RADA RODZICÓW - od miesiąca października - składka 30 zł miesięcznie. Przelewamy na konto Rady Rodziców. 

Tytuł przelewu - Imię i nazwisko dziecka, grupa, dopisek - składka Rada Rodziców.

 

Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

Przynosimy do przedszkola i informujemy panią w grupie.

Plan dydaktyczno wychowawczy na miesiąc czerwiec

 Zadania dla nauczyciela:

Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw w sali, na podwórku i wycieczkach

Zachęcanie dzieci do korzystania z książeczek i czasopism poprzez ich oglądanie

Systematyczne czytanie literatury dziecięcej

Wdrażanie dzieci do konieczności ciągłego segregowania odpadów

Praca z programem „Drogowe ABC”, „Bezpieczny Psi patrol”

1

 Dzień ziecka – święto wszystkich dzieci

 • Słuchanie wiersza „Dyzio marzyciel” J. Tuwima – rozmowa o tym, czy warto marzyć
 • Rozmowa nt „Każdy jest inny”
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego „Czyje to imię”
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, określanie własności jakościowej ich elementów
 • Przeliczanie elementów w zbiorze
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – składanie pociętych obrazków w całość
 • Ćwiczenia logorytmiczne – wykonywanie określonych ruchów i nazywanie ich „Prawa noga, lewa noga”
 • „Mój portret” – Tworzenie galerii portretów
 • Rysunki inspirowane muzyką
 • „Dzieci z różnych krajów” rysowanie kolorową kredą na dużym arkuszu papieru – Praca zbiorowa
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe,
 • Dotlenianie organizmów dzieci podczas spacerów oraz zabaw w ogródku przedszkolnym
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, wycieczek i spacerów
 • Zabawa „Poczuj swoje serce”
 • pamiętanie o prawidłowej postawie podczas zabaw, zajęć, siedzenia przy stoliku
 • zabawa ruchowa przy piosence „Gdy dobry humor masz”
 • zabawa ruchowa z wykorzystaniem kółek i krążków
 • zabawy twórcze w piasku – formowanie babek przy pomocy wiaderek, łopatek, foremek, Poznanie właściwości wilgotnego piasku
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe,
 • Dotlenianie organizmów dzieci podczas spacerów oraz zabaw w ogródku przedszkolnym
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w Sali, wycieczek i spacerów
 • Zabawa „Poczuj swoje serce”
 • pamiętanie o prawidłowej postawie podczas zabaw, zajęć, siedzenia przy stoliku
 • zabawa ruchowa przy piosence „Gdy dobry humor masz”
 • zabawa ruchowa z wykorzystaniem kółek i krążków
 • zabawy twórcze w piasku – formowanie babek przy pomocy wiaderek, łopatek, foremek, Poznanie właściwości wilgotnego piasku

2. Zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego

 • Poznanie rodziny zwierząt (kogut, kura, kurczęta” w oparciu o tekst I. Salach „Chodzi kurka”
 • Zapoznanie z potrzebami i wymaganiami zwierząt gospodarskich podczas oglądania serii obrazków i kolorowych albumów
 • Ćwiczenie mięśni narządów mowy podczas zabawy ortofonicznej „Na podwórku” - naśladowanie odgłosów zwierząt
 • Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach z wiejskiej zagrody
 • dobieranie nazw zwierząt do obrazków
 • „Na podwórku” – naśladowanie odgłosów zwierząt przy użyciu zgłoski „pi, ko, hau, mu”
 • układanie kompozycji z mozaiki geometrycznej – „Dom”. Utrwalanie znajomości figur geometrycznych
 • klasyfikowanie przedmiotów wg kilku cech jakościowych (wielkość, kształt, barwa)
 • Wypełnianie plastelina sylwetki kury
 • Rysowanie pastelami nt. „Zwierzęta na wsi”
 • Ćwiczenie koordynacji oka i ręki podczas wycinania z kolorowych gazet
 • Kolorowanie ilustracji przedstawiających zwierzęta gospodarskie
 • Zagadki słuchowe – rozpoznawanie znanych piosenek na podstawie nuconej melodii
 • Poznanie piosenki „Kurki trzy” - instrumentacja piosenki
 • rozwijanie własnych umiejętności kompozycyjnych podczas zabaw instrumentami, tworzenie muzyki
 • wyrażanie różnych form ruchu, powtarzanie, naśladowanie podczas gry dzieci na instrumentach
  • Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się podczas spacerów i zabaw w ogrodzie przedszkolnym
  • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń porannych, zabaw ruchowych (w Sali i na świeżym powietrzu)
  • Wyrabianie umiejętności współpracy z partnerem i grupa podczas ćwiczeń gimnastycznych
  • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw muzyczno ruchowych „Zwierzęta i gospodarz” do piosenki „Zwierzęta w gospodarstwie” oraz „Konie”
  • pamiętanie o prawidłowej postawie podczas zabaw, zajęć, siedzenia przy stoliku
  • uczulenie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach ze zwierzętami

 1. To już lato!

 • Słuchanie wiersza „Wakacyjne rady”
 • „Nad morzem” – wypowiedzi dzieci, co można robić latem nad morzem
 • Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Latawiec” – rozmowa nt wiersza
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej „Z wodą trzeba ostrożnie” – rozmowy nt bezpiecznych zachowań nad wodą i w wodzie
 • Rozmowy z dziećmi nt bezpiecznego zachowywania się w górach i w lesie – na podstawie ilustracji
 • Malowanie farbami na niebieskim tle o różnych odcieniach nt „Podwodny świat przyrody”
 • Kolorowanie żaglówki wdrażanie do starannego wykonania pracy
 • Malowanie farbami na dużych arkuszach papiery fal morskich
 • Nauka słów i melodii piosenki „Niech żyją wakacje’
 • Zabawy rytmiczne przy ulubionych piosenkach dzieci
 • Śpiew indywidualny oraz w małych zespołach poznanych piosenek
 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu podczas codziennych zabaw ruchowych porannych i wplecionych w zajęcia
 • Dbanie o ciało i jego prawidłowy rozwój podczas ćwiczeń gimnastycznych według zestawu
 • Dzieci naśladują różne czynności bohaterów bajek
 • Dotlenianie organizmów dzieci podczas codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu
 • Zabawa ruchowo bieżna „Dzieci i pszczoła”

 1. 4.Już wakacje!
 • Nadeszły wakacje – rozmowa na podstawie opowiadania B. Szurowskiej.
 • Na plaży – słuchanie wiersza H. Zdzitowieckiej.
 • Zabawy ruchowe na terenie przedszkolnym.
 • Pierwsze owoce – kolorowanie obrazka konturowego.
 • Bezpieczne wakacje – rozmowa kierowana przez nauczyciela na podstawie obrazka – omówienie zasad bezpiecznego spędzania czasu podczas zabaw, uprawiania sportów letnich, zabaw na plaży, czy w górach itp. „Bezpieczny Psi Patrol”,
 • Do widzenia, zabawki – zabawy dydaktyczne.
 • W trawie – zabawa ruchowa z elementami czworakowania.
 • Zmień woreczek – zabawa bieżna.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • Dotknij – zabawa w parach.
 • Złap lato za ręce – nauka piosenki.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe,
 • Dotlenianie organizmów dzieci podczas spacerów oraz zabaw w ogródku przedszkolnym
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, wycieczek i spacerów
 • Zabawa „Poczuj swoje serce”
 • pamiętanie o prawidłowej postawie podczas zabaw, zajęć, siedzenia przy stoliku
 • zabawa ruchowa przy piosence „Gdy dobry humor masz”

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc maj

   Zadania dla nauczyciela

-        Prowadzenie zajęć i zabaw wg programu KIDS SPORT

-        Profilaktyka jamy ustnej – zabawy usprawniające higienę jamy ustnej, pogadanki nt zdrowego odżywiania

-        Zachęcanie dzieci i rodziców do udziału w akcji zbiorki surowców wtórnych.

-        Realizacja programu edukacyjnego pod nazwą „Bezpieczny Patrol” i „Drogowe ABC”

-        Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty

-        Prowadzenie zabaw rozwijających inteligencję matematyczną i społeczną

 

 

 1. 1.Polska to mój dom

 

 • Polska – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści;
 • „Gdzie jest j?” –rozwijanie słuchu fonetycznego, poszerzanie informacji o polskich symbolach narodowych;

 

 • Mazurek Dąbrowskiego – utrwalenie informacji o hymnie narodowym, doskonalenie pamięci i uwagi słuchowej.
 • „Układamy napis” – zabawa ruchowa, kształtowanie umiejętności współpracy;
 • Zabawy muzyczne i ruchowe według pomysłów N.
 • „Godło Polski” – ćwiczenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni;
 • Praca z KP4.11a – czytanie prostych wyrazów, pisanie wyrazów po śladzie, wycinanie napisów i przyklejanie pod właściwymi ilustracjami;
 • Praca zKP4.11b – wpisywanie liter do kratek według instrukcji, odczytywanie haseł, kolorowanie rzek na mapie.
 • „Dziwne wyrazy” -doskonalenie słuchu fonemowego i fonetycznego, utrwalenie umiejętności analizy głoskowej;
 • „Gdzie mieszka moja rodzina?” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, ćwiczenie umiejętności opowiadania o swojej rodzinie.
 • „Makieta Warszawy” – przestrzenna praca plastyczna;
 • Praca z KP4.13a – wycinanie i naklejanie fragmentów mapy Polski, pisania zdania po śladzie;
 • „Znajdź rymy” – zabawa ruchowo-słuchowa.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • „Polskie krajobrazy” – utrwalenie umiejętności analizy głoskowej, przeliczania głosek w słowach, doskonalenie percepcji wzrokowej.
 • J jak jama” – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa jama, przeliczanie sylab i głosek w słowie, wprowadzenie litery J, j;
 • „Układamy i piszemy j” – polisensorycznerozwijanie sprawności manualnej;
 • „Czy Unia Europejska to…?” – utrwalenie informacji o Unii Europejskiej, doskonalenie umiejętności określania prawdziwości zdań;
 • „Hymn Unii Europejskiej” – doskonalenie słuchu fonetycznego i fonematycznego, ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie percepcji słuchowej;
 • „Symbole Unii Europejskiej” – doskonalenie percepcji wzrokowej, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie umiejętności określania różnic pomiędzy obrazkami, wprowadzenie symboli Unii Europejskiej;
 • „Opowiedz mi zadanie” – układanie zadań matematycznych zgodnie z treścią;

 1. 2.W krainie muzyki

 

 • Najlepszy instrument – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści;
 • „Jak je podzielić?” – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej nazw instrumentów;
 • H jak harfa” – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa harfa, przeliczanie sylab i głosek w słowie, wprowadzenie litery H, h;
 • „Grająca woda” –rozwijanie umiejętności formułowania hipotez, doskonalenie umiejętności przeprowadzania zabaw badawczych
 • „Walc kwiatów” – taniec ze wstążkami według pomysłów dzieci.
 • „Gramy na woreczkach” – rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, doskonalenie sprawności motoryki dużej;

 

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – przeliczanie odległości krokami, skokami, dłońmi.
 • „Kraina muzyki” – oglądanie ilustracji, tworzenie zbiorów według instrukcji, czytanie prostych wyrazów związanych z instrumentami, samodzielna nauka
 • „Czy rozpoznasz instrumenty? – doskonalenie percepcji słuchowej, utrwalenie nazw instrumentów, doskonalenie umiejętności wyodrębniania dźwięków z tła.
 • „Malowanie muzyki” – rozwijanie umiejętności ilustrowania treści utworu za pomocą środków plastycznych
 • „Memory obrazkowo-naśladowcze” – doskonalenie pamięci wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie umiejętności stosowania zasad podczas rozgrywania Gier, praca z W50;
 • „Orkiestra kuchenna” –
 • Ćwir – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści, poszerzanie słownika czynnego dzieci o przysłowie „Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”;
 • „Jaka muzyka pasuje?” – doskonalenie umiejętności do wypowiadania się na temat różnych rodzajów muzyki;
 • „Skojarzenia z muzyką” – zagadki słuchowe.
 • „Nasza gitara” – przestrzenna praca plastyczna, ćwiczenie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji obrazkowej;
 • „Rytm z nakrętek” – doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowej, ćwiczenie umiejętności układania rytmów 3-4-elementowych;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe bieżne i skoczne według pomysłu N.
 • Hałasowanie – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści;
 • „Układam sylaby” – zabawa językowa z wykorzystaniem Alfabetu.
 • The wheels on the bus – dowolna zabawa ruchowa do piosenki według pomysłów dzieci i N.
 • „Lustro emocji” – rozwijanie umiejętności wyrażania emocji ruchem, doskonalenie umiejętności odtwarzania mimiki, rozwijanie empatii.
 1. 3.Wrażenia i uczucia

 

 • „Lustro emocji” – rozwijanie umiejętności wyrażania emocji ruchem, doskonalenie umiejętności odtwarzania mimiki, rozwijanie empatii
 • Wrażenia i uczucia – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści, utrwalenie informacji dotyczących rozpoznawania emocji innych;
 • „Ułóż zdanie z tym słowem” – rozwijanie umiejętności tworzenia zdań na określony temat, poszerzanie słownika czynnego, ćwiczenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach.
 • „Nastroje z opowiadania” – praca plastyczna malowana farbami.
 • The wheels on the bus – dowolna zabawa ruchowa do piosenki według pomysłów dzieci i N.
 • Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści,
 • „Ukryte słowa” – ćwiczenie umiejętności wyszukiwania wspólnych elementów podobnych słów, doskonalenie słuchu fonemowego, ćwiczenie umiejętności określania głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie.
 • „Dokończ zdanie” – opisywanie emocji
 • „Co mogłoby pomóc Łukaszowi?” – zabawa dramowa;
 • „Piłka ciężka jak kamień” – zabawa ruchowa, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności teatralnych.
 • „Poruszamy się jak…” – ruchowa zabawa dramowa;
 • „Co widzisz w ciemności?” – poszerzanie słownika czynnego dzieci, rozwijanie współpracy, uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych;
 • „Wędrujemy do czarnej jamy” – zabawa integracyjna;
 • Czarna jama – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści.
 • „Piórka naszych uczuć” – rozwijanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą rekwizytów;
 • „Tajemnicza przesyłka”– kształtowanie wrażliwości, r
 • Nie rozśmieszaj mnie”– ćwiczenie umiejętności kontrolowania własnych stanów emocjonalnych.
 • Gry i zabawy tematyczne i konstrukcyjne.
 • Lisi ogon –doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na temat jego treści.
 • Comedians galop –rozwijanie słuchu muzycznego, poszerzanie słownika czynnego o wyrażenia związane ze stanami emocjonalnymi.
 • Mama w kuchni – śpiew i zabawa ruchowa do piosenki;
 1. 4.Święto Mamy i Taty
 • „Jaka jest moja mama?” – rozmowa kierowana, poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia ze słowem mama, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, czekania na swoją kolej.
 • „Znajdź Mamę” – rozwijanie sprawności motorycznej, ćwiczenie umiejętności interpretowania opowieści ruchem;
 • „Co lubię robić z mamą?” – rozwijanie sprawności motorycznej;
 • „Kolory mojej mamy” – zabawa słuchowa.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;
 • „Powitanka”;
 • „Tata i ja” – odgrywanie scenek, rozwijanie umiejętności dramowych;
 • „Bukiet dla mamy” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności przeliczania i układania zbiorów od najmniej licznych do najliczniejszych
 • czytanie tekstu z poznanych liter, pisanie wyrażeń po śladzie, rysowanie mamy i tego, co lubi mama;
 • „Układanie bukietów dla mam” – rysowanie kwiatów dla mamy
 • Mój tato – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat;
 • „Gdzie pracuje mój tata?” – zabawa słownikowa;
 • Kim jest mój tata?” – rozwijanie umiejętności dramowych i teatralnych, wyrażania myśli gestem.
 • Tata czarodziej – rozwijanie pamięci słuchowej, wdrażanie dzieci do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat.
 • Zabiorę brata na koniec świata – rozwijanie pamięci słuchowej, słuchu fonematycznego, wdrażanie dzieci do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat
 • rozpoznawanie emocji, wymyślanie rozwiązań konfliktowych sytuacji pomiędzy rodzeństwem, kontynuowanie rytmów;
 • „Rodzina” –ilustrowanie ruchem treści opowiadania, ćwiczenie orientacji w schemacie ciała
 • „Rodzina” – poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia ze słowem rodzina;
 • „Co słychać w domu” – zagadki słuchowe;
 • „Które przedmioty należą do mamy, a które do taty” – wyodrębnianie głosek w wyrazach;
 • „Podskocz, jeśli usłyszysz głoskę…” – rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • Praca zKP4.27a – czytanie zdań, kolorowanie ramekwłaściwych podpisów ilustracji;
 • Scenka rodzinna” – rozwijanie umiejętności dramowych i teatralnych, wyrażania myśli gestem;
 • „Co mam w koszu?” – ćwiczenie umiejętności polisensorycznego rozpoznawania przedmiotów;
 • Moja wesoła rodzinka – wysłuchanie i nauka piosenki, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat,
 • „Letni piknik” – doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i wyobraźni.
 • „Przygody na pikniku” – rozwiązywanie zadań, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
 • Tematyka na miesiąc styczeń 2019:
 1. Clothes: blouse, dress, shoes, scarf, jacket, trousers, skirt, shirt, t-shirt, socks, pyjama
 2. Clothes: a song: Put on your shoes
 3. My family: Grandmother and Grandfather’s Day
 4. Food: fruits and vegetables

Plan na grudzień

 1. Clothes: jacket, skirt, shirt, blouse, sweater, trousers, socks, dress….
 2. Winter is coming- how is the weather? (it’s cold, snowy, cloudy, windy)

3/4 . Christmas time and a New Year: Christmas tree, presents, Santa Clauss, carols, traditions, reindeers, angels, stars, baubles

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc listopad

Zadania dla nauczyciela

-        Przygotowanie przedstawienia słowno – muzycznego z okazji „100 - lecia Niepodległości” wspólnie z II LO w Brzegu

-        Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, zabaw w sali, na podwórku.

-        Systematyczne czytanie literatury dziecięcej – angażowanie rodziców .

-        Wdrażanie dzieci do konieczności segregowania odpadów.

-        Zachęcanie do zabaw dramowych, manipulowania sylwetami, pacynkami itp.

-        Prowadzenie zabaw rozwijających inteligencję matematyczną i społeczną.

-        Zorganizowanie spotkania dla rodziców i dzieci ze stomatologiem w ramach programu „Profilaktyka stomatologiczna”

-        Prowadzenie pogadanek z dziećmi na temat właściwego dbania o higienę jamy ustnej oraz diety sprzyjającej zdrowym zębom.

 

 1. 1.Polska to mój dom
 2. 2.Jesienna pogoda
 3. 3.Zwierzęta domowe
 4. 4.Zimno, coraz zimniej

 

 1. 1.Polska to mój dom
 • Polska – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści; zapoznanie dzieci z mapą Polski, wskazywanie charakterystycznych miejsc na mapie.
 • Wprowadzenie litery M, m „M jak mapa”;
 • Zabawa dydaktyczna „Gdzie mieszka moja rodzina?”;
 • Praca z KP1.40a – rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach;
 • Praca z KP1.40b – rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności małej motoryki;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • Zabawa słownikowa „Gdzie jest głoska m?”;
 • „Kącik grafomotoryczny” – praca dodatkowa z KP1.48a i b, samodzielne pisanie litery M, m;
 • Nauka wiersza „Katechizm polskiego dziecka”
 • Symbole narodowe – rozmowa na temat symboli narodowych, uświadomienie konieczności ich poszanowania, kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.
 • „Godło Polski” – ćwiczenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni; wspólne tworzenie godła z wyciętych szablonów dłoni
 • Mazurek Dąbrowskiego – utrwalenie informacji o hymnie narodowym, doskonalenie pamięci i uwagi słuchowej.
 • „Tańcząca Syrenka” – doskonalenie umiejętności wyrażania emocji ruchem;
 • Warszawska Syrenka– rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie pamięci słuchowej.
 • Nauka piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”
 • „Polskie krajobrazy” – utrwalenie umiejętności analizy głoskowej, przeliczania głosek w słowach, doskonalenie percepcji wzrokowej.
 • „Dziwne wyrazy” -doskonalenie słuchu fonemowego i fonetycznego, utrwalenie umiejętności analizy głoskowej;
 • „Gdzie mieszka moja rodzina?” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, ćwiczenie umiejętności opowiadania o swojej rodzinie.
 • „Makieta Polski” – przestrzenna praca plastyczna;
 • Jak się czujesz, gdy…” – zabawa dramowa, doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem swoich uczuć, rozwijanie umiejętności teatralnych i dramowych, rozwijanie fantazji i wyobraźni;
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Gry planszowe, puzzle, rysowanie na dowolny temat.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego mycia zębów po posiłku.

 

 

 

 1. 2.Jesienna pogoda
 • Słuchanie tekstu M. Strzałkowskiej i rozmowa kierowana na temat jego treści: Dzień i noc;
 • Eksperyment „Ziemia i Słońce”;
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 10;
 • Praca plastyczna „Dzień i noc”;
 • Zabawa matematyczna„Krótka historia zegara”;
 • Praca z KP1.44a – umieszczanie nalepek zgodnie ze wzorem, czytanie globalne, łączenie wyrazów z ilustracjami poszczególnych pór dnia, dorysowywanie wskazówek zegara;
 • Praca z KP1.44b – określanie, czynności, jakie się wykonuje w poszczególnych porach dnia, łączenie obrazków z właściwą częścią ilustracji Ziemi;
 • Słuchanie opowiadania Jedna srebrna kroplaH. Bechlerowej i rozmowa kierowana na temat jego treści;
 • Historyjka obrazkowa „Srebrna kropelka”;
 • Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki Jesienna wyliczanka;
 • Zabawa plastyczna „Krople deszczu”;
 • Zagadki słuchowe – rozpoznawanie odgłosów wody;
 • Zabawa badawcza„Trzy stany skupienia”;
 • Zabawa badawcza „Ciecz”;
 • Zabawa badawcza „Ciało stałe”;
 • Zabawa badawcza „Gaz”;
 • Zabawa ruchowa „Woda, lód, para wodna”;
 • Zabawa matematyczna „Ubranie odpowiednie do pogody”;
 • Przestrzenna praca plastyczna „Parasolki” z wykorzystaniem W 13–14;
 • Wprowadzenie litery T, t „T jak termometr”;
 • Zabawa muzyczno-ruchowa ze śpiewem do piosenki The wheels on the bus;
 • „Kącik grafomotoryczny”– praca z KP1.48a–ćwiczenia grafomotoryczne, pisanie literyT, t po śladzie i samodzielnie;
 • Przestrzeganie kolejnych etapów mycia zębów po posiłku – doskonalenie.
 • Rozmowa na temat profilaktyki jamy ustnej – prawidłowego odżywiania.
 • Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań.
 • Praca plastyczno-techniczna„Wiatraczek”;
 • Zabawa matematyczna „Poznajemy trójkę”;
 • Praca z KP1.42a –umieszczanie kółka w miejscu liczby 3, przeliczanie ludzi na ilustracji, określanie, kto jest najmłodszy, a kto najstarszy, skreślanie tylu albumów, by na każdej półce zostały 3;
 • Praca z KP1.42b – wyszukiwanie cyfry 3 w plątaninie znaków, pisanie cyfry 3 po śladzie i samodzielnie w kratownicy;

Efekty:

-        słucha uważnie tekstu wiersza M. Strzałkowskiej;

-        wypowiada się na temat treści wiersza;

-        czeka na swoją kolej podczas wypowiedzi innych dzieci;

-        poznaje zasady ruchu obiegowego Ziemi;

-        wykonuje pracę plastyczną zgodnie z zaproponowanym tematem;

-        poznaje różne rodzaje zegarów;

-        nazywa różne rodzaje zegarów;

-        nakleja nalepki zgodnie ze wzorem;

-        określa czynności, które wykonujemy w poszczególnych porach dnia;

-        nazywa poszczególne pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór;

-        bierze udział w zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym;

-        tworzy zegar zgodnie z instrukcją;

-        proponuje zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań.

-        słuchanie opowiadania H. Bechlerowej;

-        wypowiada się na temat treści opowiadania Jedna kropla;

-        układa historyjkę obrazkową dotyczącą obiegu wody w przyrodzie (na podstawie opowiadania);

-        opowiada ułożoną historyjkę obrazkową;

-        śpiewa piosenkę Jesienna wyliczanka;

-        rozpoznaje i nazywa odgłosy wody;

-        nazywa niektóre zjawiska pogodowe;

 1. 3.Zwierzęta domowe
 • Zabawa porządkowa „Patyczki”;
 • Zabawa ruchowa „Spacerujemy jak nasi pupile”;
 • Rozmowa kierowana „Gdzie mieszkają nasze zwierzęta;
 • Zabawa językowa i konstrukcyjna „Deska w każdym zdaniu”;
 • Wprowadzenie litery D d „D jak deska”;
 • Praca z KP2.1a – łączenie linią wyrazów z literą D, d, określanie głoski w nagłosie i wygłosie;
 • Praca z KP2.1brysowanie przedmiotów potrzebnych zwierzętom, pisanie po śladzie litery D, d;
 • „Domy zwierząt i ludzi” – zabawy konstrukcyjne według pomysłów dzieci z wykorzystaniem kartoników W16;
 • Zabawa dydaktyczna „Jakie zwierzę słyszysz?”;
 • Zabawa matematyczna „Które zwierzę tu pasuje?”;
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
 • Zabawa językowa z wykorzystaniem zestawu Alfabet „Znamy te sylaby”;
 • Zabawa ruchowa z elementami języka angielskiego „Dbamy o nasze psy”;
 • Słuchanie utworu Szczeniak M. Strzałkowskiej i rozmowa kierowana na temat jego treści;
 • Zabawa językowa „Łamiemy języki”;
 • Przestrzenna praca plastyczna „Nasze koty”;
 • Zabawa matematyczna „Liczymy wszystkie nogi”;
 • Zabawa językowa i matematyczna „O kim myślę?”;
 • Gry i zabawy stolikowe w parach i małych grupkach, układanie puzzli.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego mycia zębów po posiłku, przestrzeganie kolejnych etapów szczotkowania, doskonalenie techniki podczas szczotkowania makiety szczęki
 1. 4.Zimno, coraz zimniej
 • Zabawa dydaktyczna„Kto zasypia na zimę?”;
 • Zabawa językowa „Głoski w nazwach”;
 • Zabawa matematyczna„Pięć palców”;
 • Wprowadzenie liczby 5„Poznajemy cyfrę pięć”;
 • Praca z KP2.5a – poznanie liczby i cyfry 5, liczenie zapasów zimowych wiewiórki, zapisywanie wyniku w dostępny sposób;
 • Praca z KP2.5b – wyróżnianie cyfry 5, pisanie po śladzie i samodzielnie cyfry 5;
 • Spacer w okolicy przedszkola – wyszukiwanie i obserwowanie domów zwierząt, np. ptasich gniazd, norek, jam w ziemi;
 • Zabawa matematyczna „Zapasy na zimę”;
 • Słuchanie tekstu piosenki ZagadkaM. Barańskiej i rozmowa kierowana na temat jego treści, zabawy rytmiczne do piosenki;
 • Zabawa językowa „Zmniejszamy słowa”;
 • Prezentacja litery y w wyrazie „Litera y”;
 • Zabawa ruchowa „Chodzimy po y”;
 • Zabawa dydaktyczna „Piszemy Y, y”;
 • Praca z KP2.6a– poznanie litery y, czytanie sylabowe;
 • Czytanie sylab z poznanych liter, kreślenie linii po śladzie, pisanie po śladzie litery y;
 • Wydzieranka z gazet „Budka dla ptaków”;
 • Rozmowa kierowana „Dwa bieguny”;
 • Opowieść ilustrowana ruchem Śnieg;
 • Zabawa językowa „Przeciwieństwa”;
 • Zabawa ruchowa „Pingwin”;
 • Przestrzenna praca plastyczna „Pingwin”;
 • Spacer w okolicy przedszkola;
 • Samodzielne wyszukiwanie informacji„Jak wygląda zima na biegunie”;
 • Zabawy konstrukcyjne i tematyczne w małych grupkach
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego mycia zębów po posiłku, przestrzeganie kolejnych etapów szczotkowania

Efekty:

 • globalnie czyta nazwy niektórych zwierząt zasypiających na zimę;
 • prawidłowo formułuje określenia potrzebne w zabawie;
 • przestrzega zasad zabawy;
 • przelicza głoski w słowach posługując się konkretami;
 • dodaje na palcach w zakresie 5;
 • pisze cyfrę 5;
 • przelicza w zakresie 5 posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • dodaje w zakresie 1-5;
 • naśladuje sposób poruszania się wiewiórki;
 • prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy;
 • słucha uważnie wiersza Zagadka M. Barańskiej;
 • formułuje wypowiedzi na określony temat;
 • buduje nowe słowa za pomocą głoski y;
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa buty;
 • nazywawybrane samogłoski i spółgłoski;
 • chodzi po śladzie litery y;

 Plan na listopad- język angielski

 1. Farm Animals: a cow, a dog, a cat, a horse, a sheep, a rooster, a goat, a hen, a duck, a turkey.
 2. A song   “ Old Macdonald”.
 3. Wild animals: a tiger, a snake, an elephant, a giraffe, a parrot, a crocodile, a monkey. A song “ Deep in the jungle”.
 4. Teddybear’s Day- a song “My teddybear”

 

Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wyczowawczej na październik dla grupy IV

Cele ogólne:

 • rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach; ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła; doskonalenie umiejętności globalnego czytania; kontynuowanie rytmów 3-elementowych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów; wprowadzenie literyA,a na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;
 • wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania; utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów; ćwiczenie umiejętności czytania metodą sylabową; doskonalenie umiejętności sprawdzania własnej pracy;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie; doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;
 • utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;
 • wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; kształtowanie zachowań prozdrowotnych; doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat; kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci; zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; wprowadzenie litery i na przykładzie wyrazu igła; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie; rozwijanie umiejętności matematycznych; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; doskonalenie wrażliwości estetycznej; poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych; zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, doskonalenie wrażliwości estetycznej, wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i zwierząt, rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości; wprowadzenie litery e, E; wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;
 • wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;
 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;
 • utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.; doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;
 • rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych; wdrażanie do nawyku utrzymywania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:

 • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. (również w języku angielskim);
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 3 lub 4;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 5, 6, 7 lub 8;
 • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
 • prowadzenie obserwacji dzieci;
 • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

5. Temat tygodnia: Dary jesieni

Tematdnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia
Dziecko:

Realizacja podstawyprogramowej

Uwagi

 1. 1.Warzywa

-      Zabawa rytmiczna „Warzywa”;

-      Zabawa taneczna w parach do piosenkiNazywają mnie poleczka;

-      Pomidor – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu;

-      Praca z KP1.21a – określanie głosek w nagłosie nazw warzyw, przeliczanie głosek w nazwach warzyw, rozwijanie małej motoryki, prawidłowego chwytu pisarskie­go, koordynacji wzrokowo-ruchowej;

-      Praca z KP1.21b – doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki małej, umiejętności przeliczania obiektów;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – gry zespołowe;

-      Zabawa ruchowa do piosenkiJeżeli ci wesoło;

-      Zabawaruchowa do piosenkiIf you’re happy and you know it;

-      Zabawyswobodne, tematyczne ikonstrukcyjne w kącikachzainteresowań.

 • poszerza słownik czynny o nazwy warzyw;
 • przelicza sylaby w słowach;
 • przelicza słowa w zdaniach;
 • wystukuje rytmicznie liczbę sylab w słowach i słów w zdaniach;
 • uważnie słucha utworu literackiego;
 • wypowiada się na temat utworu;
 • próbuje nazywać emocje innych osób;
 • określa głoskę w nagłosie nazw poznanych warzyw;
 • przelicza w zakresie 6, uzupełnia zbiory doliczając do 6;
 • współpracuje z innymi dziećmi;
 • interpretuje ruchem treść piosenki w języku polskim i języku angielskim;
 • doskonali sprawność ruchową;
 • utrwala schemat ciała i orientację w przestrzeni.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 7, 9;

II: 3, 4, 5;

III: 1, 2, 3, 8, 9;

IV: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 21.

 1. 2.Owoce

-      Zabawa matematyczna „Owoce na swoim miejscu”;

-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5;

-      Zabawa słownikowa „Kończymy zdania”;

-      Przestrzenna praca plastyczna „Owoce jak prawdziwe”;

-      Praca z KP1.22a – doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ru­chowej, sprawności grafomotorycznej;

-      Praca z KP1.22b – doskonalenie umiejęt­ności układania rytmów 3-elementowych, uzupełniania brakujących miejsc w rytmie, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – gry zespołowe;

-      Zabawa ruchowa „Ćwicz tak, jak my”z wykorzystaniem kart z W2;

-      Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

 • Podaje nazwy niektórych owoców;
 • uzupełnia rytm 3-elementowy obrazkami owoców;
 • próbuje określać cechy owoców używając porównań;
 • rozwija słownik czynny o cechy przedmiotów;
 • doskonali sprawność manualną;
 • wykonuje pracę plastyczna według instrukcji;
 • rozwija orientację przestrzenną;
 • wyszukuje na obrazie kształty owoców i warzyw;
 • kontynuuje rytm 3-elementowy;
 • rozwija sprawność dużej motoryki;
 • wykonuje ćwiczenia ruchowe zgodnie z instrukcją obrazkową;
 • współpracuje z innymi dziećmi;
 • rozwija umiejętność pracy w parach.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

II: 3, 4, 5, 8;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 5, 12, 19, 21.

 1. 3.Grzyby

-      Opowieść ruchowa„Grzybobranie”;

-      „A jak aparat” – prezentacja litery A, a w wyrazie;

-      Zabawa ruchowa„Z aparatem w lesie”;

-      Praca z KP1.23a –nazywanie przedmiotów, zaznaczanie liter a w wyrazach;

-      Praca z KP1.23b – łączenie sylab w wyrazy, pisanie liter A, a po śladzie;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – korzystanie z huśtawek, zjeżdżalni, wspólne zabawy ruchowe;

-      Praca z KP1.30a – samodzielne pisanie poznanych liter;

-      Zabawa taneczna w kole do piosenkiNazywają mnie poleczka;

-      Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań.

 • interpretuje ruchem treść opowiadania;
 • utrwala zasady bezpiecznego grzybobrania;
 • rozpoznaje niektóre grzyby jadalne i niektóre grzyby niejadalne;
 • rozpoznaje kształt liter A i O wśród innych liter;
 • Dokonuje analizy sylabowej i głoskowej słowa aparat;
 • odtwarza rytm na schemacie głoskowym i sylabowym wyrazu aparat;
 • kreśli na różnych powierzchniach kształt litery A;
 • uczestniczy w zabawie ruchowej;
 • klasyfikuje ilustracje grzybów według określonego kryterium;
 • zaznacza literę a w wyrazach;
 • pisze po śladzie literę A, a;
 • tańczy w kole i w parze do piosenki;
 • odtwarza kroki taneczne zaproponowane przez N.;
 • doskonali współpracę z innymi.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

II: 3, 4, 5, 7, 8;

III: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9;

IV: 1, 2, 7, 8, 12, 15.

 1. 4.Kasztany, żołędzie, jarzębina

-      Zabawa ruchowa do piosenkiGłowa, ramiona;

-      Zabawa ruchowa do piosenkiHead, shoulders, kenes and toes;

-      Żołędzie– słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści;

-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5;

-      „Memory dotykowe” – zabawa w parach przy stoliku;

-      Praca z KP1.24a i b – doskonalenie umiejętności określania wielkości obiektów, doskonalenie percepcji wzrokowej, małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci;

-      „Leśne zwierzęta” – praca plastyczna z KZ10–11;

-      Spacer w okolicy przedszkola – obserwowanie przyrody, zbieranie dostępnych darów jesieni, słuchanie dźwięków natury;

-      Przestrzenna praca plastyczna: „Zwierzę w lesie”;

-      Gry i zabawy tematyczne i konstrukcyjne w kącikach zainteresowań.

 • interpretuje gestem słowa piosenki w języku polskim i angielskim;
 • próbuje śpiewać proste piosenki w języku angielskim;
 • uważnie słucha utworu literackiego;
 • odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza;
 • rozpoznaje wielozmysłowo niektóre dary jesieni;
 • pracuje w parze, rozgrywa gry planszowe;
 • czeka na swoją kolej;
 • posługuje się prostymi wyrażeniami w języku angielskim podczas gry memory;
 • używa słów: największy, najmniejszy;
 • łączy szyszki w odpowiedniej kolejności;
 • lepi figurkę zwierzęcia zgodnie z instrukcją obrazkową;
 • aktywnie obserwuje przyrodę;
 • zbiera niektóre dary jesieni;
 • utrwala informacje o bezpiecznym zachowaniu w parku i lesie;
 • tworzy wspólną pracę plastyczną;
 • Rozwija współpracę z innymi dziećmi.
 • I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;
 • II: 1, 2, 3, 4, 5;
 • III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;
 • IV: 2, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 21.

5. Przetwory

-      Masażyk„Przetwory”;

-      Zabawa językowa „Rymy ze spiżarni”;

-      Zabawa dydaktyczna „Słoik z owocami”podsumowująca wiedzę dzieci;

-      Zabawa matematyczna „Ważenie ogórków”;

-      Zabawa badawcza „Jak zrobić ogórki kiszone?”;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – gry zespołowe;

-      „Ćwicz tak, jak my” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem kart obrazkowych W2. Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;

-      Praca plastyczna„Etykieta”;

-      Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 • utrwala schemat ciała;
 • współpracuje z innymi dziećmi;
 • reguluje nacisk mięśni;
 • dba o komfort innych uczestników zabawy;
 • tworzy rymy zgodnie z poleceniem N.;
 • przeprowadza analizę sylabową nazw owoców drzew leśnych i grzybów;
 • klasyfikuje owoce leśne na te jadalne dla człowieka i jadalne dla zwierząt;
 • uczestniczy w zabawie ruchowej;
 • poznaje sposób działania wagi;
 • samodzielnie tworzy wagę szalkową;
 • porównuje ciężar ogórków;
 • przeprowadza własne zabawy badawcze;
 • doskonali sprawność fizyczną;
 • reguluje czas odpoczynku i aktywności podczas pobytu na świeżym powietrzu;
 • wykonuje ćwiczenia fizyczne zgodnie z instrukcją obrazkową;
 • doskonali sprawność manualną i manipulacyjną;
 • rozwija wyobraźnię.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 13, 15, 18, 19, 21.


6.Temat tygodnia:Dbamy o zdrowie

Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia
Dziecko:

Realizacja podstawyprogramowej

Uwagi

 1. 1.Piramida zdrowego żywienia

-      Zabawa językowa „Trudne zakupy”;

-      Dla każdego coś zdrowego – słuchanie wiersza S. Karaszewskiego i wypowiadanie się na temat jego treści;

-      „Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej” – praca zKZ 14–15;

-      Praca plastyczna „Nasza piramida”;

-      Zabawa matematyczna „Robimy zakupy”;

-      Zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa „Sałatka zdrowia”;

-      Praca z KP1.25a – wskazywanie zdrowych i niezdrowych produktów spożywczych;

-      Praca z KP1.25b – przeprowadzenie bohaterki przez labirynt pomiędzy sklepowymi regałami i dotarcie do kasy;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

-      Ćwiczenia słownikowe „Owoce i warzywa”;

-      Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 • powtarza ciąg słów w określonej kolejności;
 • słucha utworu literackiego i wypowiada się na temat jego treści;
 • formułuje wypowiedzi, posługując się zdaniami złożonymi;
 • czeka na swoją kolej podczas rozmowy;
 • samodzielnie zdobywa wiedzę w zakresie zdrowego żywienia;
 • poznaje kolejne poziomy Piramidy Zdrowego Żywienia i aktywności Fizycznej;
 • współpracuje z innymi dziećmi;
 • tworzy pracę plastyczną według wskazówek N.;
 • rozwija sprawność ruchową;
 • reaguje na określony sygnał werbalny;
 • klasyfikuje produkty na zdrowe i niezdrowe;
 • utrwala informacje o znaczeniu bilansowej diety dla zdrowia;
 • ćwiczy skoczność, siłę i wytrzymałość;
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze;
 • formułuje zagadki językowe dla innych dzieci;
 • rozwiązuje zagadki językowe.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 21.

 1. 2.Każdy zuch lubi ruch

-      Zabawa integracyjna „Kto, tak jak ja…”;

-      Rozwiązywanie zagadek obrazkowych „Wiemy co jest zdrowe”

-      Zapoznanie z piosenkąHartuj ciało;

-      Zabawa ruchowa „Woreczki do celu”;

-      Zabawa ruchowa „Raz i dwa, raz i dwa, każdy robi to co ja”;

-      Zabawa ruchowa „Ćwicz tak, jak my” z wykorzystaniem W2;

-      Praca z K1.26a – zaznaczanie, jak można zdrowo spędzać wolny czas;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – gry zespołowe;

-      Zabawa ruchowa do piosenki Głowa, ramiona;

-      Zabawaruchowado piosenkiHead, shoulders, kenes and toes;

-      Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 • nawiązuje relacje z innymi dziećmi;
 • zauważa i nazywa podobieństwa pomiędzy sobą a innymi;
 • uczestniczy w grze dydaktycznej;
 • rozpoznaje na ilustracji warzywa i owoce po ich fragmentach;
 • przelicza kropki na kostce;
 • słucha piosenki i wypowiada się na temat jej treści;
 • powtarza słowa piosenki;
 • powtarza gesty innych dzieci podczas zabawy ruchowej;
 • odtwarza gesty zgodnie z instrukcją obrazkową;
 • identyfikuje i nazywa zdrowe sposoby spędzania wolnego czasu;
 • interpretuje gestem słowa piosenki;
 • śpiewa piosenkę w języku polskim i angielskim;
 • bierze udział w grach i zabawach zespołowych na świeżym powietrzu.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 5, 7, 8, 9.

 1. 3.Ubranie na niepogodę

-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6;

-      Śpiewanie piosenki Hartuj ciało;

-      Pogadanka„Jesień”;

-      Zabawa słuchowo-ruchowa„Spacer w deszczu”;

-      Praktyczna nauka właściwych nawyków higienicznych, tj. poprawnego oczyszczania nosa;

-      Zabawa plastyczna„Jak ubieramy się wiosną, latem, jesienią, zimą”;

-      Praca z K1.26b – rysowanie drogi zgodnie z instrukcją graficzną;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

-      Ćwiczenia oddechowe„Kałuże”;

-      Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 • powtarza słowa piosenki;
 • uczestniczy w zabawach słowno-ruchowych do piosenki;
 • identyfikuje, rozpoznaje i nazywa charakterystyczne cechy pór roku;
 • wypowiada się na temat ilustracji;
 • doskonali sprawność dużej motoryki;
 • określa ubiór charakterystyczny dla określonych pór roku;
 • tworzy wspólną pracę plastyczna na temat ubioru podczas określonej pory roku;
 • stara się poprawnie oczyścić nos;
 • rozdmuchuje farbę za pomocą własnego oddechu.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 5, 8, 9.

 1. 4.U lekarza

-      Zabawa logopedyczna „Chory pan Języczek”;

-      Pogadanka„Choroba i leczenie”;

-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6;

-      Zabawa matematyczna „Zabawki”:

-      Zabawa ruchowa „Czego mamy po dwa?”;

-      Wprowadzenie liczby 2 „Poznajemy dwójkę”;

-      Zabawa słuchowa „Posłuchaj, ile razy”;

-      Praca z KP1.27a – umieszczanie nalepki, przeliczanie elementów;

-      Praca z KP1.27b – wyszukiwanie par obrazków, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, pisanie cyfry 2 po śladzie w kratownicy;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe bieżne i skoczne według pomysłu N.;

-      Zabawa polisensoryczna„Losowanie”;

-      Zabawa ruchowa do piosenki Hartujciało;

-      Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 • wykonuje ruchy języka i narządów artykulacyjnych zgodnie z instrukcją N.;
 • identyfikuje cechy niektórych chorób;
 • wypowiada się na forum grupy;
 • definiuje pojęcia: choroba, leczenie;
 • nazywa niektóre specjalności lekarskie;
 • wykonuje określone czynności zgodnie z przyjętym kodem;
 • rozwija sprawność ruchową;
 • wymienia przedmioty i części ciała, które zawsze występują po 2;
 • rozpoznaje kształt cyfry 2;
 • rysuje kształt cyfry 2 na różnych powierzchniach;
 • przelicza dźwięki (obiekty niewidzialne);
 • współpracuje z innymi.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 5, 8, 9, 15, 19, 21.

5. U stomatologa

-      Słuchanie wiersza Zęby M. Strzałkowskiej, rozmowa na temat jego treści;

-      Zagadki Smoka Obiboka;

-      „Nasze zęby” – praca z lusterkiem;

-      Zabawa ruchowa „Znajdź parę”;

-      Zabawa badawcza „Nieprzyjaciele zębów”;

-      Praca z KP1.28a – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie sprawności małej motoryki, rozwijanie wyobraźni;

-      Praca z KP1.28b, 29b – ćwiczenia grafomotoryczne;

-      Praca z KP1.29a –rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

-      Praca z KP1.30b – kącik grafomotorycznym, samodzielne pisanie poznanych cyfr, kolorowanie pól zgodnie z kodem;

-      Zabawy z piosenką Myj zęby;

-      Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

 • słucha uważnie wiersza i wypowiada się na temat jego treści;
 • rozwiązuje zagadki tematycznie związane z zawodem stomatologa;
 • czeka na swoją kolej;
 • sygnalizuje chęć odpowiedzi podniesieniem ręki;
 • przeprowadza zabawę badawczą;
 • pląsa w rytm muzyki;
 • dobiera w pary takie same obiekty;
 • rysuje po śladzie ręką dominującą i oburącz;
 • dokonuje analizy i syntezy głosek w słowie;
 • bawi się w zespole podczas pobytu na świeżym powietrzu;
 • śpiewa piosenkę wspólnie z innymi dziećmi;
 • proponuje zabawy na określony temat.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 1, 2, 5, 7, 19, 21.


7. Temat tygodnia: Jesienią w parku i w lesie

Tematdnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia
Dziecko:

Realizacja podstawyprogramowej

Uwagi

 1. 1.Jesienią w parku

-      Zabawa ruchowa„Jeżyk”;

-      Jeż, który zaspał – słuchanie wiersza Jana Brzechwy;

-      Wprowadzenie litery I, i „I jak Igła”;

-      Praca z KP1.31a i b– nazywanie przedmiotów, zaznaczanie głoski i w schematach głoskowych, wyszukiwanie par takich samych wyrazów, pisanie liter i, I po śladzie, odczytywanie rebusów;

-      Praca z KP1.32a – wyklejanie ścieżki z liści, rysowanie ścieżki pomiędzy kamieniami;

-      Spacer w okolicy przedszkola – obserwowanie przyrody;

-      Przestrzenna praca plastyczna z plasteliny„Jeż”;

-      Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań.

 • proponuje gesty według własnych pomysłów w zabawie naśladowczej;
 • odtwarza gesty proponowane przez innych;
 • słucha uważnie wiersza;
 • odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza;
 • rozpoznaje literę I, i;
 • dokonuje analizy sylabowej i głoskowej słowa igła;
 • identyfikuje literę I, i w schemacie sylabowym i głoskowym wyrazu igła;
 • kreśli literę I, i na różnorodnych powierzchniach;
 • proponuje rytm słuchowo-ruchowo według własnego pomysłu;
 • zaznacza pary takich samych wyrazów;
 • obserwuje przyrodę w sposób ukierunkowany propozycjami N.;
 • tworzy z plasteliny jeża, ozdabia go;
 • zgodnie bawi się z innymi dziećmi;
 • zwraca uwagę na nastrój innych dzieci.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 1, 2, 5, 7, 8, 12, 15, 18, 21.

 1. 2.Jesień w lesie

-      Zapoznanie z piosenką Jarzębina, rozwijanie umiejętności muzycznych i rytmicznych, gra na instrumentach;

-      Spacer do pobliskiego parku;

-      Zabawa językowa z elementami klasyfikacji „Skarby znalezione w parku”;

-      Praca plastyczna „Leśne ludki”;

-      Praca z KP1.32b – analiza i synteza sylabowa nazw leśnych zwierząt; wyszukiwanie na ilustracji przykładów łamania zasad bezpiecznego zachowania podczas spaceru w parku;

-      Praca z KZ 16–17 – omawianie wyglądu jesiennego parku i lasu;

-      Zabawa ruchowa „Wiewiórki do dziupli”;

-      Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań.

 • uważnie słucha piosenki;
 • powtarza za N. słowa piosenki;
 • gra na instrumentach akompaniament do piosenki;
 • prowadzi aktywne obserwacje przyrodnicze;
 • klasyfikuje dary jesieni zgodnie z ustalonymi kryteriami;
 • tworzy kryteria do klasyfikacji;
 • konstruuje ludziki z materiałów naturalnych zgodnie z własnymi pomysłami;
 • formułuje zasady zachowania w parku i lesie;
 • zaznacza na ilustracji osoby, które łamią zasady zachowania się w parku i lesie;
 • nazywa niektóre drzewa i ich owoce;
 • dopasowuje owoce niektórych drzew do liści i drzew;
 • zatrzymuje się na sygnał werbalny w zabawie ruchowej;
 • proponuje zabawy według własnego pomysłu.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 1, 2, 7, 8, 9, 14.

 1. 3.Kolory jesieni

-      Jesienne drzewa – słuchanie wiersza Doroty Kossakowskiej i wypowiadanie się na temat jego treści;

-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7;

-      Rozmowa kierowana „Dlaczego drzewa gubią liście?”;

-      Zabawa słuchowo-ruchowa „Igły i igiełki”;

-      Praca z KP1.33a – podawanie nazw kolorów, dzielenie nazw na sylaby, przeliczanie i dorysowywanie brakujących elementów ludzików z kasztanów;

-      Praca z KP1.39a – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie litery I, i;

-      Spacer w okolicy przedszkola – obserwowanie przyrody, zbieranie dostępnych darów jesieni, słuchanie dźwięków natury;

-      Zabawa matematyczna „Bukiety jesiennych liści”;

-      Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań.

 • słucha uważnie wiersza i wypowiada się na temat jego treści;
 • formułuje hipotezy dotyczące zjawiska przyrodniczego (gubienie liści);
 • sprawdza hipotezy w kontakcie z innymi;
 • wypowiada się na forum grupy;
 • posługuje się symbolami;
 • rozpoznaje litery o, a, i;
 • określa głoskę w nagłosie słowa;
 • dopasowuje gest do wybranej głoski w nagłosie słowa;
 • tworzy przymiotniki od nazw kolorów;
 • obserwuje uważnie przyrodę wokół siebie, słucha dźwięków z natury;
 • relaksuje się podczas kontaktu z przyrodą;
 • klasyfikuje liście ze względu na kształt, barwę i rozmiar;
 • samodzielnie organizuje sobie zabawę;

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 5, 12, 15, 18, 19, 21.

 1. 4.Jesienna sztuka

-      Zabawa ruchowo-słuchowa przy piosence Jarzębina

-      Praca plastyczna „Kolorowe liście” – odrysowanie szablonu;

-      Zabawa dramowa „Mieszkam w lesie”;

-      Przygotowanie wspólnej makiety przestrzennej „Las i jego mieszkańcy”;

-      Praca z KP1.33b – nazywanie pór roku, wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe bieżne i skoczne według pomysłu N., rozwijanie motoryki dużej, ćwiczenie skoczności i koordynacji;

-      Układanie puzzli z obrazkami drzew liściastych i iglastych z wykorzystaniem W6–7 „Drzewa liściaste i iglaste”;

-      Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań.

 • interpretuje gestem słowa piosenki;
 • odtwarza rytm słuchowo-ruchowy podczas zabawy z piosenką;
 • odrysowuje szablon jesiennego liścia za pomocą kredek;
 • rozpoznaje litery o, a, i;
 • odczytuje symbol przypisany do określonej litery;
 • odtwarza ruchem uczucia zwierząt w określonych sytuacjach;
 • tworzy makietę lasu wspólnie z innymi dziećmi;
 • nazywa pory roku i ich cechy charakterystyczne;
 • uczestniczy w zabawach bieżnych i skocznych na placu zabaw;
 • układa ilustracje drzew iglastych i liściastych z pociętych fragmentów;
 • współpracuje z innymi dziećmi podczas zabaw swobodnym;
 • przestrzega reguł zabawy.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 1, 5, 7, 18, 19, 21.

 1. 5.Przygotowania do zimy

-      Zapasy na zimę – słuchanie wiersza Wandy Grodzieńskiej;

-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7;

-      Zabawa matematyczna z elementami klasyfikacji „Kto, co lubi”;

-      Zabawa matematyczna „Mieszkanie na zimę”;

-      Zabawa ruchowa z elementem równoważnym „Droga do domu”;

-      Praca z KP1.34a – opowiadanie, co jest przedstawione na ilustracji, wycinanie i naklejanie we właściwych miejscach rysunków zwierząt w ich zimowych schronieniach;

-      Praca z KP1.34b – rysowanie po śladzie kształtu jeża i ślimaka;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe bieżne i skoczne według pomysłu N.;

-      Zabawa ruchowa „Leśne zwierzaki”;

-      Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań.

 • słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści;
 • aktywnie przedstawia treść wiersza i sygnalizuje pojawianie się jego bohaterów;
 • dopasowuje rodzaj pożywienia do określonego zwierzęcia;
 • korzysta z informacji zawartych w wierszu;
 • przedstawia ruchem określone zwierzęta;
 • dopasowuje ilustracje przedstawiające mieszkanie i zwierzę;
 • dokonuje analizy sylabowej słów związanych z mieszkaniami zwierząt;
 • przelicza sylaby i zaznacza ich liczbę;
 • poszerza słownik czynny o pojęcia związane z mieszkańcami lasu;
 • rysuje po śladzie kształt jeża i ślimaka;
 • rozwija sprawność motoryczną;
 • czeka na swoją kolej podczas zabawy.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV:3, 5, 12, 18, 19, 21.


8. Temat tygodnia: Zabawy na jesienne wieczory

Tematdnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia
Dziecko:

Realizacja podstawyprogramowej

Uwagi

 1. 1.Malujemy, rysujemy

-      Wprowadzenie litery E, e „E jak ekran”;

-      Zabawa ruchowa „Bal literowych par”;

-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8;

-      Przygotowanie do pisania: „Masaż dłoni”;

-      Praca z KP1.35a – podawanie nazw przedmiotów, zaznaczanie litery e w wyrazach;

-      Praca z KP1.35b– podkreślanie liter e i i, wyszukiwanie takich samych wyrazów, pisanie liter e, E po śladzie;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe bieżne i skoczne według pomysłu N. ;

-      Zabawy graficzne z wykorzystaniem W8–9 „Malujemy, rysujemy”;

-      Ćwiczenia w pisaniu poznanych liter: Kącik grafomotoryczny,praca z KP1.39a;

-      Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań.

 • dokonuje analizy sylabowej i głoskowej słowa ekran;
 • rozpoznaje i nazywa literę E, e;
 • zaznacza literę e w schemacie sylabowym i głoskowym wyrazu ekran;
 • kreśli na różnych powierzchniach literę E, e;
 • układa kształt litery E, e z włóczki;
 • dopasowuje małą i wielką literę do siebie podczas zabawy ruchowej (O, A, I, E);
 • tworzy liczbę mnogą nazw poprzez dodanie na końcu głoski i;
 • rozwiązuje rebusy obrazkowo-literowe;
 • masuje dłonie, przygotowując je do pisania;
 • nazywa niektóre palce i części dłoni w języku angielskim;
 • rozwija sprawność motoryczną;
 • współdziała z innymi dziećmi;
 • kreśli po śladzie i samodzielnie poznane wcześniej litery;
 • tworzy motyla z papieru i ozdabia go według własnego pomysłu.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV:1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 19, 21.

 1. 2.Tańce i hulanki

-      Ćwiczenia językowe – analiza i synteza głosek „Szukamy partnerów do tańca”;

-      Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki Dwóm tańczyć się zachciało;

-      Zabawa dramowa „Jakie znamy instrumenty?”;

-      Masażyk relaksacyjny „Dreszczyk”;

-      Zabawa ruchowa przy piosence Ja jestem muzykantem;

-      Praca z KP1.36a – przeliczanie dziewczynek i chłopców na ilustracji, określanie, na jakich instrumentach grają;

-      Praca z KP1.36b – ćwiczenie pamięci, wskazywanie instrumentów, które pojawiły się na ilustracji na poprzedniej stronie, podawanie nazw instrumentów;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

-      Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence Boogie Woogie;

-      Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 • dokonuje analizy głosek w imionach kolegów i koleżanek;
 • dokonuje syntezy głosek w swoim imieniu;
 • uczestniczy w tańcu w parach do piosenki;
 • odtwarza ruchem treść piosenki;
 • pokazuje za pomocą gestów nazwy wybranych instrumentów;
 • odgaduje nazwy niektórych instrumentów;
 • wykonuje masaż w parach;
 • odtwarza proste gesty do rymowanki;
 • przelicza obiekty na ilustracji, zapamiętuje szczegóły;
 • nazywa instrumenty zauważone na ilustracji;
 • zgodnie bawi się z dziećmi w ogrodzie przedszkolnym;
 • utrwala schemat ciała poprzez uczestnictwo w zabawie ruchowej;
 • współdziała z innymi dziećmi;
 • Zwraca uwagę na potrzeby innych.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 1, 2, 5, 6, 14, 19, 21.

 1. 3.W kinie

-      Rozmowa kierowana „Jak powstaje film”;

-      Zabawa dramowa „Plan filmowy”;

-      Zabawa plastyczna „Mój film”;

-      Zabawy matematyczne z wykorzystaniem W10„W kinie”;

-      Praca z KP1.37a– obliczanie, ile monet i ile pieniędzy zgromadziły świnki skarbonki, określanie, która świnka zgromadziła najwięcej oszczędności, a która najmniej;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

-      Zabawa tematyczna „Ile płacę?” z wykorzystaniem W10;

-      Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 • formułuje myśli, korzystając ze zdobytej wcześniej wiedzy;
 • wymienia nazwy niektórych zawodów osób związanych z filmem;
 • pokazuje gestami nazwy zawodów osób związanych z filmem;
 • przelicza krzesła, posługując się liczebnikami porządkowymi;
 • ustawia krzesła w rzędy, zaznacza numer rzędu;
 • posługuje się w zabawie szablonami monet i banknotów obowiązujących w Polsce;
 • formułuje zasady zachowania się w kinie;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;
 • organizuje samodzielnie zabawy z wykorzystaniem szablonów monet i banknotów.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 5, 15, 17, 19, 21.

 1. 4.W teatrze

-      Po co jest teatr – słuchanie wiersza Joanny Kulmowej;

-      Zabawa dramowa„Lustrzane odbicie”;

-      Zabawa dramowa „Co czujesz”;

-      Słuchanie piosenkiMagiczne miejsce, zabawy rytmiczne do piosenki;

-      Analiza słuchowa słów „Teatr i aktor”;

-      Praca z KP1.37b – dorysowywanie elementów tak, by w sumie było ich po 6. Rysowanie po śladzie taśmy filmowej;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

-      Zabawa teatralna„Gra z pudełkami”;

-      Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 • słucha uważnie utworu literackiego;
 • odpowiada na pytania dotyczące treści;
 • czeka na swoją kolej;
 • sygnalizuje chęć odpowiedzi podniesieniem ręki;
 • uczestniczy w zabawie dramowej;
 • odtwarza gesty drugiej osoby;
 • pokazuje gestem uczucia, które towarzyszą nam w określonych sytuacjach;
 • powtarza tekst piosenki w określony sposób;
 • śpiewa wspólnie z innymi piosenkę;
 • dokonuje analizy sylabowej i głoskowej słów związanych z teatrem;
 • określa głoskę w nagłosie i wygłosie słów związanych z teatrem;
 • rozwiązuje zagadki słowne;
 • uczestniczy we wspólnych zabawach ruchowych.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 1, 3, 5, 7, 15, 19,21.

 1. 5.Zgaduj zgadula

-      Zabawa językowa „Rymowane powitanie”;

-      Zabawa językowa „Paronimy”;

-      Zabawa językowa „Znamy słowa”;

-      Zabawa językowa„Różowe okulary”;

-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8;

-      Memory w parach „Rymory”;

-      Praca z KP1.38a – łączenie obrazków, których nazwy zawierają te samą sylabę;

-      Praca z KP1.38b – otaczanie pętlami obrazków, których nawy się rymują;

-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe bieżne i skoczne według pomysłu N.;

-      Praca z KZ 18–19– omawianie popularnych dziedzin sztuki, zabawy czerwona folią;

-      Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań.

 • tworzy rymy kończące zdania;
 • identyfikuje określoną głoskę w słowach podobnych do siebie;
 • rozwiązuje zagadki słowne na podstawie kilku wymienionych cech;
 • identyfikuje słowo róż w innych słowach;
 • gra w grę planszową;
 • przestrzega zasad gry planszowej;
 • łączy w pary obrazki, które się rymują;
 • łączy w pary obrazki, które zawierają tę samą sylabę;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;
 • wskazuje i nazywa określone dziedziny sztuki;
 • sprawdza swoją pracę za pomocą czerwonej folii;
 • organizuje samodzielną zabawę i naukę;
 • Współdziała z innymi dziećmi.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 5, 7, 19, 21.

 Tematyka na miesiąc październik 2018:

1. Seasons- autumn is coming (poznanie nazw wszystkich pór roku, umiejętność wybierania obrazków, symboli pasujących do jesieni
2. Leaves are falling, it's raining, it's cold outside...- określanie stanów pogodowych i zjawisk przyrodniczych zachodzących jesienią
3. A song- if you're happy- nauka słów i umiejętności inscenizowania piosenki ruchem (słówka: happy, angry, sleepy, hungry,sad - określające emocje i uczucia)
4. My toys: teddybear, doll, ball, car- moje zabawki- miś, lalka, piłka, autko
Plan miesięczny na wrzesień dla grupy IV na miesiąc wrzesień
Cele ogólne:
·         wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia; utrwalenie zasad bezpieczeństwa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu zgodnie z instrukcją;
·         Przypomnienie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami; rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce;
·         rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne); rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów; utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała;
·         integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności matematycznych przez identyfikowanie i nazywanie części ciała; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez podejmowanie zabaw zespołowych;
·         doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku); usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania polegające na wyróżnianiu szczegółów ilustracji z tła;
·         doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji (tworzenie kącika wspomnień); rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
·         poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji); rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się według instrukcji słownej;
·         rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe – poruszanie się według instrukcji słownej;
·         podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach; doskonalenie percepcji słuchowej – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
·         wprowadzenie liczby i cyfry 0; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty; wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych;
·         rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze; ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter; rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
·         utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw; rozwijanie pamięci wzrokowej; uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów;
·         utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (internet) kontaktach z innymi ludźmi; doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
·         utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany; rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;
·         rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała; wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary;
·         polisensoryczne poznawanie świata; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań;
·         rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej; rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka); dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
·         rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie; rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu; wprowadzenie liczby i cyfry 1;
·         kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze; rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.
Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:
·         „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. (również w języku angielskim)
·         zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 1, 2, 3 lub 4;
·         praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
·         prowadzenie obserwacji dzieci;
·         wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
·         zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Temat tygodnia: 1. W przedszkolu
Tematdnia
Formy aktywności dzieci
Cele dnia
Dziecko:
Realizacja podstawy programowej
Uwagi
1.      Pierwszy dzień w przedszkolu
·      Zabawa integracyjna:„Wszyscy, którzy…”;
·      Słuchanie opowiadania M. Bennewicza i wypowiadanie się natemat jego treści: Lisi Ogon;
·      Praca z KP1.1a – odszukiwanie różnic między obrazkami;
·      Praca z KP1.1b – naklejanie nalepki z drugą częścią obrazka; analiza sylabowa tych nazw; kreślenie linii łączących dwa pasujące do siebie obrazki;
·      Plastyczna zabawa twórcza: „Przebieramy się za strachy”;
·      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – gry zespołowe;
·      Zabawa ruchowa z wykorzystaniem kart obrazkowych W1 : „Ćwicz tak, jak my”.
-      uczestniczy w zabawach integracyjnych;
-      dostrzega podobieństwa i różnice pomiędzy dziećmi w grupie;
-      z uwagą słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści;
-      poznaje znaczenie pojęć strach, stres;
-      identyfikuje i nazywa niektóre emocje;
-      identyfikuje i zaznacza różnice pomiędzy obrazkami;
-      nakleja nalepki z częścią obrazków;
-      dokonuje analizy i syntezy sylabowej nazw zabawek;
-      tworzy maskę według własnego pomysłu;
-      bierze udział w ruchowych grach zespołowych;
-      przestrzega zasad bezpieczeństwa i zgodnej zabawy podczas zabaw na świeżym powietrzu;
-      rozwija sprawność motoryczną;
-      odtwarza gestywidoczne na ilustracji;
-      współpracuje z innymi.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 8;

II: 3, 4, 5;

III: 1, 2, 3, 8, 9;

IV: 2, 5, 8, 9, 19, 21.

2.      W moim przedszkolu
·      Zabawa ruchowa do piosenkiJeżeli ci wesoło;
·     
Zabawaruchowa do piosenki If you’re happy and you know it;
·      „Zwiedzanie przedszkola” – poruszanie się po przedszkolu według instrukcji słownej N.;
·      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1;
·      Praca z KP1.2a– dorysowywanie brakujących przedmiotów na ilustracji; kreślenie linii pionowych według wzoru;
·      Praca z K1.2b – rysowanie drogi w labiryncie; przypomnienie zasad bezpieczeństwa; łączenie liter według wzoru; czytanie globalne wyrazu labirynt;
·      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
·      Gra zespołowa ćwicząca aparat artykulacyjny „Piłka dmuchana”;
·      Zabawa plastyczna z wykorzystaniem karty z pakietu W54 „Czyje to mieszkanie?”;
·      Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
-      interpretuje gestem słowa piosenki;
-      nazywa i wskazuje odpowiednie części ciała;
-      wskazuje i nazywa kierunki w przestrzeni: do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo – z perspektywy własnej i drugiej osoby;
-      słucha piosenki w języku angielskim i odtwarza jej treść ruchem;
-      porusza się po terenie przedszkola zgodnie z instrukcjami słownymi N.;
-      doskonali percepcję wzrokową – stałość spostrzegania;
-      rozwija sprawność małej motoryki;
-      rysuje drogę w labiryncie;
-      utrwala zasady bezpiecznego zachowania się w przedszkolu;
-      odczytuje globalnie wyraz „labirynt”;
-      wykonuje ćwiczenia ruchowe, uczestniczy w zabawach bieżnych na świeżym powietrzu;
-      współpracuje z innymi dziećmi;
-      ćwiczy aparat artykulacyjny i aparat mowy;
-      przy użyciu szablonu rysuje dom;
-      identyfikuje, nazywa i rysuje odpowiednie emocje na twarzach postaci.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9;

II: 3, 4, 5, 8;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 1, 8, 9, 14, 15, 21.

3.      Kodeks przedszkolaka
-      Zabawy językowe ze śpiewem na podstawie opowiadania M. Bennewicza: Lisi ogon;
-      Zabawa ruchowa w parach „Pomagamy sobie”;
-      Zabawa językowo-słuchowa: „Gaduły”;
-      „Kodeks naszej grupy” – ustalanie grupowych zasad;
-      Praca z KP1.3a – wycinanie fragmentów historyjki obrazkowej, układanie i naklejanie obrazków w odpowiedniej kolejności, z zachowaniem logiki przyczynowo-skutkowej;
-      Praca z KP1.3b – rysowanie wzoru po śladzie;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe w małych grupkach, pokonywanie toru przeszkód;
-      Jeżeli ci wesoło – zabawa ruchowa do piosenki;
-     
Zabawaruchowa do piosenki If you’re happy and you know it;
-      „Idę do przedszkola i zabieram ze sobą…” – zabawa językowa;
-      Zabawy swobodne z wykorzystaniem naturalnych materiałów zgromadzonych w kąciku przyrodniczym.
·      odtwarza treść tekstu literackiego;
·      śpiewa treść rymowanki na różne, wybrane melodie;
·      eksperymentuje głosem, intonacją, melodią;
·      współpracuje podczas zabawy ruchowej;
·      dba o bezpieczeństwo innych dzieci podczas zabawy;
·      formułuje wnioski podsumowujące wspólną pracę;
·      formułuje zasady skutecznego komunikowania się z innymi na podstawie doświadczeń z zabawy;
·      redaguje zasady właściwego postępowania w grupie;
·      tworzy symbole ilustrujące zasady postępowania;
·      sprawnie wycina ilustracje po śladzie;
·      układa i nakleja obrazki historyjki obrazkowej;
·      starannie rysuje wzór po śladzie;
·      uczestniczy w zabawach ruchowych w parach i małych grupkach;
·      słucha piosenki w języku angielskim i interpretuje jej treść ruchem;
·      bierze udział w zabawach integracyjnych;
·      interpretuje gestem słowa piosenki;
·      nazywa i wskazuje odpowiednie części ciała;
·      słucha uważnie koleżanek i kolegów z grupy;
·      odtwarza rytm słuchowy;
·      konstruuje budowle według własnych pomysłów.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

II: 3, 4, 5, 7, 8;

III: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9;

IV: 5, 8, 14, 15, 18, 19, 21.

4.      W kręgu przyjaciół – poznajemy się
-      Zabawa dydaktyczna „Witamy się wesoło”;
-      Utrwalanie imion dzieci z grupy „Nasze imiona”;
-      Ilustrowanie ruchem treści rymowanki zawartej w opowiadaniuLisi Ogon;
-      Zabawa matematyczna„Jesteśmy podobni, ale się różnimy”;
-      Praca z KP1.4a–identyfikowanie i skreślanie obrazków, które nie pasują do siebie;
-      Praca z KP1.4b – rysowanie określonych części ubioru według instrukcji N.;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe bieżne według pomysłów N. i dzieci;
-      Zabawa dydaktyczna „Memory z naszych imion”;
-      Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań.
·      orientuje się w schemacie własnego ciała;
·      integruje się z grupą przedszkolną;
·      rozpoznaje i odczytuje globalnie zapis imion dzieci z grupy;
·      porównuje zapis imion dzieci w grupie;
·      zapamiętuje imiona dzieci w grupie;
·      ilustruje ruchem treść rymowanki;
·      identyfikuje i nazywa podobne cechy wśród dzieci w grupie;
·      dokonuje klasyfikacji podobnych cechdzieci w grupie (1 lub 2 cechy);
·      wypowiada się publicznie;
·      ustala, które ilustracje nie pasują do siebie, skreśla je;
·      sprawdza własną pracę według szablonu;
·      rysuje fragmenty ubrania według słownej instrukcji N.;
·      uczestniczy w zabawach ruchowych;
·      utrwala zasady bezpiecznego zachowania się na placu zabaw;
·      rozwija pamięć wzrokową;
·      obdarza uwagą inne dzieci.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 1, 2, 4, 12, 14, 19, 21.

5.      Nasze zabawy i zajęcia
-      Zabawa ruchowa do piosenkiJeżeli ci wesoło;
-     
Zabawaruchowa do piosenkiIf you’re happy and you know it;
-      Zabawa logopedyczna „Wyprawa piłki”;
-      Zabawa dramowa „Emocje w zabawie”;
-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1;
-      Praca z KP1.5a – kreślenie linii falistych, ukośnych oraz owali;
-      Praca z KP1.5b – rysowanie odpowiednich emocji na sylwetach twarzy;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe w małych grupkach, tor przeszkód;
-      Zagadki językowe „O kim myślę?”;
-      Odczytywanie symboli zasad obowiązujących na placu zabaw, praca z KZ 4–5;
-      Zabawy swobodne z wykorzystaniem naturalnych materiałów zgromadzonych w kąciku przyrodniczym.
·      interpretuje gestem słowa piosenki;
·      nazywa i wskazuje odpowiednie części ciała;
·      próbuje śpiewać piosenkę w języku angielskim;
·      naśladuje gesty N. – odpowiednio układa narządy artykulacyjne;
·      uważnie słucha tekstu literackiego;
·      rozpoznaje i nazywa stany emocjonalne towarzyszące zabawie;
·      uczestniczy w zabawie dramowej;
·      rysuje linie faliste, ukośne oraz owale po śladzie i samodzielnie;
·      rysuje odpowiednie emocje ;
·      inicjuje zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
·      podporządkowuje się regułom zabawy;
·      formułuje i rozwiązuje zagadki słowne;
·      opisuje osoby poprzez wymienienie ich cech charakterystycznych;
·      przestrzega zasad zabawy.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 21.

2. Temat tygodnia: Wakacyjne wspomnienia
Tematdnia
Formy aktywności dzieci
Cele dnia
Dziecko:
Realizacja podstawyprogramowej
Uwagi
1.      Kufer pełen lata
-      Nauka słów piosenkiPamiątki z wakacji;
-      Zabawa polisensoryczna „Letnie skarby”;
-      Zabawa dramowa „Czego będzie nam najbardziej brakowało?”;
-      Praca z KP1.6a – otaczanie pętlą elementów ilustracji, które nie pasują do letniego krajobrazu;
-      Praca z KP1.6b– kolorowanie muszli według instrukcji, kreślenie linii falistych po śladzie;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
-      Zabawa konstrukcyjna „Letnie schronienia”;
-      Zabawa muzyczno-rytmiczna do piosenki Pamiątki z wakacji;
-      Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
·      powtarza za N. słowa piosenki;
·      rozpoznaje wszystkimi zmysłami (oprócz wzroku) przedmioty związane z latemi nazywa je;
·      prezentuje gestem obraz przedmiotu;
·      odgaduje obraz przedmiotu wyrażony gestem przez inne dziecko;
·      zgodnie uczestniczy w zabawie dramowej;
·      rozpoznaje przedmioty, które nie pasują do letniego krajobrazu i otacza je pętlą;
·      koloruje muszle, identyfikuje najmniejszą i największą muszlę;
·      inicjuje zabawy ruchowe i bieżne na placu zabaw;
·      tworzy konstrukcje z dostępnych materiałów np. koców, narzut, chust, poduszek;
·      tworzy akompaniament na instrumentach.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 4, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 21.

2.      Skarby z dziecięcego plecaka
-      Pamiątki z wakacji – wspólne śpiewanie piosenki;
-      Czy wakacje mają wady? – słuchanie wiersza A. Frączek, zabawy językowe;
-      „Jaką pamiątkę z wakacji przywiozłam/ przywiozłem…” – zabawa językowo-słuchowa;
-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2;
-      Praca z KP1.7a– nazywanie przedmiotów widocznych na obrazkach, klasyfikowanie ich ze względu na 2 i więcej cech, łączenie ich z podpisami, czytanie globalne wyrazów woda, plac zabaw, droga;
-      Praca z KP1.7b – dopasowanie czynności do przedmiotu, rysowanie brakujących elementów ilustracji;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe w małych grupkach;
-      Tworzenie kącika wakacyjnych wspomnień;
-      Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
·      śpiewa piosenkę wspólnie z innymi dziećmi;
·      uważnie słucha wiersza A. FrączekCzy wakacje mają wady?;
·      próbuje definiować pojęcia: wady, zalety;
·      odtwarza rytm słuchowo-językowy;
·      nazywa przedmioty widoczne na obrazkach;
·      łączy obiekty w zbiory na podstawie 2 i więcej cech;
·      globalnie odczytuje wyrazy: pływanie, jazda, zabawa;
·      rysuje brakujące fragmenty ilustracji;
·      uczestniczy we wspólnych zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;
·      tworzy kącik wspomnień z wakacji;
·      organizuje zabawy w kąciku wspomnień.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9

IV: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 21.

3.      Podróże dalekie i bliskie
-      Słuchanie piosenki Pamiątki z wakacji i rozmowa na temat jej treści;
-      Zabaw dydaktyczna „Mapa podróży po Polsce”;
-      Zabawa ruchowa „Gdzie byliście na wakacjach?”
-      Praca z KP1.8a– dopasowanie brakujących elementów ilustracji, łączenie ich z obrazkiem.
-      Praca z KP1.8b– przyklejanie nalepek zgodnie z instrukcją N.;
-      Malowanie farbami wspomnień z wakacji „Moje wakacje”;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – gry zespołowe;
-      Zabawa ruchowa z wykorzystaniem kart obrazkowych W1„Ćwicz tak, jak my”;
-      Zabawa ruchowa do piosenki Jeżeli ci wesoło;
-     
Zabawaruchowa do piosenkiIf you’re happy and you know it;
-      Zabawy dowolne i tematyczne w kącikach zainteresowań oraz we wspólnie stworzonym kąciku wakacyjnych wspomnień.
·      słucha uważnie piosenki Pamiątki z wakacji i wypowiada się na temat jej treści;
·      formułuje zdania złożone związane z treścią piosenki;
·      określa i wskazuje położenieniektórych miejsc na mapie Polski (góry, morze, jezioro);
·      dokonuje analizy sylabowej słów;
·      uczestniczy w integracyjnej zabawie ruchowej;
·      porusza się w przestrzeni zgodnie z instrukcją N.;
·      łączy ze sobą w sensowny sposób brakujące elementy obrazków;
·      przykleja nalepki w odpowiednich miejscach;
·      maluje farbami ilustrację dotyczącą wakacyjnych wspomnień;
·      uczestniczy w grach zespołowych;
·      odtwarza sekwencję ruchów zgodnie z obrazem graficznym;
·      orientuje się w schemacie ciała;
·      słucha piosenki w języku angielskim i interpretuje ruchem jej treść.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21.

4.      Mapa wakacyjnych podróży
-      Śpiewanie piosenki Pamiątki z wakacji;
-      Zabawa językowo-ruchowa „Pociągiem po Polsce”;
-      Zabawa dydaktyczna „Wędrujący bilet”;
-      „Mapa podróży” – czytanie globalne nazw wybranych miast, rozwijanie umiejętności określania położenia gór i morza na mapie Polski;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, m.in.„Wycieczka po Polsce”;
-      „Transport wczoraj i dziś” – praca z W3–W4;
-      Zabawy i gry integracyjne według pomysłu N.
·      wypowiada się na temat odwiedzanych miejscowości;
·      określa głoskę w nagłosie nazw miejscowości;
·      prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy;
·      współpracuje z innymi dziećmi;
·      uczestniczy w zabawie integracyjnej;
·      używa adekwatnie słów proszę i dziękuję;
·      orientuje się w schemacie ciała i w przestrzeni;
·      sprawnie przelicza w zakresie 1–10;
·      rozwija umiejętność pracy w parach;
·      doskonali pamięć wzrokową;
·      używa słownictwa określającego dawne i współczesne pojazdy.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9

IV: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 19, 21

5.      Środki transportu
-      Samodzielne wyszukiwanie informacji w zabawie „Różne pojazdy”;
-      Zagadki językoweZagadki Smoka Obiboka;
-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2.
-      Praca z KP1.9a– dobieranie pojazdów w pary, zakreślanie par pętlą;
-      Praca z KP1.9b – zabawy słuchowo-wzrokowe, zaznaczanie obrazków linią;
-      Konstrukcyjna praca plastyczna„Mój wymarzony pojazd”;
-      Spacer w okolicy przedszkola;
-      Praca plastyczna w parach „Pojazdy”;
-      Memory „Transport wczoraj i dziś” – praca z W3–4;
-      Praca z KP1.10a i b – ćwiczenia przygotowujące do pisania – Kącik grafomotoryczny;
-      Gry stolikowe, układanie puzzli, oglądanie książek dla dzieci.
·      samodzielnie szuka informacji o pojazdach w różnych źródłach;
·      zapisuje informacje w dostępny sposób;
·      wykonuje zadanie wspólnie z innymi dziećmi;
·      prezentuje na forum wyniki wspólnej pracy;
·      rozwiązuje zagadki słuchowe;
·      kreśli pętle wokół podobnych pojazdów;
·      zaznacza rytm słuchowo-wzrokowy;
·      słucha i nazywa dźwięki pojazdów;
·      konstruuje pojazd z dostępnych materiałów;
·      kreśli linie pionowe, ukośne oraz owalne kształty po śladzie i samodzielnie;
·      śpiewa piosenkę wspólnie z innymi;
·      formułuje i rozwiązuje zagadki słowne;
·      uczestniczy w grach planszowych.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 19, 21.

3. Temat tygodnia: Jestem bezpieczna, jestem bezpieczny
Tematdnia
Formy aktywności dzieci
Cele dnia
Dziecko:
Realizacja podstawyprogramowej
Uwagi
1.      Mój dom-tu czuję się bezpiecznie
-      Zabawa matematyczna„Zero”;
-      Zabawa językowa „Dom”;
-      Zabawa ruchowa„Zero”;
-      Praca z KP1.11a– przeliczanie elementów w zbiorze, kreślenie pętli;
-      Praca z KP1.11b – pisanie po śladzie i samodzielnie cyfry zero;
-      Praca z KP1.12a – rysowanie według własnych pomysłów;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – prace porządkowe;
-      Zabawa logopedyczna„Zero pomponów”;
-      Zabawa językowa „Układamy zagadki”;
-      Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
      rozpoznaje kształty dotykiem;
      przelicza w zakresie 1–10;
      tworzy synonimy słowa zero;
      dokonuje analizy i syntezy sylabowej słów;
      tworzy rymy do słów: pusty, wcale, nic;
      tworzy wieloznaczne skojarzenia do słowa dom;
      poznaje cyfrę 0, pisze ją samodzielnie i po śladzie;
      rysuje ilustracje związane z pojęciem dom;
      zgodnie pracuje w parze;
      uczestniczy w zabawach ruchowych i ruchowo-słuchowych;
      tworzy i rozwiązuje zagadki słowne na podstawie ilustracji;
      wypowiada się na forum grupy.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 4, 5,6, 8, 9, 15, 19, 21.

2.      Moja miejscowość-moja droga do przedszkola
-      Słuchanie piosenki O przechodzeniu przez ulicę, nauka jej słów;
-      Zabawa ruchowa„Światła na skrzyżowaniu”;
-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.
-      Praca z KP1.12b – identyfikowanie i nazywanie niektórych znaków drogowych, kolorowanie znaku według instrukcji, szukanie takich samych wyrazów;
-      Praca z KP1.13a – kreślenie pętli wokół obrazków przedstawiających bezpieczny sposób poruszania się na rowerach;
-      Praca z KP1.13b – rysowanie po śladzie konturu roweru;
-      Przecierana gumką praca plastyczna „Znaki drogowe”;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe według pomysłów dzieci;
-      Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci.
      uważnie słucha piosenki;
      powtarza za N. słowa piosenki, zapamiętuje jej treść, śpiewa utwór wspólnie z innymi dziećmi;
      formułuje wypowiedzi na temat bezpiecznego poruszania się po drogach;
      porusza się po sali zgodnie z instrukcją w piosence Światła na skrzyżowaniu;
      orientuje się w schemacie ciała i w przestrzeni;
      rozpoznaje i nazywa niektóre znaki drogowe;
      koloruje sylwety znaków drogowych zgodnie z instrukcją;
      otacza pętlą takie same wyrazy;
      rozpoznaje sytuacje bezpieczne i niebezpieczne w ruchu drogowym, nazywa je;
      rysuje kontur roweru po śladzie;
      rysuje ołówkiem znak drogowy, przeciera jego kształt gumką;
      inicjuje zabawy ruchowe w ogrodzie.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 5, 7, 8, 9, 14.

3.      Bezpieczeństwo na placu zabaw
-      Zabawa ruchowa do piosenkiPlac zabaw;
-      Zabawa badawcza „Dlaczego zjeżdżalnia jest śliska?”;
-      Praca z KP1.14a– uważne oglądanie ilustracji, wypowiadanie się na temat emocji postaci, szukanie przyczyn określonych zachowań, wyszukiwanie na obrazku określonych elementów, przeliczanie ich i zaznaczanie ich liczby;
-      Zagadki językowe„Bezpieczni na placu zabaw”;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
-      Słuchanie baśni O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach;
-      Odtwarzanie rytmów słuchowo-ruchowych „Zrób to, co ja”;
-      Zabawy swobodne i konstrukcyjne w małych grupkach, rozgrywanie prostych gier planszowych, układanie puzzli.
      uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej;
      porusza się w kole według instrukcji słownej;
      formułuje hipotezy badawcze, sprawdza je i wyciąga wnioski;
      zapisuje wnioski z doświadczeń w dostępny sposób;
      samodzielnie i w małych grupkach organizuje doświadczenia badawcze;
      wyróżnia elementy z tła ilustracji;
      przelicza w zakresie 1–10;
      utrwala zasady bezpiecznego zachowania na placu zabaw;
      uważnie słucha baśni czytanej przez N.;
      naśladuje gesty i słowa N. w zabawie;
      przestrzega zasad gier i zabaw.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 1, 2, 4, 5, 13, 18, 19, 21.

4.      Bezpieczne znajomości
-      Zabawa ruchowa do piosenki Jeżeli co wesoło;
-     
Zabawaruchowa do piosenkiIf you’re happy and you know it;
-      Quiz wiedzy o zasadach bezpieczeństwa „Znajomi i nieznajomi”;
-      Pogadanka„Bezpiecznie przy komputerze”;
-      Zabawa teatralna i dramowa „Czy można to było zrobić inaczej?”;
-      Praca z KP1.14b– rozpoznawanie ilustracji ze znanych baśni, kreślenie linii po śladzie, utrwalenie zasad bezpieczeństwa na przykładzie popularnych baśni;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
-      Zabawy ruchowe przy dźwiękach muzyki wybranej przez N.;
-      Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
      interpretuje gestem słowa piosenki;
      nazywa i wskazuje odpowiednie części ciała;
      próbuje śpiewać piosenkę w języku angielskim;
      ocenia trafność odpowiedzi ;
      odpowiada na pytania dotyczące bezpieczeństwa;
      formułuje zasady bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi osobami;
      zauważa konsekwencje łamania zasad bezpieczeństwa;
      odtwarza w zabawie sposób postępowania bohaterów i modyfikuje go;
      wyciąga wnioski dotyczące bezpieczeństwa;
      inicjuje zabawy ruchowe na placu zabaw.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2,3,5, 8, 9, 14, 16, 19, 21.

5.      Po pomoc do policjanta, strażaka, lekarza
-      Zabawa językowa„Kto nam udzieli pomocy?”;
-      Ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmowy telefonicznej z dyspozytorem służb ratunkowych „Zgłaszam zagrożenie”;
-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.
-      Zabawa konstrukcyjna „Pojazd uprzywilejowany” – praca z W5;
-      Praca z KP1.15a – wyszukiwanie takiego samego numeru telefonu, dopasowanie pojazdów uprzywilejowanych do numerów telefonów, sprawdzanie własnej pracy;
-      Praca z KP1.15b – rysowanie po śladzie kształtów akcesoriów strażackich;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe w małych grupkach, tor przeszkód;
-      Utrwalenie zasad bezpieczeństwa: praca z KZ 8–9;
-      Zabawy swobodne, tematyczne i konstrukcyjnew kącikach zainteresowań.
      dokonuje analizy i syntezy głoskowej słów o prostej budowie fonetycznej;
      rozpoznaje i nazywa osoby, pojazdy i sprzęty związane ze służbami ratunkowymi;
      rozpoznaje i nazywa osoby związane ze służbami ratunkowymi również w języku angielskim;
      zapamiętuje numer alarmowy;
      utrwala adres zamieszkania oraz adres przedszkola;
      rozwija koordynację słuchowo-ruchową;
      utrwala w zabawie sposób postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia;
      konstruuje makietę pojazdu służb ratunkowych z dostępnych materiałów;
      dopasowuje numery telefonów do sylwet odpowiednich służb;
      sprawdza samodzielnie pracę;
      rysuje po śladzie;
      tworzy tor przeszkód na placu zabaw;
      samodzielnie pogłębia wiedzę na temat służb ratunkowych.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 7, 8, 9, 19, 20, 21.

4.Temat tygodnia: Dbam o siebie i o środowisko
Temat
dnia
Formy aktywności dzieci
Cele dnia
Dziecko:
Realizacja podstawyprogramowej
Uwagi
1.      Moje ciało
-      Zabawa ruchowa do piosenki BoogieWoogie;
-      Zabawa dydaktyczna„Co zniknęło?”;
-      Zabawa wzrokowo-ruchowa„Okulary”;
-      Zabawa dydaktyczna„O jak okulary”;
-      Praca z KP1.16a – identyfikowanie i zaznaczanie litery o w wyrazach;
-      Praca z KP1.16b – identyfikowanie pozycji liter w liniaturze, kreślenie litery O, o po śladzie i samodzielnie;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
-      Plastyczna zabawa twórcza„Co widać przez różowe okulary?”;
-      Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
      interpretuje gestem słowa piosenki;
      nazywa i wskazuje odpowiednie części ciała;
      orientuje się w schemacie ciała;
      odróżnia prawą i lewą stronę ciała;
      przelicza konkrety w zakresie 1–10;
      dokonuje analizy i syntezy sylabowej;
      posługuje się liczebnikami porządkowymi;
      wyszukuje głoskę o w nagłosie i wygłosie słów;
      doskonali pamięć wzrokową;
      prawidłowo reaguje na sygnał niewerbalny;
      poznaje literę O, o;
      zaznacza miejsce litery O, o w wyrazach;
      pisze literę O, o po śladzie i samodzielnie;
      chodzi po kształcie litery O;
      maluje farbami ilustrację pojęcia: różowe okulary.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 1,2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 21.

2.      Moje zmysły
-      Zabawa ruchowa do piosenkiGłowa, ramiona;
-     
Zabawaruchowa do piosenkiHead and shoulders, kenes and toes
-      Zabawa ruchowo-słuchowa „Przekazujemy sylaby”;
-      Zabawa orientacyjno-porządkowa „Patyczki”;
-      Zabawa badawcza w małych grupkach „Dopasuj dotykiem”;
-      Zabawa słuchowa „Czy słychać fasolki?”;
-      Polisensoryczna praca plastyczna „Zmysły dziecka”;
-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
-      Samodzielna praca z KZ 10–11 „Złudzenie optyczne”;
-      Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
      interpretuje gestem słowa piosenki;
      nazywa i wskazuje odpowiednie części ciała;
      orientuje się w schemacie ciała;
      śpiewa piosenkę w języku angielskim;
      dokonuje syntezę sylabową słów;
      współpracuje z rówieśnikami;
      podpisuje się imieniem;
      rozpoznaje dotykiem takie same faktury;
      zapisuje wnioski ze swoich doświadczeń w dostępny sposób;
      dopasowuje takie same dźwięki;
      uczestniczy we wspólnych zabawach ruchów;
      przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu zabaw.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9.

IV: 1, 2, 4, 5, 7, 19, 21.

3.      Dbam o higienę
-      Słuchanie opowiadania KaszelG. Kasdepke i rozmowa na temat jego treści;
-      Zabawa badawcza„Jak myć ręce?”;
-      Zabawa ruchowa do piosenkiGłowa, ramiona;
-      Zabawa ruchowa do piosenki Head, shoulders, kenes and toes;
-      Zagadki słuchowe„Dźwięki z łazienki”;
-      Przestrzenna praca plastyczna „Ile mamy zębów?”;
-      Praca z KP1.17a – rysowanie po śladzie, zaznaczanie odpowiednich części ciała na schemacie, czytanie globalne wyrazów głowa, oko, nos, usta, palec, noga, stopa, umieszczanie nalepek z wyrazami w odpowiednich miejscach;
-      Praca z KP1.17b – otaczanie pętlą odpowiednich postaci;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe w małych grupkach, tor przeszkód;
-      Zabawa ruchowa do piosenkiJeżeli ci wesoło
-     
Zabawaruchowa do piosenkiIf you’re happy and you know it;
-      Zabawy swobodne w kąciku z artykułami higienicznymi zgromadzonymi przez dzieci.
      uważnie słucha opowiadania G. Kasdepke;
      odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania;
      formułuje wypowiedzi dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych;
      prawidłowo myje ręce;
      prawidłowo identyfikuje i nazywa dźwięki z otoczenia;
      wycina, nakleja i maluje opakowania po jajkach, tworząc pracę plastyczną;
      układa model żuchwy;
      orientuje się w schemacie ciała;
      otacza pętlą postaci według instrukcji;
      konstruuje tor przeszkód;
      współpracuje z innymi dziećmi;
      interpretuje gestem słowa piosenki;
      nazywa i wskazuje odpowiednie części ciała;
      śpiewa piosenkę w języku angielskim;
      organizuje samodzielną zabawę.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 4, 7, 14, 19, 21.

4.      Dbamy o porządek
-      Zabawa matematyczna „Liczymy gąbki”;
-      Zabawa matematyczna „Jak długie są ręczniki?”;
-      Słuchanie utworu literackiego Ala i Olai rozmowa na temat jego treści;
-      Zabawa dydaktyczna „Poznajemy jedynkę”;
-      Zabawa orientacyjno-porządkowa „Jedna grupa”;
-      Praca z KP1.18a – umieszczanie nalepki na osi liczbowej, otaczanie pętlą szczotek różniących się od pozostałych;
-      Praca z KP1.18b – zaznaczanie cyfry 1, pisanie cyfry 1 po śladzie i samodzielnie;
-      Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe bieżne i skoczne według pomysłu N.;
-      Zabawa plastyczna„Sensoryczne jedynki”;
-      Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki Praczki.
      rozpoznaje obiekty wieloma zmysłami;
      przelicza konkrety w zakresie 1–10;
      sprawdza aspekt miarowy szali i chust;
      porównuje długość szali i chust;
      poznaje cyfrę 1;
      utrwala kształt cyfry 1 na różnych fakturach;
      słucha uważnie wiersza;
      formułuje wypowiedzi złożone na określony temat;
      utrwala informacje o przenoszeniu się wirusów, bakterii i roztoczy;
      uczestniczy w zabawie ruchowej, współpracuje z innymi;
      pisze cyfrę 1 po śladzie i samodzielnie;
      stosuje się do zasad bezpieczeństwa ustalonych w przedszkolu;
      wykleja różnymi materiałami kształt cyfry 1.

I: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8;

II: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

III: 1, 2, 3, 5, 8, 9;

IV: 2, 3, 7, 8, 13, 15, 19, 21.

5.      Dbam o środowisko
-      Wspólne śpiewanie piosenkiMoja planeta
-      Zabawa badawcza„Oszczędzamy wodę”;
-      Sprawdzanie wiedzy na temat dbania o siebie i środowisko„Czy to prawda, czy nie?;
-      Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4;
-      Praca z KP1.19a – określanie głosek w nagłosie, skreślanie obrazków, które rozpoczynają się inną g

W ramach nauczania języka angielskiego- cele

 • stworzenie atmosfery zabawy
 • motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych
 • wspomaganie rozwoju kompetencji komunikacyjnej dziecka
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym, nowożytnym oraz jego chęci poznawania innych kultur.
 • Tematyka na miesiąc wrzesień:
 1. Hello, how are you?
 2. What’s your name?
 3. My nam is….
 4. Colours (blue, yellow, red, green…)