Zaczarowany Gaj

Zdalne zajęcia dla grup będących na kwarantannie

Zajęcia z terapii ruchowej  Zajęcia z terapii logopedycznej Rewalidacja indywidualna Zajęcia w ramach WWR