W grudniu odwiedziła nas pracownica Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać. Opowiedziała dzieciom o tym, jak bardzo istotne jest segregowanie odpadów przez nas w domach, bo w nich przecież zaczyna się proces działania długofalowego. Jednym z najważniejszych elementów zmiany świadomości ekologicznej jest stosowanie w swoim życiu codziennym zasady 3 R. Z języka angielskiego to: reduce, reuse, recycle czyli ograniczanie ilości kupowanych produktów, ponowne używanie tego, czego nie dało się ograniczyć i odzyskiwanie i przetwarzanie surowców wtórnych. Jeśli każdy zacznie segregować we własnym domu, świat i środowisko będzie dzięki temu czystsze. Dzieci wykazały się dużą wiedza na temat tego, jak i w jakich pojemnikach należy umieszczać odpady. Najważniejsze hasło do zapamiętania Masz kulturę, chroń naturę. (J. Dolla- Morawiak)