Realuzujemy projekt „Kultura bez barier” współfinansowany w ramach konkursu „Bardzo Młoda Kultura – 2019-2021- Opolskie”.

Kolejnym  działaniem w ramach projektu są warsztaty plastyczne z wykorzystaniem gipsu i surowców wtórnych , które odbyły się dnia 22 września.

       Dzień Przedszkolaka to bardzo ważne święto podczas którego przypominamy dzieciom o ich podstawowych prawach np. do wyrażania siebie, do zabawy i przyjaźni oraz życia w szczęściu i poczuciu akceptacji. W dzisiejszym dniu dzieci spędziły dużo czasu na zabawie w ogródku. Były skoki i podskoki, szaleństwa z chustą animacyjną i tzw.makaronami. Nie zabrakło również tańców i szaleństw do muzyki.     (Joanna Dolla- Morawiak)

  • W wrześni  piękna pogoda pozwala na przebywanie na podwórku.
  • Nie tylko bawimy się, ale także ćwiczymy. Rozwijanie sprawności ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na zwiększani szybkości, skoczności, zwinności i zręczności, ształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej, wyrabia umiejętnoś działania zespołowego, a najważniejsze dostarcza dzieciom okazji do spontanicznych działań i wyrażania radości, co widać na zdjęciach! (M.P.)
  • Piekna pogoda pozwoliła też na przeprowadzenie p. Marioli religii. Dzieci rozmawiały nt "Co stworzył Pan Bóg?".

         15 i 16 września odwiedziła nas Paulina Rutowicz – instruktor tańca i choreoterapeuta. Poprowadziła z dziećmi warsztaty, które miały na celu rozwinąć wyobraźnię dzieci, pomóc im odprężyć się i zrelaksować. Dzieci rozwijały podczas warsztatów swoje umiejętności aktorskie, naśladowcze, doskonaliły umiejętność operowania głosem i intonacją . Celem warsztatów było m.in. wytwarzanie pozytywnej atmosfery, wzmocnienie relacji i postaw , możliwość doświadczenia sukcesu, praca nad budowaniem pozytywnego wizerunku własnej osoby. Ważne również było rozwijanie uzdolnień twórczych i wyzwalanie ekspresji dzieci. (Joanna Dolla- Morawiak)