Z POWODU ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NIE BĘDĄ POBIERANE OPŁATY NA RADĘ RODZICÓW ZA MIESIĄC MARZEC I KWIECIEŃ 2020R. DOKONANE WPŁATY BĘDĄ ZALICZANE NA POCZET KOLEJNYCH MIESIĘCY.

ANNA MiCHURSKA - SKARBNIK RADY RODZICÓW

 

 

 

 Konsultacje z nauczycielem   w każdy wtorek o godzinie 16.00

 

 

 RADA RODZICÓW - od miesiąca października - składka 30 zł miesięcznie. Przelewamy na konto Rady Rodziców. 

Tytuł przelewu - Imię i nazwisko dziecka, grupa, dopisek - składka Rada Rodziców.

 

Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ  NA MIESIÁC GRUDZIEŃ

1.Czekamy na Mikołaja.
2. To już zima.
3. Pachnąca choinka .

I Czekamy na Mikołaja.
- nauka  „dzyń dzyń Mikołaju”,rozmowa na temat piosenki, tworzenie akompaniamentu,
-Zabawa ruchowo-naśladowcza „ Jedzie Mikołaj”.
- Worek Mikołaja – zabawa matematyczna, określanie mały- duży, mniejszy większy, utrwalenie pojęć na , pod, przed, za, obok, między
-  Słuchanie opowiadania B. Formy „Mikołajkowe dary”. Rozmowa, odpowiadanie na pytania,
- Kolorowanie worków Mikołaja z użyciem kredek świecowych, prawidłowe trzymanie kredki, sprawne posługiwanie się nożyczkami podczas ich wycinania
-Worek Mikołaja- zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie zabawek zmysłem dotyku,
-Spotkanie z Mikołajem, wspólne zabawy i przyjęcie upominków,
- Mikołaj- wykonanie portretu na papierowym talerzu, malowanie farbą plakatową, naklejanie elementów z celulozy,
„Sanie Mikołaja” – zabawa bieżna.
-ćwiczenia ortofoniczne „Jak śmieje się Mikołaj?”, ćw na zgłoskach ha ha

- spacery w okolicy przedszkola, oglądanie przyrody, czynności samoobsługowe w szatni ,
- ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,,Jedziemy z Mikołajem,
-ćwiczenia oddechowe ,,Wiatr”, ,,Śnieżynki”,

-przygotowanie do nauki czytania, urodziny litery kK metodą odimienną
-przygotowanie do nauki pisania-kreślenie znaków literopodobnych w kartach pracy i zeszycie z liniaturą
- czytamy bajki- słuchanie bajki czytanej przez jednego z rodziców

II To już zima.
- Opowiadanie S. Molendy „O dziewczynce, która pocałowała bałwanka”. Rozmowa na temat opowiadania,
- Swobodne wypowiedzi na temat aktualnej pogody, dobieranie symboli pogody i oznaczanie w kalendarzu,
- Układanie bałwanka z gotowych elementów papierowych, ćw orientacji przestrzennej,
- Słuchanie piosenki pt. „Zima biała”. Rozmowa na temat piosenki. Zabawa przy piosence.

-Ćwiczenia oddechowe: dmuchanie na kawałki waty jako płatki śniegu.

- Zabawy ruchowe naśladowcze: ,,sanki” ,,lepimy bałwana” ,,ślizgawka”
- Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej „Zimowa piosenka”. Rozmowa na temat wiersza. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze i pantomimiczne (odgłos wyjącego wiatru i śniegu deptanego nogami).
- zimowe spacery- obserwacja zimowego krajobrazu, rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
- Śnieżynki- zabawa matematyczna, doskonalenie przeliczania w dostępnym zakresie, tworzenie zbiorów śnieżynek z uwagi na wielkość
- ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,, Zimowe zabawy”
- zabawy ruchowe naśladowcze bieżne ,,jadą sanie” ,,na górkę i z górki”, z czworakowaniem ,, biegną pieski”
-przygotowanie do nauki czytania, urodziny litery uU metodą odimienną
-przygotowanie do nauki pisania-kreślenie znaków literopodobnych w kartach pracy i zeszycie z liniaturą
-czytamy bajki- słuchanie bajki czytanej przez jednego z rodziców

III Pachnąca choinka.
- Słuchanie wiersza N. Kauczyńskiej„Choinka”. Rozmowa na temat wiersza.
- ubieranie choinki w sali- tworzenie świątecznego nastroju
- Ćwiczenia oddechowe – wąchanie choinki

- zabawa matematyczna ,,Bombki” - Określenie kolorów bombek , tworzenie zbiorów z uwagi na jedną cechę: kolor oraz dwie cechy: kolor i rozmiar, tworzenie części wspólnej
- Rozwiązywanie zagadek o tematyce zimowej, świątecznej, wybieranie hasła- obrazka
-  Wykonanie łańcucha na choinkę z pasków kolorowego papieru, umiejętne używanie kleju
- zabawa oddechowa ,, kto mocnej dmucha” z użyciem kawałeczków waty,
- świąteczne pierniki- wspólne przygotowanie ciasta i wycinanie foremkami, zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa,
- bajka o Bożym Narodzeniu- słuchanie bajki czytanej przez nauczycielkę, odpowiadanie na pytania,
- Spotkanie przy kolędzie –przedstawienie historii Bożego Narodzenia z udziałem rodziców
-kartka świąteczna- zajęcia otwarte z udziałem rodziców
- Bombki- kolorowanie sylwety i ozdabianie kolorowymi elementami
- zabawy ruchowe naśladowcze ,, wieziemy choinkę”
- zabawa muzyczna z piosenką ,, choinka”
- wspólne słuchanie i śpiewanie polskich kolęd

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
1. Jesień w parku.

2.Wizyta w sadzie.
2. Jesień w ogrodzie warzywnym.
3.Jesienne odloty.
4. Żegnajcie do wiosny.
I .Jesień w parku
Dziecko:

- uczestniczy w orszaku Pani jesieni, potrafi zaobserwować jej cechy charakterystyczne i kolory
- w oparciu o utwór ,,Jak brzoza liście rozdawała” i barwne ilustracje   rozpoznaje niektóre gatunki: dąb, kasztanowiec, jarzębina, sosna , wskazuje części drzewa , odróżnia iglaste od liściastych, obmyśla inscenizację ruchową
- w oparciu o metodę odimienną otrzymuje i rozpoznaje swoje imię pisane,
-zakłada hodowlę kasztanowca w sali, dokonuje jej systematycznej pielęgnacji i obserwacji,
-tworzy zbiory poprzez klasyfikowanie liści i przelicza ich elementy liczebnikami głównymi, w zabawie z cyferkami rozpoznaje cyfrę 1, oznacza cyfrą różne przedmioty w sali
-rozwiązuje zadania rachunkowe , dotyczące kierunków, orientacji w przestrzeni i porównywania liczebności i wielkości podczas ,, Matematycznego biegu terenowego” w parku
- uczestniczy w zabawie badawczej z liściem- sprawdza co dzieje się z nim podczas dmuchania, opadania, zwijania, składania, zanurzania w wodzie, ogląda jego strukturę pod lupą
-słucha uważnie piosenki ,,posypały się listeczki….’’ tworzy akompaniament gazetowy i logopedyczny na zgłoskach sza-sza, szu-szu, szy-szy, szi-szi
-uczestniczy w spacerze do parku , gromadzi kolorowe liście w różnych kształtach
-tworzy kalkomanię z liści doskonaląc płynność ruchów ręki
- maluje jesienne drzewa stemplując liśćmi
-uczestniczy w opowieści ruchowej z elementami metody W. Sherbourne,, Jesienny spacer po lesie”
-doskonali ogólną sprawność ruchową w zabawach ruchowych naśladowczych
-słucha z uwagą tekstu czytanego,, Dlaczego drzewa zmieniają kolor liści”
-wykonuje ćwiczenia stóp wg zestawu

II.Wizyta w sadzie

-podczas wycieczki do sadu poznaje różnorodne drzewa owocowe, potrafi je odróżnić dzięki wnikliwej obserwacji
- z uwagą słucha opowiadania ,,Wizyta w sadzie”, buduje zdania, przelicza ilość wyrazów
-w zabawie integrującej „ owoce”utrwala wiadomości dotyczące ich wyglądu i wartości odżywczych
- w zabawie dramowej „ co to za owoc”rozpoznaje je dzięki różnorodnym zmysłom ( smak, węch, dotyk).
- podczas rozwiązywania zagadek słuchowych rozpoznaje nazwy owoców na podstawie pierwszej głoski, sylaby, dokonują syntezy słuchowej wyrazów podzielonych na sylaby,
-w oparciu o zabawę z imionami (met. odimiennej nauki czytania) rozpoznaje swoje imię, uczestniczy w urodzinach litery ,,o”
-   w zabawie badawczej,, co kryje wnętrze owocu” poznaje jego budowę wewnętrzną: skórka, miąższ, pestka, potrafią wskazać te części
- dostrzega różnice w wielkości owoców , prawidłowo posługuje się określeniami :duży- większy, mały- mniejszy podczas gry matematycznej „ zbieramy owoce”
- umiejętnie nabiera farbę na pędzel, rozprowadza ją na wybranej powierzchni w czasie malowania nt. „ owoce”; dba o estetykę miejsca pracy
-z wykonanej przez siebie masy solnej formuje przestrzenne jabłuszka i gruszki , wypełnia wnętrze folią aluminiową,
-doskonali płynność ruchów ręki w ćwiczeniach graficznych ,,połącz kropki”, rysowaniu równoczesnym

-uczestniczy w sadzeniu cebulek kwiatowych na przedszkolnej rabacie , obserwuje zachodzące zmiany
- czerpie radość z możliwości swobodnego ruchu w opowieści ruchowej ,, jeżyk w sadzie”.

III. Jesień w ogrodzie warzywnym
-rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa w oparciu o teatr sylwet ,,Na straganie”wg J. Brzechwy i wycieczkę do ogrodów działkowych
-z uwagą słucha opowiadania ,,O wróbelku Elemelku,o ziemniaku i bąbelku”H.Łochockiej, zastanawia się co mamy z ziemniaków
-w zabawie z naturalnymi eksponatami-,,Warzywa” rozpoznaje i nazywa warzywa w oparciu o dotyk, przelicza je i oznacza cyfrą 2
- w oparciu o metodę odimienną otrzymuje i rozpoznaje swoje imię drukowane, bierze aktywny udział w zabawach z imieniem( lista obecności, krzesełka, deszcz imion, pociąg)
-podczas zabawy literami rozpoznaje ,,a”, uczestniczy w jej urodzinach
- rozpoznaje wybrane smaki i zapachy warzyw w zabawie badawczej z użyciem zmysłów
- w zabawie muzycznej określa kierunki pochodzenia dźwięku, podąża za dźwiękiem z zawiązanymi oczami
- uczestniczy w zabawach rytmiczno-słuchowych przy piosence ,,Ogórek”
-kreśli linie pionowe i skośne po śladzie i samodzielnie
- potrafi wykleić kształty warzyw techniką wydzieranki
-doskonali sprawność i siłę dłoni w zabawach z plasteliną
-sprawnie wykonuje ćwiczenia stóp i tułowia w zabawach ruchowych
- jest zdyscyplinowane, wykonuje zadania powierzone w fiszkach
-słucha z uwagą tekstu czytanego ,,Bal warzyw” i układa kolejność zdarzeń
-uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach wg zestawu nr I-ćwiczenia stóp
IV. Jesienne odloty.

- w oparciu o opowiadanie ilustrowane ,, O gościach co nie przyszli na ucztę”
L. Krzemienieckiej zna wybrane ptaki oraz potrafi wyjaśnić swoimi słowami określenie ,,ciepłe kraje”,
-na podstawie humorystycznego wiersza,, Ptaki”określa co jest fikcją a co prawdą
- naśladuje w zabawach ruchowych ruch skrzydeł ptasich –różnicuje ptaki duże i małe
- odtwarza w zabawach logopedycznych dźwiękonaśladowczych glosy ptaków
- ćwiczy orientację w przestrzeni podczas zabaw ruchowych: do przodu, do tyłu, nad pod,obok
-w zabawie dydaktycznej ,,ile ptaków” - przelicza liczebnikami głównymi i potrafi na oko porównać liczebność zbiorów, przelicza je z użyciem liczebników głównych, porównuje ilość, oznacza cyframi 1, 2, 3
- w zabawie manipulacyjnej dokonuje działań w zakresie dodawania bez użycia znaków
- w oparciu o obserwacje przyrody podczas spaceru i piosenkę ,,Ptaki ” zyskuje wrażliwość na los zwierząt oraz budzi chęć pomocy im, zaczyna gromadzić dla nich pokarm
- w oparciu o metodę odimienną rozpoznaje i wyszukuje literę ,,i” na alfabecie ściennym i w zabawach, oznacza przedmioty literami o,a, i
-w zabawach muzycznych odróżnia i prawidłowo reaguje ciałem i ruchem na zmiany tempa, dynamiki i nastroju
-dba o sprawność swojego ciała i uczestniczy w ćwiczeniach wyprostnych
- potrafi wycinać po linii prostej i zaokrąglonej, sklejać elementy bez nadużywania kleju w pracy plastycznej ,,ptaszki na drzewie”

V. Żegnajcie do wiosny.

-w oparciu o wiersz L.J.Kerna ,,Był sobie niedźwiedź”i obrazki wymienia zwierzęta zapadające w sen zimowy

-z uwagą słucha opowiadania H. Bechler ,,Kolczatek”, dzieli wskazane wyrazy na sylaby

-wypowiada się zdaniami na temat jesieni w oparciu o wiersz M. Czerkawskiej,,Jesienna rozmowa”,

- w oparciu o metodę odimienną składa swoje imię z literek wg wzoru na kopercie i z pamięci

-w zabawie dydaktycznej ,,kolacja u wiewiórki”przelicza do 10 ,uzupełnia liczbę elementów do 10 wg metody Gruszczyk –Kolczyńskiej, oznacza je cyframi 1, 2, 3, 4

-poznaje obraz litery ,,e” podczas urodzin wg met.I.Majchrzak

-w zabawach ruchowych prawidłowo określa stronę prawą i lewą w odniesieniu do siebie i drugiej osoby

-w zabawach muzyczno-ruchowych naśladuje ruchy zwierząt , samodzielnie je obmyśla tworząc zagadki pantomimiczne dla kolegów

-w zabawach ortofonicznych naśladuje głosy zwierząt

-rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie w zabawie przy piosence ,,Wiewióreczka”

-sprawnie posługuje się nożyczkami wykonując jeża z tacki papierowej

-doskonali sprawność dłoni podczas wyklejania wiewiórki plasteliną

-składa z części sylwetę zwierzęcia wg wzoru

-kreśli znaki literopodobne na arkuszu i w liniaturze

-kreśli wzory wg Tymichovej ,w sposób płynny prowadzi ołówek

- dba o sprawność swojego ciała wykonując ćwiczenia wg zestawu

Plan dydaktyczno wychowawczy na miesiąc wrzesień 2019 dla grupy IV.

 1. 1.W przedszkolu

Temat zajęć

Przewidywane efekty

dziecko

nauczyciel

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Podejmuje próby samodzielnej aktywności poznawczej.

Zachęcanie dzieci do podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.

„Mama na imię” – zabawa integracyjna.

Uczestniczy w zabawie, poznaje imiona koleżanek i kolegów.

Dzieci przedstawiają się kolegom i koleżankom.

3.

„Co to znaczy , że jestem przedszkolakiem”- zabawa dydaktyczna.

Podejmuje próby wypowiadania się na forum grupy, odwołuje się do własnych doświadczeń.

Dzieci potrafią odpowiedzieć na postawione pytanie, rozumie co znaczy być przedszkolakiem.

„Moje przedszkole”- zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym (nowe dzieci), poznanie osób pracujących w grupie i przedszkolu. Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie się w różnych miejscach na terenie przedszkola.

Poznaje osoby pracujące w przedszkolu, poznaje zasady bezpiecznego zachowania się na terenie placówki.

Dzieci rozpoznają osoby pracujące w przedszkolu, przestrzegają zasad bezpieczeństwa.

Zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową. Ćwiczenia reakcji na sygnał dźwiękowy i słowny podczas zabaw. Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

Reaguje na umówiony sygnał dźwiękowy lub słowny w czasie zabawy. Zna zasady higieniczno – sanitarne.

Dzieci przestrzegają zasad w czasie zabawy, reagują na umówiony sygnał, przestrzegają zasad higienicznych.

„Nasze zasady” – wykonanie plakatu kodeksu przedszkolaka. Ustalanie norm grupowych.

Zna zasady panujące w grupie, aktywnie uczestniczy w wykonywaniu pracy plastycznej.

Dzieci starają się przestrzegać ustalonych zasad, chętnie wykonują pracę plastyczną.

„W przedszkolu”- nauka piosenki metodą ze słuchu. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

Podejmuje próby śpiewania poznanej piosenki, wystukuje rytm rękoma.

Dzieci śpiewają piosenkę, wystukują rytm, podejmują próby prostych układów tanecznych.

„Nasze uczucia” – zabawa dramowa. Zdobywanie umiejętności bycia w roli.

Podejmuje próby odgrywania wyznaczonej roli.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, czerpią radość z zabawy, wcielają się w wyznaczone role.

Zabawy ruchowo – bieżne w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na zachowanie ostrożności podczas zabaw ze sprzętem ogrodowym. Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dzieci.

Uczestniczy w zabawach ruchowo- bieżnych w ogrodzie.

Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach na powietrzu, przestrzegając przy tym zasad bezpieczeństwa.

 1. 2.Wakacyjne wspomnienia.

Temat zajęć

Przewidywane efekty

dziecko

nauczyciel

„Jadę pociągiem prawdziwym” – nauka fragmentu piosenki. Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach, zapamiętuje i śpiewa piosenkę.

Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach , śpiewają piosenkę w grupie.

„Wiosna , lato, jesień , zima”- rozmowa na temat pór roku na podstawie doświadczeń dzieci, zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi lata; czytanie globalne wyrazu „LATO”.

Podejmuje próby określenia pór roku na podstawie ilustracji, zna cechy charakterystyczne lata, podejmuje próby odnalezienia wyrazu LATO w rozsypance wyrazowej.

Dzieci wymienią wszystkie pory roku, znają ich cechy charakterystyczne, podejmują próby czytania globalnego poznanego wyrazu.

„Środki transportu” – zabawa ortofoniczna. Usprawnianie narządów mowy dzieci i utrwalanie prawidłowej artykulacji.

zna i wymienia różne środki transportu, potrafi naśladować odgłosy wybranych pojazdów.

Dzieci aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach artykulacyjnych, znają różne środki transportu.

„Co słyszysz?” – zabawa słuchowa. Rozwijanie koncentracji uwagi i wrażliwości słuchowej.

Chętnie uczestniczy w zabawie , ćwiczy koncentrację uwagi i słuch.

Dzieci koncentrują się przez chwilę na zadaniu, ćwiczą słuch, potrafią odpowiedzieć na zadane pytanie.

„Posprzątajmy pamiątki” – segregacja przedmiotów ze względu na kolor i wielkość. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy.

Podejmuje próby segregacji przedmiotów wg jednej cechy, przelicza wybrane przedmioty, nazywa je.

Dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie, segregują przedmioty ze względu na jedna cechę, nazywają je, przeliczają.

Zajęcia o emocjach – zabawy ułatwiające oswojenie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami.

Bierze udział w zabawach integracyjnych, odczuwa radość podczas pobytu w przedszkolu.

Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach z kolegami i koleżankami, rozumieją konieczność rozłąki z rodzicem, czerpią radość z zabaw z innymi.

„Gdzie jest morze , a gdzie góry” – rozmowa na temat znaczenia kolorów na mapie. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazu górskiego i morskiego.

Zna i nazywa wybrane kolory, wypowiada się na zadany temat, wie jak wygląda mapa.

Dzieci nazywają kolory , wiedza co to jest mapa, podejmują próby pokazania na mapie gór i morza na podstawie oznaczeń kolorystycznych.

„Już kółeczko zrobić czas”, „Adam siedmiu synów miał”, „Dwóm tańczyć się zachciało”- zabawy muzyczno – ruchowe w kręgu. Kształtowanie umiejętności naśladownictwa.

Czerpie radość z uczestnictwa w zabawach, chętnie naśladuje wymienione w zabawie czynności.

Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach muzyczno – ruchowych, wykonują określone czynności, wyrabiają poczucie rytmu oraz umiejętność współpracy w grupie podczas zabaw.

„Mój samolot”- składanie papieru. Rozwijanie sprawności manualnej.

Podejmuje próby składania papieru w określony sposób, ćwiczy sprawność manualną.

Dzieci składają papier w określony sposób, czerpią radość z osiągniętych efektów swojej pracy.

 1. 3.Jesteśmy bezpieczni.

Temat zajęć

Przewidywane efekty

Dziecko

Nauczyciel

„Co robię bardzo dobrze?” – zabawa integracyjna. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dziecka.

Chętnie uczestniczy w zabawie, podejmuje próby odpowiedzi na zadanie pytanie.

Dzieci odczuwają radość z uczestnictwa w zabawie, odpowiadają na zadane pytanie, potrafią wymienić kilka rzeczy.

„Dlaczego w domu czuje się najlepiej?” – próba odpowiedzi na to pytanie na podstawie wiersza J.Brzechwy oraz własnych doświadczeń dzieci- zabawa dydaktyczna, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojego miejsca pracy.

Podejmuje próby wypowiadania się na forum grupy, uważnie słucha czytanego utworu literackiego, potrafi przywołać w pamięci własne doświadczenia.

Dzieci potrafią poprawie wypowiadać się w na zadany temat, uważnie słuchają siebie nawzajem, uważnie słuchają czytanego tekstu.

„Mój medal”- zajęcia plastyczno – techniczne. Rozwijanie wyobraźni twórczej oraz sprawności manualnej.

Podejmuje próby wycinania z papieru nożyczkami, wykonuje kolejno określone czynności, kończy zaczętą pracę.

Dzieci czerpią radość z udziału w zajęciach, poznają różnorodne materiały plastyczne, wykonują kolejno etapami parce plastyczno- techniczną.

„Światła uliczne” – zabawa orientacyjno – porządkowa. Rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał.

Wie co to jest sygnalizacja świetlna, zna i nazywa wybrane kolory, reaguje na umówiony sygnał.

Dzieci rozróżniają kolory sygnalizacji świetlnej, wiedzą do czego służy, zgodnie uczestniczą w zabawie.

„Znam zasady drogowe”- rozmowa na temat konieczności zachowania bezpieczeństwa na drodze na podstawie opowiadania „Mama cię!” oraz doświadczeń dzieci.

Podejmują próby wypowiadania się na zadany temat, zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Dzieci poprawnie wypowiadają się na zadany temat, znają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i chodniku.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym- zachęcanie dzieci do wspólnych , kulturalnych i bezpiecznych zabaw w ogrodzie.

Zgodnie uczestniczy w zabawach na placu , zaspokaja naturalną potrzebę ruchu pamiętając o bezpieczeństwie swoim i kolegów.

Dzieci zgodnie i bezpiecznie uczestniczą w zabawa w ogrodzie przedszkolnym.

„Plac zabaw” – nauka piosenki. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

Powtarza słowa piosenki, podejmuje próby śpiewania w grupie, wystukuje rytm dłońmi.

Dzieci podejmują próby śpiewania razem w grupie, wystukują dłońmi rytm, powtarzają prosty układ taneczny do piosenki.

 1. 4.Dbam o siebie.

l.p.

Temat zajęć

Przewidywane efekty

Dziecko

Nauczyciel

1.

„Głowa, ramiona, kolana, piety” – zabawa muzyczno – ruchowa. Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała i rozróżnianie prawej i lewej strony.

Chętnie uczestniczy w zabawie, próbuje rozróżniać prawą i lewą stronę, nazywa części ciała.

Dzieci czerpią radość z udziału w zabawie, rozróżniają i nazywają części ciała, rozróżniają stronę prawa i lewą.

2.

„Narysuj mnie”- odrysowywanie sylwety dziecka na dużym formacie. Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie przy tworzeniu pracy plastycznej. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.

Zgodnie uczestniczy w tworzeniu pracy plastycznej, współpracuje w grupie, ćwiczy sprawność manualną.

Dzieci zgodnie współpracują podczas tworzenia pracy plastycznej, ćwiczą sprawność manualną, orientują się w schemacie własnego ciała.

3.

„Jabłko”- zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania owocu wszystkimi zmysłami.

Podejmuje próby określenia smaku , zapachu, wyglądu zewnętrznego jabłka oraz innych owoców.

Dzieci nazywają owoce, określają ich smak , zapach , wygląd zewnętrzny.

4.

„Czym patrzę , a czy słyszę?” – rozmowa na temat roli zmysłów na podstawie wiersza J.Tuwima „Okulary” i doświadczeń dzieci. Zapoznanie się zmysłami.

Uważnie słucha tekstu literackiego, potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie, potrafi wymienić zmysły.

Dzieci uważnie słuchają czytanego wiersza, potrafią wypowiedzieć się na jego temat, wymieniają poznane zmysły.

5.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności stosowania form grzecznościowych wobec siebie i w zabawach tematycznych.

Chętnie i zgodnie uczestniczy w zabawie, stosuje zwroty grzecznościowe.

Dzieci zgodnie bawią się w kącikach tematycznych, stosują zwroty grzecznościowe.

6.

„Mydło lubi zabawę”- nauka piosenki, zabawa ruchowa na jej tle. Umuzykalnianie dzieci. Nauka tańca w parach.

Podejmuje próby tańca w parze, ćwiczy koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową, zapamiętuje słowa piosenki.

Dzieci chętnie powtarzają słowa piosenki, podejmują próby tańca w parach, zgodnie współpracują w zabawie.

7.

„Porządkujemy balony” – zabawa matematyczna. Klasyfikowanie przedmiotów pod względem przeznaczenia i wielkości, przeliczanie ich.

Podejmuje próby klasyfikacji przedmiotów, przelicza je.

Dzieci klasyfikują przedmioty zgodnie z podana cechą, przeliczają je , rozumieją konieczność porządkowania Sali.

Zadania dla nauczyciela :

 • Stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery;
 • Zachęcanie do zgodnej zabawy;
 • Zachęcanie do wspólnej zabawy dzieci starsze i młodsze;
 • Prowadzenie obserwacji dzieci;
 • Prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy;
 • Dbanie o estetyczny wygląd sali;
 • Systematyczne przygotowywanie pomocy do zajęć dydaktycznych.

Słówka z języka angielskiego :

 • Hello ;
 • How are you;
 • My name is;
 • Colours : red, blue, yellow, white, Brown, Black, pink, Orange, Green;
 • Season of the year – autumn.