Z POWODU ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NIE BĘDĄ POBIERANE OPŁATY NA RADĘ RODZICÓW ZA MIESIĄC MARZEC I KWIECIEŃ 2020R. DOKONANE WPŁATY BĘDĄ ZALICZANE NA POCZET KOLEJNYCH MIESIĘCY.

ANNA MiCHURSKA - SKARBNIK RADY RODZICÓW

 

 

 

.Konsultacj  z nauczycielem w kazdy wtorek o 15.30 

 

Zabawki przynosimy do przedszkola tylko w piątki

 

Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

 

 RADA RODZICÓW - od miesiąca października - składka 30 zł miesięcznie.  Przelewamy na konto Rady Rodziców. Tytuł wpłaty; IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPA, składka Rada Rodziców.

 

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc czerwiec 2020

Tematyka kompleksowa:
1. Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence
2. Mieszkańcy ula
3. Nadchodzi lato
4. Przed nami wakacje!

1. Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence
- zapoznanie z wartościami przyjaźni i tolerancji w oparciu o opowiadanie J.A. Hockuby „O tym jak pluszowy zajączek szukał przyjaciela” z wykorzystaniem maskotki;
- rozmowa w oparciu o film edukacyjny nt. dzieci żyjących na innych kontynentach - poznanie zwyczajów charakterystycznych dla innych kultur;
- zabawy muzyczno- ruchowe przy piosence „Przyjacielem być”;
- kreślenie farbą znaków literpodobnych  na arkuszach pionowych - doskonalenie funkcji motorycznych dłoni,
- zabawa matematyczna ,,Ile dzieci, ile jabłuszek?’ doskonalenie umiejętności przeliczania na liczmanach,
- „Mój przyjaciel” - rysowanie postaci ludzkiej,
- ćwiczenia gimnastyczne metodą W. Sherbourne  ,,wycieczka”
- zabawy bieżne w ogrodzie przedszkolnym - zaspokojenie potrzeby ruchu, wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu zabaw;
- obserwacja przyrody podczas spacerów,
- zabawy i gry z okazji dnia dziecka
- wycieczka do biblioteki dziecięcej

2. Mieszkańcy ula.
- wycieczka na łąkę- poznanie owadów podczas prowadzenia obserwacji z wykorzystaniem przyrządu (lupa),
- słuchanie fragmentów opowiadania „Rzeczpospolita pszczół”- zachęcanie do obserwacji przyrody;
- inscenizacja wiersza ,,Pszczółki” z użyciem sylwet papierowych,
- zabawy przy piosence „Śpiewaj tak jak on”- rozwijanie umiejętności rytmicznych;
- dzielenie na sylaby  nazw owadów, leśnych zwierząt i owoców
- rozwijanie umiejętności liczenia w zabawie „Łąkowe rachunki”: w zakresie  10
-Pszczoły w ulu”- wykonanie z rolki lub Kinder-niespodzianki, wspólne konstruowanie ula
-  ,,Pszczoła”: składanie sylwety z puzzli
- ćwiczenia graficzne na  asfalcie;
- zabawy ruchowo- naśladowcza „Jestem zwierzątkiem które…”;
- zestaw ćwiczeń i zabaw wg ,,Zdrowo i sportowo”
- bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu zabaw,
-zabawy dźwiękonaśladowcze-ruchowe ,,pszczółki” oparte o piosenkę ,,Bzumbzum”


3. Nadchodzi lato
- Opowiadanie nauczycielki pt. „W co się bawić?” wg tekstu I. Salach.
- uważnie słuchanie opowiadania  ilustrowanego H. Łochockiej „Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele”, poznanie nazwy polskiego morza;
- ćwiczenia graficzne rozwijanie umiejętności wycinania: cięcie po linii falistej
- „Pory roku”- zabawa dydaktyczna utrwalająca nazwy pór roku, globalne czytanie nazw pór roku,
-formułowanie wypowiedzi nt ,, latem lubię….w zimie…
- ,,co to są góry?-prowadzenie rozmowy nt wakacji w górach, zasad bezpieczeństwa
-udział w zabawie badawczej „Czy powietrze jest czyste?”;
-zabawa dydaktyczna '”Czym pojedziemy na wakacje?”; nazywanie pojazdów, naśladowanie ich odgłosów (ćwiczenia logopedyczne);
- zabawa ruchowa z symbolami pojazdów,
-zabawa matematyczna „Rytmiczny szlaczek”
-ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej  „Letnie zabawy”;
-zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym,
-zabawa skoczna integracyjna ,,skacz razem”na podwórku przedszkolnym.

4.Przed nami wakacje!.  
-Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Jedziemy na wakacje”.
-oglądanie w czasopismach dziecięcych ilustracji o wakacyjnej tematyce : morze, plaża, góry, jeziora.
-Teatrzyk kukiełkowy pt. „Wyjazd Ani i Krzysia”
-zagadki słowne i obrazkowe,
- zabawa dydaktyczna ,,pakowanie”- ocenianie co potrzebne jest na wakacyjny wyjazd, segregowanie  i tworzenie zbiorów
- zabawa matematyczna z dominem i kostką,,znajdź tyle samo”
- zabawa dydaktyczna pt. „Słuchamy bębenka”.
- zabawy ruchowe : „Dzieci w domkach” – z elem. Biegu, „Pani na szpilkach” – z elem. naśladownictwa, „Podawanie piłki górą” – z elem. chwytu.
- zajęcia na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym
- zabawy rytmiczne ze śpiewem.
- ćwiczenia grafomotoryczne wgM. Bogdanowicz
- „Wakacyjne plany” – malowanie farbami akwarelowymi.
- ćwiczenie graficzne – „Zabawki do piasku”.
- „Rybki w jeziorze”- praca na szarym papierze pakunkowym

J. angielski - summer, hollyday, sun, beach

 

Plan pracy dydaktyczo- wychowawczej   na miesiąc maj.


 Tematyka kompleksowa:
1. Nasza miejscowość, nasz kraj.
2. Muzyka jest wszędzie.
3. Zawody rodziców.
4.Spiewamy dla mamy i taty

1.  Nasza miejscowość, nasz kraj.
- słuchanie opowiadania W. Chotomskiej „Wars i Sawa”- poznanie stolicy Polski;
- udział w zabawie dydaktycznej „Symbole narodowe”- zapoznanie z  symbolami narodowymi;
- wykonanie albumu „Moja miejscowość”- rozwijanie zdolności plastycznych, rysowanie charakterystycznych miejsc, zabytków Brzegu;
- poznanie nazwy miejscowości oraz kraju
- osłuchanie się z hymnem narodowym „Mazurek Dąbrowskiego”- nauka metodą ze słuchu pierwszej zwrotki i refrenu hymnu;
- śpiewanie piosenki z inscenizacją ruchową „Jesteśmy polakami”;
- zabawa matematyczna „Po lewej stronie, po prawej stronie”- rozwijanie orientacji przestrzennej, stosowanie określeń na prawo od, na lewo
- zabawa „Na górze, na dole”- posługiwanie się pojęciami matematycznymi określającymi położenie przedmiotu w przestrzeni góra- dół, pod- nad, przed-
- zabawa dydaktyczna „Podróż po Polsce” - poznanie wybranych regionów Polski;
- Bajkoterapia

- zajęcia relaksacyjne Metodą Knillów
- zabawa orientacyjno- porządkowa „Idziemy na spacer”;
- ćwiczenia gimnastyczne równoważne z użyciem ławeczki gimnastycznej, liny
- „Zwiedzamy Brzeg”- wycieczka po Brzegu;
- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym- zaspokojenie potrzeby ruchu.

2. Muzyka jest wszędzie.
- w oparciu o wiersz L. Marjańskiej „Muzyka” ćwiczenia prawidłowej wymowy;
- słuchanie wiersza E. Żylińskiej „Muzyka”- rozwijanie zainteresowań muzycznych;
- spotkanie z legendą- uważne słuchanie opowiadania Z. Chmurowej „O trębaczu z wieży     mariackiej”;
- zabawy przy piosence „Rytm i melodia”- rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się;
- nauka piosenki „Co powie tata”;
- udział w zabawie dydaktycznej  „Jaki to instrument?”- zapoznanie z nazwami instrumentów;

 - malowanie ilustracji do miniatury fortepianowej F. Rybickiego „Kot i mysz”;

- „Przygody bębna i dzwonków”- rozwijanie percepcji słuchowej poprzez odróżnianie     dźwięków wysoki, niskich;
-  „W sklepie muzycznym”- rozwijanie umiejętności liczenia
- zabawa ruchowa przy muzyce „Klaśnij, tupnij, raz i dwa”

- ćwiczenia gimnastyczne metodą twórczą z wykorzystaniem wstążek
- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym- bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu     zabaw;
- spacery do parku- wsłuchiwanie się w śpiew ptaków,

- Bajkoterapia

- zajęcia relaksacyjne Metodą Knillów
    
 3. Moja rodzina
- słuchanie wiersza S. Grabowskiego „Nie jestem sama” odpowiadanie na pytania dotyczące jego treści ze szczególnym zwróceniem uwagi na formułowanie rozwiniętych wypowiedzi;
- rozmowa nt „Mój dom”- rozumienie znaczenia słów: rodzina, dom;
- zapoznanie z nazwami członków rodziny: rodzice, rodzeństwo,
- zabawa dydaktyczna „Mój adres”- zapamiętywanie adresu zamieszkania;
- udział w zabawie twórczej „Mój dom, moja rodzina”;
- ćwiczenia mięśni palców podczas lepienia z plasteliny;
- nauka piosenki metodą ze słuchu „ A ja wolę moją mamę”;
- wykonie pracy plastycznej „Moja rodzina”- rysowanie członków rodziny z zaznaczeniem charakterystycznych elementów twarzy;
- zabawa matematyczna „Kwiaty dla mamy”- przeliczanie,  utrwalenie nazw kolorów;
- ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej;

- Bajkoterapia

- zajęcia relaksacyjne Metodą Knillów
- zabawa ruchowa z elementem skłonu „Zbieram pachnące kwiaty”;
- obserwacja przyrody podczas spacerów;
- ruchowe zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

4. Śpiewamy dla mamy i taty!
- zabawa dydaktyczna „Moi rodzice”- podawanie informacji na temat swojej rodziny, opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech,

-  wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich –     miłość, szacunek, próby definiowania uczuć przez dzieci, swobodne wypowiedzi.

- Zaprezentowanie programu artystycznego dla rodziców.
- słuchanie opowiadania D. Wawiłow „Kiedy byłam mała”- uświadomienie upływającego czasu, stosowanie słów: przeszłość, przyszłość;
- ćwiczenia graficzne

- rozwijanie percepcji słuchowej w zabawie „Co lubi mama? Co lubi tata?”-
nauka piosenki „Najlepiej jest u mamy”- rozwijanie umiejętności wokalnych;
- wykonanie pracy plastycznej „Bukiet dla mamy”- malowanie farbami;
- zapoznanie ze sposobem mierzenia długości krokami;
- zabawa ruchowa przy muzyce „Układamy serduszko”;
- ćwiczenia gimnastyczne metodą W. Scherborne
- spacery do parku- bezpieczne poruszanie się w parach;
- dotlenienie organizmów podczas zabawa w ogrodzie przedszkolnym.

- Bajkoterapia

- zajęcia relaksacyjne Metodą Knillów

- nauka piosenki „Kolorowe dzieci” M. Jeżowskiej

- ćwiczenia gimnastyczne z piłką- doskonalenie umiejętności toczenia piłki, rzutu i chwytu oburącz

 1. My family: Mother and Father’s Day
 2. Food: fruits and vegetables

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ GR. II NA MIESIĄC KWIECIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
1. Wiosna na wsi.
2. Wielkanocne zwyczaje
3. Chrońmy przyrodę- śmieci precz!
4. Obserwujemy wiosenną łąkę.

I Wiosna na wsi
- Oglądanie zdjęć zwierząt z wiejskiego podwórka. Nazywanie ich z pomocą nauczyciela. Dzielenie nazw za nauczycielem na sylaby (rytmicznie), połączone z klaskaniem.

– Zabawa ruchowo-naśladowcza Jestem…

- Słuchanie wiersza F. Kobryńczuka Rówieśniczki, zapoznanie z wyglądem krowy

– Zabawa ruchowa z elementami artykulacyjnymi – Krowy na łące.

-– Oglądanie zdjęcia krowy. Wyjaśnianie, dlaczego hodujemy krowy, dobieranie obrazków

– Zabawa ruchowa z elementami artykulacyjnymi – Krowy na łące.

-– Kolorowanie rysunku wybranego zwierzątka z wiejskiego podwórka.

– Zabawa bieżna Koniki.

– Zabawy przy piosence Na podwórku- umuzykalnianie dzieci, wyjaśnianie koziołek to dziecko kozy…itd.

- zabawa matematyczna ,,Ile zwierząt”- przeliczanie i tworzenie zbiorów równolicznych w zakresie 1-8

-– Słuchanie nagrania głosów zwierząt z wiejskiego podwórka, wskazywanie na obrazkach i nazywanie, Naśladowanie ich głosów

-– Wykonywanie papierowego kurczaczka techniką origami, rozwijanie sprawności manualnej.
-zabawy logorytmiczne z instrumentami ,,Słuch jak pies”, ,,Stary zegar”,

-korzystanie z multimediów : oglądanie filmu o zwierzętach na wsi,

- relaksacja Metodą Knillów,

- czytanie bajek terapeutycznych

II Wielkanocne zwyczaje.

- słuchanie opowiadania A. Galicy „Bajeczka wielkanocna”- opisywanie tradycji wielkanocnych;

-układanie historyjki obrazkowej ,,wielkanocna przygoda” wg kolejności i tworzenie własnego opowiadania do niej

- śpiewanie piosenki „Pisanki”

- podczas  rozmowy przy kartkach świątecznych przedstawiających wielkanocne zajączki, opisywanie ich wyglądu, wskazywanie poszczególnych częsci ciała i głowy,

- wykonanie zajączka z papierowego talerzyka

- wykonanie baranka z masy solnej na tekturowym szablonie,

- w ćwiczeniach graficznych „Kolorowe pisanki” rysowanie wzorów na pisankach,

- rysowanie baranka wielkanocnego zgodnie z instrukcją nauczyciela;

-w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych „Świąteczny baranek” dokładne powtarzanie dźwięków

-naśladowanie ruchów baranka w zabawie opartej o piosenkę ,,czarny baranie”

- podczas zabawy matematycznej „Liczenie pisanek” - manipulowanie przedmiotami,

- z wykorzystaniem MDS rysowanie baranka w oparciu o piosenkę,, Ten mały nasz baranek”

- w czasie spacerów –przestrzeganie zasady odpowiedniego do temperatury ubierania się,

- wykonanie pisanki na styropianowych jajkach metoda decoupage,

-składanie rodzinom życzeń z okazji świąt,

- relaksacja Metodą Knillów,

- czytanie bajek terapeutycznych

III Chrońmy przyrodę- śmieci precz!

- Oglądanie zdjęć przedstawiających piękno przyrody (z czasopism, kalendarzy…) i zdjęć przedstawiających przyrodę zniszczoną przez człowieka. - Rozmowa na temat dbania o przyrodę wokół nas, rozwijanie mowy.

– Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza M. Kownackiej Czy Agata kocha się w kwiatach?

– Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec kwiatów.

– Dowolny taniec przy piosence Bez ptaszków i żab.

– Zabawa ruchowa z elementem dramy – Smutne drzewko i wesołe drzewo.

– Zabawy na placu przedszkolnym.

– Rysowanie prostych kształtów na tackach z sypkim podłożem.
-– Porządkowanie klocków – segregowanie do pudełek według kształtów.

Kolorowe motyle – ćwiczenia matematyczne, rozwijanie umiejętności liczenia. – Układanie sylwet według podanego rytmu.

– Zabawa orientacyjno-porządkowa Fruwające motyle.

-– Wykonywanie pracy plastycznej Pojemnik na śmieci, rozwijanie sprawności manualnej.

- ćwiczenia gimnastyczne met opowieści ruchowej ,,na łące”

- relaksacja Metodą Knillów,

- czytanie bajek terapeutycznych

IV Obserwujemy wiosenną łąkę

-słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela,, W ulu”, poznanie jego mieszkańców
- Mieszkańcy łąki – rozwiązywanie zagadek tekstowych.
- Powtórz ten dźwięk – zabawa słuchowa
- Wirujące kwiatki – ćwiczenia oddechowe, dmuchanie na bibułkowe kwiaty
-Kret – ćwiczenia graficzne, łączenie wykropkowanego wzoru
-Kwiatki – kolorowanie szablonu kwiatka, prawidłowe trzymanie kredki, rysowanie równoczesne
- Policz i pokaż pszczółki – zabawa matematyczna, przeliczanie i dobieranie odpowiednich obrazków,
- Co słychać w ulu? – praca techniczna, prawidłowe naklejanie elementów , wypowiedzi na temat czyim domem jest ul
Wesołe pszczółki zabawa ruchowa, reagowanie na sygnały dźwiękowe
- ,,Bzum, bzum”- inscenizowanie piosenki ruchem,
-oglądanie przygód ,,Pszczółki Mai”
- wiosenna łąka- malowanie 10 palcami, praca w zespołach

- relaksacja Metodą Knillów,

- czytanie bajek terapeutycznych

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ W MIESIĄCU LUTY 2020

I Temat bloku: Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

 - zabawy podczas ferii - opowiadanie o swoich zabawach na podwórku podczas zimy, realizowanie pomysłów w praktyce

- na podstawie doświadczeń własnych i ilustracji-szukanie własnych rozwiązań trudnych sytuacji, jakie mogą pojawić się podczas zabaw zimowych, określanie prawidłowych i niebezpiecznych zachowań

-,, Góry i ich mieszkańcy zimą”- oglądanie prezentacji, poznanie zwyczajów panujących w górach, odpowiadanie na zadane pytania, próby tworzenia pytań do ilustracji

-,, Wesoła zima”- dzieci układają rymowanki o wybranych zabawach zimowych i górach

-uczestniczą w zabawach z chustą animacyjną, potrafią oczekiwać na swoją kolej,

-aktywnie słuchają muzyki wg metody Batti Strauss

-,,Wesołe bałwanki”-dzieci wyklejają postaci śmiesznych bałwanków z płatków kosmetycznych, dodają im akcesoria wg własnych pomysłów, obmyślają przedziwne historyjki z ich udziałem,

-,,Śniegowy bałwanek” -dzieci doskonalą technikę gry na instrumentach perkusyjnych, znają słowa i melodię piosenki

-chętnie bawią się na śniegu, badają jego własności w rożnych temperaturach, obserwują pod lupą kształty

II Temat bloku: Zmiana pogody i sen przyrody
Pory roku- nazywanie w odpowiedniej kolejności w oparciu o piosenkę ,,Znów minął rok” i wykonane przez dzieci postaci pór roku
-
„Drzewo” - cztery pory roku; poznanie wyglądu drzewa, jego charakterystycznej odsłony w określonej porze roku, dobieranie desygnatów
-Zabawa z pokazywaniem ,,pory roku” wg met Gruszczyk –Kolczyńskiej- poznanie pór roku w określonej kolejności,
-„Pory roku” – zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem emblematów” Reagowanie na zmiany dynamiczne w muzyce.
- Ćwiczenia graficzne,,drzewa” – układanie, konstruowanie z wykorzystaniem koła i patyków,
- zabawy z piosenką ,,tupu, tup po śniegu”,
- Zimowy pejzaż”- praca różnymi technikami (malowanie, klejenie, kolorowanie), posługiwanie się klejem
- Zestaw zabaw ruchowych Doskonalenie biegu w linii prostej. Wyrabianie zwinności i zręczności,
-„Kształty”; zabawa manipulacyjna klockami Dienesa. Podział na zbiory wg koloru i wielkości , utrwalenie kolorów
- Zabawy ruchowe:Orientacyjno – porządkowa „Wiatr i śnieżki”,Z elem. czworakowania„Pułapka na myszy”Zelem. biegu „Zaprzęgi”,Ze śpiewem „Karuzela”.Zelem. podskoku „Pajacyki”
-- Ćwiczenia oddechowe ( pogłębianie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużanie fazy wydechowej ) w czasie zabaw z wykorzystaniem piórek,
-- Zabawy ruchowe i integracyjne:„Po mojej lewej stronie jest wolne miejsce” „Kto Cię woła?”
- zabawy z lusterkiem – stymulowanie mowy dzieci w czasie zabaw „Moja twarz”, „Usta pracują”,
-obserwowanie przyrody podczas codziennych spacerów. - zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci – wdrażanie do zgodnej zabawy. Rozumienie zasady nie zabierania dzieciom zabawek,
- Zabawa „Mój bucik” – z wykorzystaniem rymowanki: To jest mój but. Daje go tobie, aby ode mnie on poszedł so  

III Temat bloku: W krainie baśni i bajek

- rozwiązywanie zagadek dotyczących bohaterów bajek,

-słuchanie czytanej przez nauczyciela baśni ,,Jaś i Małgosia” analizowanie treści, odpowiadania na pytania

- odtwarzanie w teatrzyku kukiełek lub tworzenie nowych postaci bajkowych

-„ Jaś i Małgosia ”

- naśladowanie różnych czynności bohaterów bajek, np.: zjadanie pierników, zamiatanie,

-na podstawie zabawy dydaktycznej „ w księgarni” rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych działań matematycznych typu co się stanie gdy dołożę...przeliczanie w zakresie 6, porównywanie liczebności wg met. Gruszczyk- Kolczyńskiej

- przeliczanie przyniesionych do przedszkola książeczek z użyciem liczebników głównych i porządkowych, tworzenie podzbiorów ze względu na wybrane 2 cechy

-pastelami olejnymi i akwarelą malowanie ulubionej postaci z bajki, rysowanie wg wzoru,

- określanie kolejności słyszanych 2-3 instrumentów podczas rozwiązywania zagadek muzyczno-słuchowych oraz wskazywanie kierunku, z którego pochodzi dźwięk;

-zabawa z instrumentami ,,Zagraj tak jak ja”- odtwarzanie rytmu podanego przez nauczyciela,

-,,Zabawa słuchowa ,,Idź za dźwiękiem”

- zabawy ruchowe i ćwiczenia wg programu ,,Zdrowo i sportowo”

-Moje imię- rozpoznawanie graficznego zapisu imienia w oparciu o met. odimienną I.Majchrzak, wyszukanie swojej literki w alfabecie

IV Temat bloku: KARMIMY PTAKI
- Słuchanie wiersza I.Salach „Ptaki zimą”; przedstawienie trudnej sytuacji ptaków w czasie zimy oraz sposobów niesienia im pomocy z wykorzystaniem pacynek
-Zestaw zabaw ruchowych:Czworakowanie z omijaniem przeszkód, doskonalenie orientacji w przestrzeni i oceny kierunku.
-„Czyj to głos?”. Zagadki słuchowe. Rozpoznawanie głosów ptaków.
-Ćwiczenia graficzne – „Pokarm dla ptaków” – rysowanie form kolistych. -„Goście w karmniku” – zabawa dydaktyczna – przeliczanie ptaków w karmnikach, określanie liczebności zbiorów o jeden mniej, o jeden więcej w zakresie 3.
-„A ty ptaszku spiesz się, spiesz”. Zabawy ruchowe przy piosence. Rozwijanie umiejętności interpretowania ruchem treści piosenki. Reagowanie na pauzę w muzyce.
-- Zabawa integracyjna „Kogo brakuje”
- Słuchanie opowiadania H. Łochockiej „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”
- Zabawy dramowe „Jak dzieci pomagają ptakom?’
- Zabawa ortofoniczna „Ptasie rozmowy”
- Zabawa ćwicząca pamięć wzrokową „Znikające zapasy”
- Zabawy przy stolikach z wykorzystaniem układanek, puzzli.
- Obserwacja ptaków w najbliższym otoczeniu. Dokarmianie ptaków.
- Zabawy ruchowe: „Przejście po ławeczce” – z elem. równowagi
Śnieżynki” – orientacyjno - porządkowa„Berek” z elem. biegu „ Pułapka na myszy”zelem. czworakowania „Spłoszone wróbelki” z elem podskoku.

Plan pracy dydaktyczo- wychowawczej na styczeń.

Tematyka kompleksowa:
Witamy Nowy rok i Zimę.
Wesoły karnawał.
Moja babcia i mój dziadek.
Dokarmiamy zwierzęta.

1.  Witamy nowy rok i Zimę.
Cel główny: ukazanie następstwa po sobie pór roku, miesięcy, dni tygodnia. Ukazanie konieczności życia zgodnie z kalendarzem. Poznawanie przyrody- obserwowanie zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie zimą.
Realizacja celu/ cele szczegółowe:
w oparciu o wiersz K. Czaplickiej „Miesiące” zapoznanie z nazwami miesięcy;
utrwalenie nazw pór roku, dni tygodnia;
uważne słuchanie wiersza J. Brzechwy „Tydzień”;
zapoznanie z wyglądem kalendarza podczas zabawy dydaktycznej „Nowy rok”;
pisanie po śladzie 2019- ćwiczenia graficzne;
porównywanie liczebności: pór roku, miesięcy i dni tygodnia; określanie gdzie i o ile jest więcej, przeliczanie

nauka piosenki „Tupu, tup po śniegu”,
wykonanie pracy plastycznej „Fajerwerki”- wykorzystanie rurek po papierze toaletowym,
udział w zabawie badawczej „Czy śnieg jest czysty?”- określanie właściwości śniegu;
ćwiczenia poranne kształtujące postawę ciała „Pory roku”,
Ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana – zestaw VI (opracowane przez R. Gałuszkę);
udział w spacerach do parku i w okolicy przedszkola- obserwacja przyrody,
spaceru do parku- zwrócenie uwagi na dostosowanie odzieży do warunków atmosferycznych, wdrażanie do samodzielnego ubierania się (4-latki);
dalsze wdrażanie do przestrzegania ładu i porządku w swoim otoczeniu- porządkowanie zabawek.

2.Wesoły karnawał
Cel główny:Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.
Realizacja celu/ cele szczegółowe:
Słuchanie opowiadania D. Niewoli „Chciałem wam powiedzieć...”- zwrócenie uwagi na poprawne zachowanie się podczas wspólnych zabaw;
uważne słuchanie wiersza E. Zechenter-Spławińskiej „Wielki bal”,
ćwiczenia graficzne „Balon”;
kolorowanie sylwety balonu- zwróceni uwagi na staranne wykonanie pracy, mieszczenie się w konturze ,
ćwiczenia mięśni palców podczas lepienia z plasteliny;
zabawy przy piosence „Zabawa karnawałowa”- rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się;
„Zabawy z balonami”- rozwijanie orientacji przestrzennej, określanie położenia balonu
    względem siebie, utrwalenie prawej, lewej strony ciała , przeliczanie balonów, 
udział w zabawie ruchowej z elementem podskoku „Skoki pajaca”;
systematyczne wykonywanie kart pracy;
dotlenianie organizmów podczas spacerów do parku;
zachęcanie do zjadanie całej porcji posiłku, uświadomienie konieczności zjadania surówek.

Moja babcia i mój dziadek:
Cel główny: podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty. Ukazywanie pozytywnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości w rodzinie.
Realizacja celu/ cele szczegółowe:
- określanie powiązań pomiędzy członkami rodziny podczas analizy wiersza H. Fronczek „Życzenia”;
- nauka wiersza H. Fronczek „Życzenia”-ćwiczenia pamięci;
- formułowanie poprawnych wypowiedzi podczas zabawy dydaktycznej „Moja, babcia, mój dziadek”;
- słuchanie opowiadania W. Bartosza „Uśmiechnięta pani Sama”- wzbudzanie szacunku do ludzi starszych;
- ćwiczenia słuchowe -
- nauka piosenki „Wesoła piosenka dla babci i dziadka”;
- utrwalenie nazw figur geometrycznych, przeliczanie ich liczebnikami porządkowymi w zakresie do 5,
- zapoznanie z nazwami figury geometrycznej kwadrat;
- „Moi dziadkowie” rozwijanie zdolności plastycznych podczas rysowania portretów babci i dziadka- rysowanie postaci ludzkiej zgodnie z instrukcja nauczyciela;
- wykonanie ramki na zdjęcie  z masy solnej,
- zabawa ruchowa z elementem równowagi „Babciu, dziadku, to dla was”;
- ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana – zestaw VII (opracowane przez R. Gałuszkę);
- ćwiczenia poranne – zestaw XVIII;
- udział w spacerach w okolicy przedszkola- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w parach;
- słuchanie muzyki relaksacyjnej wyciszenie;
- dalsze wdrażanie do dbania o czystość, przestrzeganie etapów mycia zębów;
- wdrażanie do kulturalnego odnoszenia się do siebie.

Dokarmiamy zwierzęta
Cela główny: rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt, ukazanie konieczności dbania o zwierzęta, dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach. Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik.
Realizacja celu/ cele szczegółowe:
- słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Wróbelek”- zachęcanie do dokarmiania ptaków;
- historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania H. Łochockiej „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, dziecko potrafi określić kolejność zdarzeń w historyjce; podaje poprawna liczbę słów w zdaniu (5-latki);
- zabawy przy piosence „Gawron”-rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się, odzwierciedlanie tekstu piosenki ruchem;
- wykonanie formy przestrzennej z gazet – „Ptaszek gazeciuszek”;
- wzbudzanie zainteresowań życiem ptaków, poszerzanie wiedzy poprzez poznanie wyglądu i zwyczajów sikorki, rozpoznaje sikorę wśród innych ptaków;
- próby sylabizowania nazw ptaków ;
- tworzenie układów rytmicznych, następujących po sobie pór roku- ćwiczenia logicznego myślenia, rytm abc;
- tworzenie prostych układów rytmicznych następujących po sobie: dzień i noc, rytm abab (4-latki);
- ćwiczenia graficzne- cięcie po linii prostej, doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami (4-latki);
- ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana – zestaw VI (opracowane przez R. Gałuszkę)
- zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Zmarznięty ptaszek – wesoły ptaszek”;
- spacery do parku– dokarmianie ptaków,
- uświadomienie konieczności mycia rąk po kontakcie ze zwierzętami- dbanie o higienę i zdrowie;
- dalsze wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po sali podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych.

W ramach nauczania języka angielskiego- cele

 • stworzenie atmosfery zabawy
 • słuchanie poprawnej wymowy w języku angielskim
 • próby wypowiadania się, odpowiadania na proste pytania
 • utrwalanie poznanego słownictwa
 • motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych
 • wspomaganie rozwoju kompetencji komunikacyjnej dziecka
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym, nowożytnym oraz jego chęci poznawania innych kultur.

 • Tematyka na miesiąc styczeń 2019:
 1. Clothes: blouse, dress, shoes, scarf, jacket, trousers, skirt, shirt, t-shirt, socks, pyjama
 2. Clothes: a song: Put on yourshoes
 3. My family: Grandmother and Grandfather’s Day
 4. Food: fruits and vegetables

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA GRUDZIEŃ

1.Przyszedł Mikołaj.
2. To już zima.
3. Choinka strojnisia.

I Przyszedł Mikołaj.
- Słuchanie piosenki „Ding dong”. Rozmowa na temat piosenki, tworzenie akompaniamentu,
-Zabawa ruchowo-naśladowcza „ Jedzie Mikołaj”.
- Worek Mikołaja – zabawa matematyczna, określanie mały- duży, mniejszy większy
-  Słuchanie opowiadania B. Formy „Mikołajkowe dary”. Rozmowa, odpowiadanie na pytania,
- Kolorowanie worków Mikołaja z użyciem kredek świecowych, prawidłowe trzymanie kredki
-Worek Mikołaja- zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie zabawek zmysłem dotyku,
-Spotkanie z Mikołajem, Wspólne zabawy i przyjęcie upominków,
- Mikołaj- wykonanie portretu na papierowym talerzu, malowanie farbą plakatową.
„Sanie Mikołaja” – zabawa bieżna.
-ćwiczenia ortofoniczne „Jak śmieje się Mikołaj?”
- spacery w okolicy przedszkola, oglądanie przyrody, czynności samoobsługowe w szatni ,
- ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,,Jedziemy z Mikołajem,
-ćwiczenia oddechowe ,,Wiatr”, ,,Śnieżynki”

II To już zima.
- Opowiadanie S. Molendy „O dziewczynce, która pocałowała bałwanka”. Rozmowa na temat opowiadania,
- Swobodne wypowiedzi na temat aktualnej pogody, dobieranie symboli pogody i oznaczanie w kalendarzu,
- Układanie bałwanka z gotowych elementów papierowych, ćw. orientacji przestrzennej,
- Słuchanie piosenki pt. „Zima biała”. Rozmowa na temat piosenki. Zabawa przy piosence.

-Ćwiczenia oddechowe: dmuchanie na kawałki waty jako płatki śniegu.

- Zabawy ruchowe naśladowcze: ,,sanki” ,,lepimy bałwana” ,,ślizgawka”
- Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej „Zimowa piosenka”. Rozmowa na temat wiersza. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze (odgłos wyjącego wiatru i śniegu deptanego nogami). Ćwiczenia pantomimiczne
- zimowe spacery- obserwacja zimowego krajobrazu, rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
- Śnieżynki- zabawa matematyczna, doskonalenie przeliczania w dostępnym zakresie, tworzenie zbiorów śnieżynek z uwagi na wielkość
- ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,, Zimowe zabawy”
- zabawy ruchowe naśladowcze bieżne ,,jadą sanie” ,,na górkę i z górki”, z czworakowaniem ,,biegną pieski”

III Choinka strojnisia.

- Słuchanie wiersza N. Kauczyńskiej „Choinka”. Rozmowa na temat wiersza.
- ubieranie choinki w sali- tworzenie świątecznego nastroju

- zabawa matematyczna ,,Bombki” - Określenie kolorów bombek , tworzenie zbiorów z uwagi na jedną cechę: kolor
- Rozwiązywanie zagadek o tematyce zimowej, świątecznej, wybieranie hasła- obrazka
-  Wykonanie łańcucha na choinkę z pasków kolorowego papieru, umiejętne używanie kleju
- zabawa oddechowa ,, kto mocnej dmucha” z użyciem kawałeczków waty,
- świąteczne pierniki- wspólne przygotowanie ciasta i wycinanie foremkami, zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa,
- bajka o Bożym Narodzeniu- słuchanie bajki czytanej przez nauczycielkę, odpowiadanie na pytania,
- Spotkanie przy kolędzie –przedstawienie historii Bożego Narodzenia
- Bombki- kolorowanie sylwety i ozdabianie kolorowymi elementami
- zabawy ruchowe naśladowcze ,, wieziemy choinkę”
- zabawa muzyczna z piosenką ,, choinka”
- wspólne słuchanie i śpiewanie polskich kolęd

Plan na grudzień

 1. Clothes: jacket, skirt, shirt, blouse, sweater, trousers, socks, dress….
 2. Winter is coming- how is the weather? (it’s cold, snowy, cloudy, windy)
 3. Christmas time and a New Year: Christmas tree, presents, Santa Clauss, carols, traditions, reindeers, angels, stars, baubles

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:
1. Jesteśmy Polakami
2. Jesień deszczowe dni zapowiada, płaszcz i kalosze prędko zakładaj!
3. Miś pluszowy zawsze Cię wysłucha, o swoich kłopotach szepnij mu do ucha 4. ,, Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć”

I Temat bloku: Jesteśmy Polakami
- oglądanie filmiku wydanego przez IPN ,,Jesteśmy Polakami”, poznanie krótkiej historii państwa polskiego w wersji dla dzieci ,poznanie i adekwatne stosowanie słów: Polska, Polak, Polacy,
-nauka wiersza ,,Kto Ty jesteś”- opisywanie barw narodowych i godła,
-wykonanie postaci białego orła metodą odbijania dłoni pokrytej farbą, naklejanie korony, prawidłowe używanie farby i kleju,
- śpiewanie piosenki ,,jesteśmy Polakami”,
- poruszanie się ze wstęgami biało- czerwonymi w układzie tanecznym ,,Symbole Polski”
- oglądanie spektaklu w wykonaniu najstarszej grupy z okazji 11 Listopada
- zabawa matematyczna ,, biały i czerwony”- porównywanie liczebności zbiorów, tworzenie zbiorów równolicznych w zakresie 4, wprowadzenie figur liczbowych
- ćwiczenia grafomotoryczne- pokrywanie powierzchni liścia czerwoną i białą farbą, tworzenie kompozycji drzewa ,udekorowanie sali barwami narodowymi
- ćwiczenia w wycinaniu oznaczonych konturów – drzewo białe i czerwone
-ćwiczenia artykulacyjne ,,Flaga na wietrze” dmuchanie we flagę podczas przerwy
w muzyce
- zabawy orientacyjno –porządkowe z reakcją na sygnał: ,,ciepło- zimno”, ,,deszcz- słońce”
- ćwiczenia poranne naśladowcze : ,,koniki”, ,, złap piłkę” ,,w zoo”
- ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej ,, zabawy z jesienią”
- ćwiczenia motoryczne w zakresie samoobsługi- ubieranie i rozbieranie się
- zabawy kołowe ze śpiewem i powierzaniem ról- integrowanie grupy
- zabawy swobodne w g inicjatywy dzieci- rozwijanie pomysłowości, uspołecznianie w kontaktach z rówieśnikami


II
Temat bloku: Jesień deszczowe dni zapowiada, płaszcz i kalosze prędko zakladaj!
-„Jesienna szaruga” – obserwowanie przez okno i podczas spaceru jesiennej pogody, dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni, nazywanie ich: deszcz, chmury, słońce- oznaczanie symbolami na tablicy –wprowadzenie elementów kalendarza pogody
- rozmowa inspirowana wierszem D. Wawiłow ,,Człowiek ze złotym parasolem”- dostrzeganie elementow humorystycznych,
-„Deszczowa orkiestra” – zajęcia muzyczno-ruchowe, kształcenie wyobraźni twórczej. rozwijanie poczucia rytmu, wykorzystanie starych gazet
- zabawy rytmiczne z piosenką ,,Jesienna pogoda”, poruszanie się w rytmie walca, taniec
z parasolami
-opowieść słowno-muzyczna ,,Deszcz” K. Tomiak-Zaremby
-zabawa dydaktyczna ,,Co na siebie włożyć”-dobieranie ubrań potrzebnych podczas deszczu,
-„Deszczowe kropelki” – zabawy matematyczne, dostrzeganie i kontynuowanie regularności i rytmów, przeliczanie do 4
- Zabawy ruchowe: Uciekamy przed deszczem” – zabawa z elementem biegu.„Wesołe kropelki”- zabawa z podskokami.
- zabawy integrujące z chustą animacyjną ,,schowaj się przed deszczem”
-zabawa ilustrowana ruchem i gestem ,,Skąd się bierze deszcz” M. Broda-Bajak
-Parasolki- wycinanie szablonów i sklejanie wg wzoru, udekorowanie sali
- ćwiczenia grafomotoryczne ,,deszcz” – rysowanie po śladzie linii ukośnych,
- zabawy kołowe ze śpiewem i powierzaniem ról, uspołecznianie, cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej,
- ćwiczenia w cięciu po oznaczonej linii,, chmurka”,
-ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej ,, na dworze”,
- zabawy i ćwiczenia wg programu ,,Zdrowo i sportowo”
-ćwiczenia artykulacyjne oparte o wiersz ,,Dziadzio Mrok” E. Szelburg –Zarembiny,
-ćwiczenia oddechowe z paskami papieru ,,Wiaterek, wiatr, wicher”,
-zabawa paluszkowa ,,deszczowy spacerek” K. Sąsiadek,
-zabawa dydaktyczna rozwijająca kompetencje matematyczne ,,Chmury”
-spacery i wycieczki- obserwacja pogody i krajobrazu jesieni.


III
Temat bloku: Miś pluszowy zawsze Cię wysłucha, o swoich kłopotach szepnij mu do ucha
-
Mój miś- oglądanie i opisywanie misiów przyniesionych przez dzieci z domu, wypowiedzi na temat imion , pochodzenia misiów itp
-zabawa integracyjna ,,miś”- nauka rymowanki met. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
-taniec z misiem –zabawa przy muzyce,
- rozmowa inspirowana treścią wiersza ,,Miś staruszek” M. Majewskiej, odpowiadanie na pytania nauczyciela,
-zabawy muzyczne z piosenką ,,jadą misie”, reagowanie na zmiany w muzyce, wygrywanie rytmu na instrumentach,
- zabawa słuchowa w parach ,,złap mnie misiu”- chodzenie za głosem z zasłoniętymi oczami,
-,, Co słychać u pluszowego misia”- rozmowa inspirowana historyjka obrazkową, układanie sekwencji czasowych,
- oglądanie bajki ,, Miś Uszatek”- opowiadanie treści, rysowanie postaci równocześnie z nauczycielem,
- zabawa matematyczna ,,gdzie jest miś” wg met, Gruszczyk- Kolczyńskiej- doskonalenie przeliczania do 4, ćw, spostrzegawczości
-,,Nasz grupowy miś”- wykonanie postaci misia metodą malowania 10 palcami,
-ćwiczenia warg i języka,, co to za mina”- naśladowanie wyrazu misia prezentowanego na planszy,
-zabawa paluszkowa ,,usypianie niedźwiadków”,
- zabawa dydaktyczna ,, gdzie siedzi miś”- określanie kolejności misiów z użyciem liczebników porządkowych, utrwalenie kolorów,
-zabawa czytelnicza ,,jak nazywają się misie”- wprowadzenie elementów metody sylabowej,
- misiowe puzzle-składanie sylwety misia z części,
-ćwiczenia graficzne- kolorowanie postaci misia,
-ćwiczenia motoryczne – formowanie kształtów kulistych z plasteliny, konstruowanie misia,
- zabawa przedszkolna z okazji dnia Pluszowego Misia.


IV Temat bloku:,, Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć”
- słuchanie ilustrowanej historii ,,Wizyta u dentysty”, odpowiadanie na pytania nauczyciela, zastanawianie się.,, co się stanie gdy nie będziemy myć zębów”, oglądanie obrazków ze zdrowymi i chorymi zębami
- burza mózgów nt,, jak dbać o zdrowie zębów”, wykorzystanie piramidy żywienia, oraz akcesoriów do mycia zębów i szablonów,
- codzienny trening czyszczenia zębów z zachowaniem poszczególnych etapów,
- w oparciu o fiszkę Freineta sporządzenie z rodzicami w domu kalendarzyka mycia zębów i oznaczanie w nim każdego zabiegu, ocenianie po upływie miesiąca
- śpiewanie piosenki ,,szczotka, pasta…”,
- rozwiązywanie zagadek dotyczących higieny zębów,
-inscenizacja parateatralna na podstawie wiersza H. Bechler ,,Chory ząb” z wykorzystaniem rekwizytów,
-zabawa dydaktyczna ,,tworzymy komplety” – dobieranie zestawów do mycia zębów wg kolorów,
- rytmizacja tekstu ,, zdrowe zęby mamy , bo o zęby dbamy”- ćwiczenia logopedyczne,
- słuchanie opowiadania ,, O Jurku którego bolał ząb”- utrwalanie wiadomości na temat higieny jamy ustnej i prawidłowego żywienia,
- zabawa naśladowcza ,,myjemy zęby”,
- zabawa matematyczna ,,Nasze zęby”- porównywanie liczebności więcej –mniej , przeliczanie do 5 (na podstawie zabawy z szablonem)
- zagadki pantomimiczne ,,zgadnij co robię”
- wycinanie przyborów do mycia zębów z kolorowego papieru,
- codzienne spacery w parku,
- ćwiczenia i zabawy ruchowe wg programu ,,zdrowo i sportowo”,
-aktywny udział dzieci w akcji ,,Chrońmy las”,
- spotkanie ze stomatologiem,
- ,,Dziąsła i zęby”- ćwiczenia manualne z plasteliną
- zabawa ruchowa ,,Ząbki do szeregu”- poznawanie figur liczbowych, ustawianie wg liczby wzrastającej

 Plan na listopad- język angielski

 1. Farm Animals: a cow, a dog, a cat, a horse, a sheep, a rooster, a goat, a hen, a duck, a turkey.
 2. A song   “ Old Macdonald”.
 3. Wild animals: a tiger, a snake, an elephant, a giraffe, a parrot, a crocodile, a monkey. A song “ Deep in the jungle”.
 4. Teddybear’s Day- a song “My teddybear”

 

 TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK

I Jesień do nas zawitała, swoje skarby rozsypała.

-„Powitanie Pani Jesieni” – spotkanie z Jesienią, działanie dzieci, rozpoznawanie i nazywanie: kasztanów, żołędzi, korali jarzębiny oraz owoców. Grupowanie darów jesieni według rodzajów: jadalne dla ludzi, jadalne dla zwierząt.
- ,,Kasztany i Żołędzie „– zabawa ruchowa integracyjna wg wiersza M. Majewskiej,
-„Żołędzie, kasztany i liście” – zabawa matematyczna, tworzenie rytmicznych układów według wzoru: 1-2-3 lub 1-2, rozwijanie uwagi i pamięci, posługiwanie się nazwami przyrodniczymi: liść, żołądź.

-ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wyliczankę ,,Mam” M. Majewskiej

-Słuchanie opowiadania ,,Kasztanek w przedszkolu” G. Gąsienicy, odpowiadanie na pytania,

-,,Kasztanku , gdzie jesteś?”- zabawa doskonaląca reakcje na instrukcję słowną
- Skarby jesieni- gromadzenie okazów do kącika podczas codziennych spacerów,

- kasztanowe pajączki- wykonanie z kasztanów i drucika kreatywnego,

- Zabawy ruchowe: ,, Pieski szukają kasztanów” – zabawa z czworakowaniem.
-„Omiń kasztany” – zabawa z elementem równowagi
-”Kasztanowy konik” – zabawa bieżna.
-,, Pani Jesień” – praca zbiorowa wieloetapowa: malowanie pastelami, układanie kompozycji z liści papierowych, wycinanie po oznaczonej linii, skręcanie bibułki, naklejanie
-„Listki na wietrze” – ćwiczenia oddechowe
-Zabawy orientacyjno‑porządkowe :„Drzewa i liście” ,,,Korale”, ,,Kasztan i listek”,
-„Deszczowa jesień”- tworzenie układu tańca, utrzymanie się w podstawowym rytmie , reagowanie na zmiany melodii,
- ,, Moje imię” w oparciu o metodę odimienną- rozpoznawanie swojego imienia pisanego,
-,,Kasztanki”- zabawa ilustrowana do piosenki
-„Wiatr i kasztany” – zajęcia muzyczno-ruchowe.
-Spacery do parku, zbieranie materiału przyrodniczego,
-Opowieść słowno –ruchowa ,,jesienne spacery” wg G. Gąsienicy
- Zdrowo i sportowo- codzienne zabawy ruchowe i ćwiczenia wg programu

II Jesienne warzywa
-„Warzywa w kąciku przyrody” – gromadzenie okazów, oglądanie warzyw, nazywanie , określanie ich kolorów i kształtów,
-,,Na straganie – słuchanie wiersza, próby pełnienia ról w teatrzyku postaci,
-„Burak i cebulka” – zajęcia muzyczno-ruchowe, wyrabianie umiejętności wykonywania prostego rytmu za pomocą instrumentów perkusyjnych, kształcenie wyobraźni przez połączenie śpiewu piosenki z elementem ruchu.
-„Warzywne pary” – zabawa dydaktyczna, różnicowanie wielkości: duży, mały, rozumienie określenia para, wzbogacanie słownika przez tworzenie zdrobnień od nazw warzyw.-„Poznajemy warzywa” – zabawy matematyczne, grupowanie warzyw według rodzaju, określanie cech wielkościowych (mały, duży, mniejszy, większy) i ilościowych (mało, dużo, więcej, mniej).
-Zabawy naśladowcze „Wyrywanie warzyw z ziemi” , „Zajączki chrupią marchewkę”,
-Zabawy orientacyjno‑porządkowe „Zupa warzywna”, „Ogrodnik i warzywa” „Szukaj swojego koloru”
-„Czarodziejski worek” – zabawa sensoryczna, rozwijanie zmysłu dotyku, posługiwanie się nazwami warzyw.
- „Smaczne przekąski” – wykonanie zdrowych przekąsek z warzyw i owoców
-„Gdzie jest zajączek” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności przeliczania do 4, rozpoznawanie warzyw i kolorów
-„Papierowa zupa” –ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności cięcia papieru, prawidłowego trzymania nożyczek,
,,Warzywa”- wypełnianie konturu plasteliną poprzez jej rozcieranie
- Ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,,W Ogrodzie warzywnym”- praca w parach,
-Zabawy i ćwiczenia z elementami biegu i skoku: ,,zajączki”, ,,ogrodnik”
-Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
-Spacery w okolicy przedszkola
- Zdrowo i sportowo- codzienne zabawy ruchowe i ćwiczenia wg programu

III Darów wiele jesień ma, pełny grzybów kosz nam da
-Zabawa inscenizacyjna ,,Borowik i muchomor” E.Kaczanowskiej- poznanie grzybów jadalnych i trujących w oparciu o obrazki
-,,Na grzybowej polanie” E. Kaczanowskiej- ćwiczenia narządów mowy,
-,,Grzyby na sznurku”- zabawa matematyczna, odtwarzanie rytmicznego układu elementów,
-,,Grzybowe kręgle”- zabawa zręcznościowa z piłką,
- Historyjka obrazkowa ,,Zupa Grzybowa”- właściwe łączenie sekwencji czasowych,
- Grzyby- wykonanie z kubka styropianowego i papieru, doskonalenie wycinania po linii,
- Ślimaczek na grzybku- ćwiczenia oddechowe, kontrolowanie wydechu
- Zabawa z pokazywaniem ,, grzybowa opowieść”,
- „Zdrowo i sportowo”- codzienne zabawy ruchowe i ćwiczenia wg programu,
-Zabawa integracyjna ,, do koszyka wskakuj mi”,
- Zabawy ruchowe naśladowcze ,,zbieramy grzyby” ,, nie dotykaj muchomora”,
- ,,Grzybowa orkiestra”- zabawa z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
- Opowieść słowno- ruchowa ,, W jesiennym lesie”,
- Prezentacja programu z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 40 lecia przedszkola,
- Systematyczna zbiórka surowców wtórnych,
- Zdrowo i sportowo- codzienne zabawy ruchowe i ćwiczenia wg programu

IV Żegnajcie do wiosny- ptaki już odleciały.
-
opowiadanie ilustrowane ,, O gościach co nie przyszli na ucztę” L. Krzemienieckiej ,
- zabawa naśladowcza ,,odlatują ptaki”
- zabawa matematyczna ,,ptaki na drzewach” - przeliczanie liczebnikami głównymi , porównywanie liczebności zbiorów
- zabawy ruchowe-naśladowanie ruchu skrzydeł ptasich –różnicowanie ptaków dużych i małych
- zabawy logopedyczne dźwiękonaśladowcze- głosy ptaków
- zabawy ruchowe orientacyjno –porządkowe : Kot i ptaki”, ,, Słońce i deszcz”
- zabawy z czworakowaniem: ,,Kotek i ptaszki”
-zabawa muzyczna- odróżnianie i prawidłowe reagowanie ciałem i ruchem na zmiany tempa, dynamiki i nastroju
- ulepianki z plasteliny „ptaki”
- zabawy ruchowe z woreczkami ,,Rzuć i złap”
-zabawy oddechowe z piórkami ,,Zgubione piórka”- dmuchanie na piórko , utrzymywanie go w przestrzeni,
-,,Ptaszek’ –konstruowanie postaci ptaka z elementów wyciętych z gazet,
- „Ptaszek” – składanie puzzli
- ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,,Idzie jesień”
-systematyczna zbiórka surowców wtórnych,
- Zdrowo i sportowo- codzienne zabawy ruchowe i ćwiczenia wg programu

  

Dziecko potrafi:

- nazwać i rozpoznać aktualną porę roku na obrazku,
- odróżnić kasztany, żołędzie, jarzębinę
- tworzyć rytmiczny układ przedmiotów,
- utrzymywać ruch ciała w rytmie,
- posługiwać się nożyczkami,
- przeliczać do 4,
- rozpoznać i nazwać podstawowe kolory,
- rozpoznać zapis swojego imienia w oparciu o metodę odimienną,
- wykonywać ruch celowy w zabawach i ćwiczeniach,
- rozpoznać niektóre grzyby jadalne i trujące,
- pozyskać odcisk kory drzewa,
- wyjaśnić dlaczego należy jeść warzywa i owoce
- wyjaśnić co to są ciepłe kraje i nazwać odlatujące ptaki,
- ułożyć z puzzli postać ptaka

 Tematyka na miesiąc październik 2018:

1. Seasons- autumn is coming (poznanie nazw wszystkich pór roku, umiejętność wybierania obrazków, symboli pasujących do jesieni

2. Leaves are falling, it's raining, it's cold outside...- określanie stanów pogodowych i zjawisk przyrodniczych zachodzących jesienią

3. A song- if you're happy- nauka słów i umiejętności inscenizowania piosenki ruchem (słówka: happy, angry, sleepy, hungry,sad - określające emocje i uczucia)

4. My toys: teddybear, doll, ball, car- moje zabawki- miś, lalka, piłka, autko

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019
Tematyka kompleksowa:
1. Przedszkolakiem fajnie być!
2. Oto ja- mały przedszkolak.
3. W przedszkolu wesoło się bawimy i ważnych zasad się uczymy.
4. Co nam jesień z sadu niesie.

I Temat bloku: Przedszkolakiem fajnie być!
-
powitanie dzieci wręczeniem medali z imionami, przyglądanie się im i zapamiętywanie,
-zabawy muzyczno- ruchowe ułatwiające przypomnienie i wzajemne poznanie się nowych dzieci :,, To jestem ja”, ,,Witaj..jak się masz”, ustawianie się w kole, naśladowanie ruchów nauczyciela,
- Zabawa muzyczno-ruchowa ,,Zatańcz jak miś” z wykorzystaniem maskotki
-zabawy z chustą animacyjną ,, kto ma na imię…wchodzi pod chustę”
- ,,Spacerkiem po naszej sali „– zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem sali zabaw,oznaczenie kącików
- Przedszkole drugim domem” oglądanie pomieszczeń przedszkolnych, ustalanie co w nich przechowujemy: łazienka, szatnia, kuchnia, podwórko,

-zabawa ,,Porządkujemy zabawki „– ustalanie zasady odkładania zabawek na stałe miejsca w sali,

- ,,Wieża z klocków”-zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne: budowanie konstrukcji z wybranych klocków,

-,,Mały zuch”- słuchanie opowiadania G. Gąsienicy, odpowiadanie na pytania nauczyciela,

-zabawy ruchowo-naśladowcze ,,Kto jest zuchem”

-zabawa percepcyjna ,,worek z zabawkami”- rozpoznawanie dotykiem

-Zabawa paluszkowa do wiersza T. Blaszczyk ,,Dzielny przedszkolak”

-zabawa w parach ilustrująca treść piosenki ,,zabawa z kolegą” G. Gąsienicy

,,spacer z gąsiennicą”- zabawa mobilizująca do ustawiania się do wyjścia, powierzanie odpowiedzialnej roli
-zabawa z piłką w kole ,,Ja jestem….” – utrwalanie imion kolegów,
-zabawa plastyczna integracyjna ,,nasze słoneczniki”- odbijanie dłoni, podpisywanie imion,

-,,Pajacyk Antek”- opowiadanie z elementami ćwiczeń buzi i języka
-zabawy na podwórku przedszkolnym, przebywanie w pobliżu nauczyciela,

-zabawa klasyfikacyjna ,,Rzeczy z naszej sali”-wyszukiwanie i przydzielanie wg oznaczenia

-zabawa matematyczna ,, Mały- duży”-porównywanie i klasyfikowanie wg wielkości,

- opowieść słowno-ruchowa ,,dzień w naszej sali”,

-zabawa ,,Wyciszanka” G. Gąsienicy,

-zabawy ruchowe ,, statki piratów.

II Temat bloku: Oto ja- mały przedszkolak.

- wskazywanie części ciała w oraz piosenkach ,,To są moje ręce..”, ,,Pokaż Grzesiu..”
- śpiewanie piosenki ,,Przedszkolaczek”, zabawy marszowe z reakcją na sygnały,
- zabawy z chustą animacyjną
-zabawa paluszkowa ,,Rodzinka” ,pokazywanie wraz z nauczycielem
-,,Malujemy piłkę”- zabawa plastyczna met. malowania dziesięcioma palcami,
-zabawa ,,Głaskany”- wskazywanie i gładzenie wybranych części ciała,

-zabawa ruchowa ,,Krąży koło”wg rymowanki G. Gąsienicy

-zabawa ,,gdzie mam oko, a gdzie nos”z wykorzystaniem plakatu edukacyjnego
- zabawy ruchowe naśladowcze ,,Rób to co ja”,

-zabawa percepcyjna w kole ,,Kto to” G. Gąsienicy, rozpoznawanie kolegów po głosie

-zabawy muzyczno- ruchowe ułatwiające wzajemne poznanie się dzieci ,, to jestem ja”, ,,Witaj..jak się masz”, próby ustawiania się w kole, naśladowanie ruchów nauczyciela,
- ,,ubieram się” –poznawanie części garderoby w działaniu, ćwiczenia motoryczne i słownikowe,
-zabawa dydaktyczna ,,Jak ubiera się miś –tak czy nie”- ocenianie i wskazywanie właściwych zachowań
-zabawa naśladowcza ,,Krzesło Maciusia”-nauka przesuwania i ustawiania własnego krzesełka,   zapamiętanie stałego miejsca przy stole.

-zabawy na podwórku przedszkolnym, bezpieczne korzystanie ze sprzętów,
-zabawy badawcze z wodą - nauka mycia rąk,

-ćwiczenia percepcji wzrokowej ,,Przyjaciel miś”- składanie z puzzli,

-układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej ,,Pierwszy dzień w przedszkolu”,

-zabawa z rymowanką ,,Moja buzia”

-,,To ja” – wykonanie autoportretu pastelami olejnymi,

- spacer po dywaniku- ćwiczenia ruchowe , kształcenie orientacji w schemacie swojego ciała (dywanik z odbiciem stóp, dłoni , ze schematem ciała, schematem ruchu),

-zabawy ruchowe ,,Lato”

III Temat bloku: W przedszkolu wesoło się bawimy i ważnych zasad się uczymy.

-,, Idzie Julcia do przedszkola”- sluchanie ilustrowanej muzycznie bajki E. Stadtmiller,

- kąciki zabaw- zachęcanie w szczególności nowych dzieci do zabaw swobodnych w kącikach tematycznych,

-,,Cichutko”- wprowadzenie piosenki wyciszanki przed zajęciami,

- ,,Misiowe powitanie”- podawanie ręki na powitanie i do przedstawienia się imieniem, wykorzystanie pacynki,

-Zabawa tradycyjna ,,Ulijanka”,

-zabawa kołowa z rymowanką ,,na powitanie” G. Gąsienicy,

-zabawa w parach przy piosence ,, tańczy z lalką miś”,

- zabawa ruchowa ,,moi koledzy”- różne sposoby przywitania się,

-,,Zasady maluchów”-wysłuchanie fragmentów wiersza G. Gąsienicy, wyjaśnianie czym są zasady, wyszukiwanie odpowiednich obrazków, ustalenie kodeksu grupowego,

-,,Jesteśmy przedszkolakami”- nauka krótkiego wierszyka ilustrowanego gestami,

- ,,Po co potrzebny jest odpoczynek”- rozmowa inspirowana fragmentami opowiadania E. Piotrowskiej ,,Tupcio, Chrupcio, przedszkolak na medal”,

- ćwiczenia ortofoniczne,, Przedszkolne zabawki”- wydawanie odgłosow charakterystycznych dla danej zabawki,

-,,Bawiły się dzieci paluszkami”- zabawa paluszkowa,

-,, Zgadnij o kim mówię”- zabawa dydaktyczna, uważne słuchanie i analiza tekstu słyszanego,

-zabawa matematyczna ,,Kolorowe przedszkole”- przypomnienie i utrwalenie podstawowych kolorów: czerwony, zielony, niebieski, żółty,

-ćwiczenia spostrzegawczości ,,jaka to zabawka”- rozpoznawanie na podstawie ujawnionego fragmentu,

-zabawa rytmiczno-ruchowa,,Bęc”- reagowanie na zmiany w muzyce,

-zabawa rytmiczna ,,kolorowy dywan”- reagowanie na sygnały umowne i sygnały nauczyciela,

-zabawa teatralna ,,zabawki z przedszkolnej szafki”- naśladowanie sposobów poruszania się,

-zagadki pantomimiczne ,,w przedszkolu”,

-,,czym się bawimy” –wykonanie zabawek z materiałów odpadowych,

-zabawy i ćwiczenia ruchowe : ,,jak piłeczka”, ,,skaczą nóżki”,

-zabawa uspokajająca w formie masażyku ,, droga do przedszkola”,

- zabawy i ćwiczenia aktywizujące ,,Lato”.

IV temat bloku: Co nam jesień z sadu niesie.
-
wzbogacanie wiedzy na temat zmian w przyrodzie zachodzących jesienią w oparciu o wycieczkę do ogrodu działkowego, spacery

-zapoznanie z wyglądem i nazwami owoców z polskich sadów, gromadzenie okazów w kąciku przyrody,
- zabawy słuchowe: ,,Jaki to owoc?”
- ,,znajdź ten owoc”-gra dydaktyczna, dobieranie obrazków do naturalnych eksponatów, umieszczenie ich w kąciku,
-zabawy inspirowane wierszem ,,Kosz Pani Jesieni” M. Brody- Bajak
- teatrzyk sylwet wg fragmentu bajki W. Sutiejewa ,,Jabłko”- układanie obrazków historyjki w ciągu przyczynowo-skutkowym, budowanie zdań, samodzielne opowiadanie całej akcji,

-rozwijanie czynności myślenia ,analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, układania rytmów w zabawie matematycznej ,,Owocowe szeregi”,

-wdrażanie do wykorzystywania zmysłów w poznawaniu otoczenia w zabawie z pudełkiem sensorycznym ,, Jaki to owoc?”
-kształtowanie prawidłowej mowy podczas gry logopedycznej ,,dwa kosze z owocami”, rymowanki logopedycznej ,,Jesienna bajka”

-zabawa paluszkowa ,,Pieski”
-zabawa badawcza,, co kryje wnętrze owocu”
-zagadki sensoryczne,, Owoce ”, określanie zapachu, smaku za pomocą wybranych zmysłów,
-wspieranie rozwoju fizycznego poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe:,, Jabłuszka w koszyku”,,, Dokoła sadu”, ,, Zbieramy gruszki”,
- ćwiczenia w formie opowieści ruchowej,, Wycieczka do sadu”
- doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe: ,,Gorące ziemniaczki”, ,,Skaczące śliwki”,

- owoce –ulepianki z masy solnej, ćw. manualne
-,, owocowa sałatka” –bezpieczne posługiwanie się nożem, dbanie o higienę podczas pracy, określanie miejsca owoców w diecie i piramidzie żywienia,

- ćwiczenia z nożyczkami ,,Jabłko”

-zabawy ruchowe aktywizujące ,,w sadzie”.

Efekty uzyskane przez dziecko:

- zna imiona kolegów z grupy,

- porządkuje zabawki po skończonej zabawie,

- zna pomieszczenia przedszkola,

- naśladuje ruchy nauczyciela w zabawie,

- skupia uwagę na krótkim tekście czytanym,

-porównuje mały-duży,

- wskazuje części ciała i części garderoby,

- prawidłowo myje ręce,

-reaguje na sygnały w zabawach różnego typu,

-składa obrazek z puzzli,

-czerpie zadowolenie z zabaw ruchowych,

- zna kodeks grupowy,

-potrafi naśladować dźwięki w zabawach ortofonicznych,

- poprawnie odczytuje schematy ruchu,

- potrafi ułożyć historyjkę obrazkową i opowiedzieć jej przebieg,

- posługuje się nożyczkami.

W ramach nauczania języka angielskiego- cele

 • stworzenie atmosfery zabawy
 • motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych
 • wspomaganie rozwoju kompetencji komunikacyjnej dziecka
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym, nowożytnym oraz jego chęci poznawania innych kultur.
 • Tematyka na miesiąc wrzesień:
 1. Hello, how are you?
 2. What’s your name?
 3. My nam is….
 4. Colours (blue, yellow, red, green…)

-