jezyk

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020!

Opiekować się nami będą Panie :

Justyna Harat - nauczyciel prowadzący

Aleksandra Czarnota- nauczyciel prowadzący

Małgorzata Palus - nauczyciel wspomagający

Dorota Rybacka - pomoc nauczyciela

Małgorzata Zawada - woźna oddziałowa

Zajęcia dodatkowe prowadzić będą Panie :

Małgorzata Palus - zajęcia plastyczne

Barbara Krzyżanowska -  język angielski

Mariola Mesjasz - religia