Witamy w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym

Zaczarowany Gaj

Jak zapobiegać COVID - 19

Informacje o kwarantannie

Zasady kwarantanny

aktualne wytyczne GIS

Praca przedszkola w warunkach COVID 19

Drodzy RodziceW tej zakładce będziemy prezentować i umieszczać materiały, które będą miały związek z wszystkimi informacjami, wytycznymi i ogłoszeniami dotyczącymi pracy naszego przedszkola w dobie pandemii Covid-19.

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA UCZĘSZCZAJACEGO DO PP7 INTEGRACYJNEGO W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

pobierz

PROCEDURA POSTEPOWANIA PREWENCYJNEGO

zobacz