RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA IV

6.30- 9.00  Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dzieci. Język angielski.
9.00-9.40  Czynności higieniczne i śniadanie, wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w toalecie i przy stole.
9.40- 10.40   Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci,
usprawniające rozwój psychofizyczny w oparciu o podstawę programową
10.40- 11.40 Pobyt na powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym)
11.40– 12.20 Zabiegi higieniczne, dalsze wdrażanie do samoobsługi. Spożywanie zupy, doskonalenie umiejętności   posługiwania się sztućcami.
12.20 -13.20 Relaksacja. Zajęcia zorganizowane, indywidualne i grupowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Utrwalanie treści programowych. Religia.
13.20- 14.00 Zabiegi higieniczne przed posiłkiem. Spożywanie II dania, wdrażanie do całościowego spożywania posiłku i próbowania potraw mniej lubianych.
14.00- 16.30 Gry i zabawy indywidualne i w grupach wspomagające rozwój dziecka. Zajęcia dodatkowe: plastyczne, teatralne, j.angielski. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.