RAMOWY   ROZKŁAD DNIA GRUPA III

7:30 – 8:00     - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

8:00 – 9:10     - zabawy muzyczno-ruchowe pod kierunkiem nauczyciela, zabawy ze śpiewem pod kierunkiem nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym indywidualnego wsparcia edukacji i rozwoju, zajęcia dodatkowe,ćwiczenia poranne, omówienie planu dnia, uzupełnienie kalendarza

9:10 – 9:40     - czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkiem, śniadanie, czynności higieniczne po posiłku

9:40 – 10:00   - zajęcia dydaktyczne z całą grupą organizowane przez nauczyciela, indywidualne zajęcia z nauczycielem wspomagającym

10:00 – 10:40 - zabawy muzyczno-ruchowe pod kierunkiem nauczyciela, zabawy ze śpiewem pod kierunkiem nauczyciela, zabawy kołowe, utrwalenie poznanych wiadomości

10:40 – 11:40 - zabawy i spacery na świeżym powietrzu, zabawy z językiem angielskim

11:40 – 12:10 - czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkiem, obiad – I danie

12:10 – 13:40 - relaks, czytanie bajek, słuchanie opowiadań na CD, relaksacja z wykorzystaniem metodyKnilla, pomoc pp, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne, zabawy z językiem angielskim, religia, utrwalenie wiadomości

13:40 – 14:10 - czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkiem, obiad – II danie

14:10 – 15:00 - zabawy muzyczno-ruchowe pod kierunkiem nauczyciela, zabawy ze śpiewem pod kierunkiem nauczyciela, zabawy kołowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe

15:00 – 15:30 - zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, czynności porządkowe, zabawy na powietrzu