Zaczarowany gaj

Zajęcia z robotyki gr II

Dzień dziecka gr V

Urodziny Filipa gr IV

Skarpetki gr I

Kosmos i astronauci gr III

Urodziny Hani gr II

Sprintem do maratonu gr IV

Zajęcia biblioteczne gr III

Poznajemy zawody gr II

Dzień kobiet gr I

Bezpieczeństwo

Kosmos gr IV

Ogródek gr I

Dzień dinozaura gr III

Dzień dinozaura gr II

Warsztaty z choreoterapeutą

Dzień Mamy i Taty gr III

Dzień Mamy i Taty gr II

To już marzec gr I

Dzień dinozaura gr IV