Zapraszamy na konsultacje indywidualne w każdy wtorek o godzinie 15.00

 

  Zbieramy surowce wtórne:

makulaturę, baterie i plastkowe butelki (tzw. pety)

Makulaturę ważymy, baterie  i butelki liczymy.

 

RADA RODZICÓW - od miesiąca października - składka 30 zł miesięcznie.  Przelewamy na konto Rady Rodziców. Tytuł wpłaty; IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPA, składka Rada Rodziców

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNK

Tematyka kompleksowa:
1.Jesień do nas zawitała, swoje skarby rozsypała.
2. Jesienne warzywa.
3. Darów wiele jesień ma, pełny grzybów kosz nam da
4. Żegnajcie do wiosny- ptaki już odleciały

I Jesień do nas zawitała, swoje skarby rozsypała.

- rozpoznawanie i nazywanie: kasztanów, żołędzi, korali jarzębiny oraz owoców. Grupowanie darów jesieni według rodzajów: jadalne dla ludzi, jadalne dla zwierząt
- ,,Kasztany i Żołędzie „– zabawa ruchowa integracyjna wg wiersza M. Majewskiej,
-„Żołędzie, kasztany i liście” – zabawa matematyczna, tworzenie rytmicznych układów według wzoru: 1-2-3 lub 1-2, rozwijanie uwagi i pamięci, posługiwanie się nazwami przyrodniczymi: liść, żołądź.

-ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wyliczankę ,,Mam” M. Majewskiej

-Słuchanie opowiadania ,,Kasztanek w przedszkolu” G. Gąsienicy, odpowiadanie na pytania,

-,,Kasztanku , gdzie jesteś?”-zabawa doskonaląca reakcje na instrukcję słowną
- Skarby jesieni- gromadzenie okazów do kącika podczas codziennych spacerów,

- Zabawy ruchowe: ,, Pieski szukają kasztanów” – zabawa z czworakowaniem.„Omiń kasztany” – zabawa z elementem równowagi,„Kasztanowy konik” – zabawa bieżna.

-,, Pani Jesień” – praca zbiorowa wieloetapowa: malowanie pastelami, układanie kompozycji z liści papierowych, wycinanie po oznaczonej linii, skręcanie bibułki, naklejanie

-„Listki na wietrze” – ćwiczenia oddechowe
-zabawy orientacyjno‑porządkowe :„Drzewa i liście” ,,,Korale”, ,,Kasztan i listek”,
-„Deszczowa jesień”- tworzenie układu tańca, utrzymanie się w podstawowym rytmie , reagowanie na zmiany melodii,

- ,, Moje imię” w oparciu o metodę odimienną- rozpoznawanie swojego imienia pisanego,

-,,Kasztanki”- zabawa ilustrowana do piosenki
-„Wiatr i kasztany” – zajęcia muzyczno-ruchowe.

-Spacery do parku, zbieranie materiału przyrodniczego,

-zabawa plastyczna w parku,, jesienne drzewo” z wykorzystaniem metody frotage

-opowieść słowno –ruchowa ,,jesienne spacery” wg G. Gąsienicy\

- bajko terapia i program Knillow- zajęcia relaksacyjne

II Jesienne warzywa
-„Warzywa w kąciku przyrody” – gromadzenie okazów,oglądanie warzyw, nazywanie , określanie ich kolorów i kształtów,
-,,Na straganie – słuchanie wiersza P. Siewiera, próby pełnienia ról w teatrzyku postaci,
-„Burak i cebulka” – zajęcia muzyczno-ruchowe, wyrabianie umiejętności wykonywania prostego rytmu za pomocą instrumentów perkusyjnych, kształcenie wyobraźni przez połączenie śpiewu piosenki z elementem ruchu.
-„Warzywne pary” – zabawa dydaktyczna, różnicowanie wielkości: duży, mały,rozumienie określenia para, wzbogacanie słownika przez tworzenie zdrobnień od nazw warzyw.-„Poznajemy warzywa” – zabawy matematyczne, grupowanie warzyw według rodzaju,określanie cech wielkościowych (mały, duży, mniejszy, większy) i ilościowych (mało, dużo, więcej, mniej).
-zabawy naśladowcze „Wyrywanie warzyw z ziemi” , „Zajączki chrupią marchewkę”,
-zabawy orientacyjno‑porządkowe „Zupa warzywna”, „Ogrodnik i warzywa” „Szukaj swojego koloru”
-„Czarodziejski worek” – zabawa sensoryczna, rozwijanie zmysłu dotyku, posługiwanie się nazwami warzyw.
-„Gdzie jest zajączek” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności przeliczania do 4, rozpoznawanie warzyw i kolorów
-„Papierowa zupa” –ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności cięcia papieru, prawidłowego trzymania nożyczek,
,,Warzywa”- wypełnianie konturu plasteliną poprzez jej rozcieranie
-ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,,W Ogrodzie warzywnym”- praca w parach,
-zabawy i ćwiczenia z elementami biegu i skoku: ,,zajączki”, ,,ogrodnik”
-zabawy w ogrodzie przedszkolnym
-spacery w okolicy przedszkola
- - bajko terapia i program Knillow- zajęcia relaksacyjne

III Darów wiele jesień ma, pełny grzybów kosz nam da
-zabawa inscenizacyjna ,,Borowik i muchomor” E.Kaczanowskiej- poznanie grzybów jadalnych i trujących w oparciu o obrazki
-,,Na grzybowej polanie” E. Kaczanowskiej- ćwiczenia narządów mowy,
-,,Grzyby na sznurku”- zabawa matematyczna, odtwarzanie rytmicznego układu elementów,
-,,Grzybowe kręgle”- zabawa zręcznościowa z piłką,
-Historyjka obrazkowa ,,Zupa Grzybowa”- właściwe łączenie sekwencji czasowych,
- Grzyby- wykonanie z kubka styropianowego i papieru, doskonalenie wycinania po linii,
- Ślimaczek na grzybku- ćwiczenia oddechowe, kontrolowanie wydechu
- zabawa z pokazywaniem ,, grzybowa opowieść”,
- Zdrowo i sportowo- codzienne zabawy ruchowe i ćwiczenia wg programu,
-zabawa integracyjna ,, do koszyka wskakuj mi”,
- zabawy ruchowe naśladowcze ,,zbieramy grzyby” ,, nie dotykaj muchomora”,
-,, Grzybowa orkiestra”- zabawa z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
- opowieść słowno- ruchowa ,, W jesiennym lesie”,
- udział w obchodach Dnia KEN
-systematyczna zbiórka surowców wtórnych,
- bajko terapia i program Knillow- zajęcia relaksacyjne
IV Żegnajcie do wiosny- ptaki już odleciały.
-
opowiadanie ilustrowane ,, O gościach co nie przyszli na ucztę” L. Krzemienieckiej ,
- zabawa naśladowcza ,,odlatują ptaki”
- zabawa matematyczna ,,ptaki na drzewach” -przeliczanie liczebnikami głównymi , porównywanie na oko liczebności zbiorów
- zabawy ruchowe-naśladowanie ruchu skrzydeł ptasich –różnicowanie ptaków dużych i małych
- zabawy logopedyczne dźwiękonaśladowcze- głosy ptaków
- zabawy ruchowe orientacyjno –porządkowe : Kot i ptaki”, ,, Słońce i deszcz”
- zabawy z czworakowaniem: ,,Kotek i ptaszki”
-zabawa muzyczna- odróżnianie i prawidłowe reagowanie ciałem i ruchem na zmiany tempa, dynamiki i nastroju
- ulepianki z plasteliny :ptaszek
- zabawy ruchowe z woreczkami ,,Rzuć i złap”
-zabawy oddechowe z piórkami ,,Zgubione piórka”- dmuchanie na piórko , utrzymywanie go w przestrzeni,
-,,Ptaszek’ –konstruowanie postaci ptaka z elementów wyciętych z gazet,
- ptaszek – składanie puzzli
- ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej ,,Idzie jesień”
-systematyczna zbiórka surowców wtórnych
,
- bajko terapia i program Knillow- zajęcia relaksacyjne

  

Dziecko potrafi:

- nazwać i rozpoznać aktualną porę roku na obrazku,
- odróżnić kasztany, żołędzie, jarzębinę
- tworzyć rytmiczny układ przedmiotów,
- utrzymywać ruch ciała w rytmie,
-posługiwać się nożyczkami,
- przeliczać do 4,
- rozpoznać i nazwać podstawowe kolory,
- rozpoznać zapis swojego imienia w oparciu o metodę odimienną,
- wykonywać ruch celowy w zabawach i ćwiczeniach,
-rozpoznać niektóre grzyby jadalne i trujące,
- pozyskać odcisk kory drzewa,
- zaśpiewać piosenkę ,,Taniec jesieni”,
- wyjaśnić dlaczego należy jeść warzywa i owoce
- wyjaśnić co to są ciepłe kraje i nazwać odlatujące ptaki,
- ułożyć z puzzli postać ptaka

Tematyka z języka angielskiego:

1. Seasons- autumn is coming (poznanie nazw wszystkich pór roku, umiejętność wybierania obrazków, symboli pasujących do jesieni

2. Leaves are falling, it's raining, it's cold outside...- określanie stanów pogodowych i zjawisk przyrodniczych zachodzących jesienią

3. A song- if you're happy- nauka słów i umiejętności inscenizowania piosenki ruchem (słówka: happy, angry, sleepy, hungry,sad - określające emocje i uczucia)

4. My toys: teddybear, doll, ball, car- moje zabawki- miś, lalka, piłka, autko