łączenie sylab w wyrazy a następnie łączenie wyrazów z odpowiednimi obrazkami;
  • Praca z KP2.36b – czytanie wyrazów z poznanych liter, zaznaczanie litery u, pisanie litery U, u po śladzie;
  • Zabawy matematyczne „Figury” – przypomnienie nazw i kształtów figur geometrycznych;
  • Zabawa dydaktyczna „Skąd się bierze śnieg?”;
  • Zabawa językowa „Jaki jest śnieg?”;
  • Zabawa badawcza „Dlaczego śnieg jest mokry?”;
  • Słuchanie utworu Czy śnieg jest czysty?H. Zdzitowieckieji rozmowa na temat jego treści;
  • Zabawa badawcza„Lekki lód, ciężka woda”;
  • Ćwiczenia oddechowe„Śniegowe płatki”;
  • Praca plastyczna„Śnieżynki”;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
  • Spacer w okolicy przedszkola – wyszukiwanie i obserwowanie śladów zwierząt ;
  • Zabawa plastyczna„Jaki jest twój ślad?”;
  • Zabawa dydaktyczna „Ślady”;
  • Zabawa matematyczna „Tropy zwierząt”;
  • Zabawa ruchowa„Idziemy po tropach”;

Święto babci i dziadka

 • Słuchanie wiersza Kiedy babcia była mała
 • Opowieść ruchowa „Robimy ciasto dla babci”;
 • Słuchanie wiersza Kwiaty dla dziadkai rozmowa na temat jego treści;
 • Słuchanie piosenki Piosenka dla babci i dziadkai ilustrowanie ruchem jej treści;
 • Rozmowa kierowana „Co można robić z babcią i dziadkiem?”;
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19;
 • Zabawy ruchowa „W co bawili się nasi dziadkowie”;
 • Przestrzenna praca plastyczna„Pudełko”;
 • Zabawa ruchowa„Przynieś babci śniadanie”;
 • Spacer po parku – obserwacje przyrodncze
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Słuchanie opowiadania Zaczarowana babciai rozmowa kierowana na temat jego treści;
 • Śpiewanie piosenek o babci i dziadku
 • Zabawa matematyczna „Gdzie jest prezent?”;
 • Zabawa teatralna „Co robią babcia i dziadek?”;
 • rozmowa o współczesnych i dawnych zabawkach; czytanie prostych tekstów z poznanych liter;

Zimowe zabawy sportowe

 • Zabawa ruchowa„Śnieżki”;
 • Zabawa ruchowa „Liczymy śnieżki”;
 • Słuchanie utworu Przygoda na sankach U. Piotrowskiej i rozmowa kierowana na temat jego treści;
 • Wprowadzenie litery S, s„S jak sanki”;
 • Zabawa ruchowo-słuchowa„Chodzimy po S, s”;
 • Słuchanie piosenki Śniegowy bałwaneki pogadanka na temat jej treści, próby śpiewania;
 • Zabawa ruchowa „Śniegowe płatki”;
 • Praca plastyczna „Bałwanek w szklanej kuli”;
 • Zabawa teatralna„Zimowe zabawy”;
 • Zabawa ruchowa „Taniec na lodzie”;
 • Zabawa dydaktyczna„Czy znacie te sporty zimowe?”;
 • Zabawa dramowa „Moje ulubione sporty zimowe”;
 • Pogadanka „Nasi mistrzowie”;
 • Zabawa językowa „Ja też chcę zostać mistrzem”;
 • Zabawa językowa „Zimowe głoski”;
 • Zabawa matematyczna„Piszemy cyfrę 9”;
 • Praca z KP2.46a – wprowadzenie liczby 9, liczenie i numerowanie elementów w zbiorach;
 • Praca z KP2.46b – pisanie po śladzie i samodzielnie cyfry 9, zakreślanie wzorów z taką samą liczbą klocków;
 • Praca plastyczna „Medal”;
 • Słuchanie wiersza Dziewięć bałwankówA. Łady-Grodzickiej i rozmowa na temat jego treści;
 • Zabawa dydaktyczna „Którego bałwanka mam na myśli?”;
 • Przestrzenna praca plastyczna „Lepimy bałwanki”;
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Tematyka z j. angielskiego na miesiąc styczeń
 1. Clothes: blouse, dress, shoes, scarf, jacket, trousers, skirt, shirt, t-shirt, socks, pyjama
 2. Clothes: a song: Put on your shoes
 3. My family: Grandmother and Grandfather’s Day
 4. Food: fruits and vegetables

Tematyka z j. angielskiego na miesiąc grudzień

 1. Clothes: jacket, skirt, shirt, blouse, sweater, trousers, socks, dress….
 2. Winter is coming- how is the weather? (it’s cold, snowy, cloudy, windy)

3/4 . Christmas time and a New Year: Christmas tree, presents, Santa Clauss, carols, traditions, reindeers, angels, stars, baubles

 Tematyka na miesiąc październik 2018:

1. Seasons- autumn is coming (poznanie nazw wszystkich pór roku, umiejętność wybierania obrazków, symboli pasujących do jesieni
2. Leaves are falling, it's raining, it's cold outside...- określanie stanów pogodowych i zjawisk przyrodniczych zachodzących jesienią
3. A song- if you're happy- nauka słów i umiejętności inscenizowania piosenki ruchem (słówka: happy, angry, sleepy, hungry,sad - określające emocje i uczucia)
4. My toys: teddybear, doll, ball, car- moje zabawki- miś, lalka, piłka, autko


  

W ramach nauczania języka angielskiego- cele

 • stworzenie atmosfery zabawy
 • motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych
 • wspomaganie rozwoju kompetencji komunikacyjnej dziecka
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym, nowożytnym oraz jego chęci poznawania innych kultur.
 • Tematyka na miesiąc wrzesień:
 1. Hello, how are you?
 2. What’s your name?
 3. My nam is….
 4. Colours (blue, yellow, red, green…)

 

Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie.

Zabawki do przedszkola przynosimy TYLKO  w piątki