Zaczarowany gaj

Skarpetki gr III

Kosmos gr IV

Zajęcia z robotyki gr II

Bezpieczeństwo

Skarpetki gr I

Wiosna tuż tuż gr III

Dzień dinozaura gr IV

Urodziny Hani gr II

Warsztaty z choreoterapeutą

Urodziny Amelki gr IV

Poznajemy zawody gr II

Dzień kobiet gr III

Dzień kobiet gr I

Warsztaty bębniarskie

Dzień Dziecka gr IV

Teatr gr V

Ogródek gr I

Kosmos i astronauci gr III

Dzień dinozaura gr II

Zajęcia biblioteczne gr III