RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30-9.00 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, zajęcia plastyczne, zajęcia w ramach ppp, gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dzieci, zajęcia teatralne

9.00-9.30-Zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu, spożywanie śniadania, wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w toalecie i przy stole.

9.30-10.30- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci usprawniające rozwój psychofizyczny w oparciu o podstawę programową

10.30-11.30- Pobyt na powietrzu: spacery i wycieczki, zabawy zorganizowane i swobodne na podwórku przedszkolnym.

11.30- 12.00- Zabiegi higieniczne, dalsze wdrażanie do samoobsługi. Spożywanie zupy, doskonalenie umiejętności   posługiwania się sztućcami.

12.00-13.30- Relaksacja . Zajęcia zorganizowane, indywidualne i grupowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Utrwalanie treści programowych. Religia. Jezyk angielski .zabawy swobodne, zajęcia teatralne.

13.30-14.00- Zabiegi higieniczne przed posiłkiem. Spożywanie II dania, wdrażanie do całościowego spożywania posiłku i próbowania potraw mniej lubianych.

14.00- 14.30- Gry i zabawy indywidualne i grupowe wspomagające rozwój dziecka , słuchanie bajek i opowiadań.

14.30- 16.30- Zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci, rysowanie na wybrane tematy, zabawy konstrukcyjne, gry i układanki , zabawy na podwórku przedszkolnym.