logo PP7

 

INFORMACJA

W poniedziałek 29 czerwca 2020r.

NASZE PRZEDSZKOLE BĘDZIE ZAMKNIĘTE

 

INFORMACJA

NASZE PRZEDSZKOLE NIE BĘDZIE OTWARTE OD 01.06.2020r 

Szczegóły TUTAJ

„ Nasze przedszkole gwarantuje każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp wysokiej jakości oferty edukacyjnej w poczuciu pełnego bezpieczeństwa i akceptacji”

 Publiczne Przedszkole Nr7 Integracyjne w Brzegu zostało powołane Uchwałą Nr XVII/186/2000 r. Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 marca 2000 r.

Od 19 lat jest już przedszkolem w pełni integracyjnym.

Przedszkole jest placówką środowiskową – wyrosło z lokalnych potrzeb i na trwale zakorzeniło się w społecznym pejzażu. Jest ono niezbędne do realizacji specyficznych, bardzo ważnych potrzeb rozwojowych mieszkańców naszego miasta.

Przedszkole mieści się w jednopiętrowym budynku, wybudowanym do celów edukacyjnych, z windą dla osób niepełnosprawnych. Ważną zaletą Przedszkola jest jego położenie, gwarantujące bezpieczeństwo i przyjazny klimat.

Wyposażenie ogrodu przedszkolnego sprzyja bezpiecznym zabawom dzieci.

    foto                  foto 1

Przedszkole jest jedyną placówką integracyjną w powiecie brzeskim.

Obecnie funkcjonuje w nim 5 oddziałów integracyjnych. Zatrudnionych jest18 nauczycieli oraz 14 pracowników obsługi i administracji ; 12 nauczycieli posiada stopień nauczyciela    dyplomowanego, 3 mianowanego , 3 nauczycieli kontraktowych.

Zajęcia specjalistyczne i dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli przedszkola posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe.

W przedszkolu wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego, zajęciach teatralnych i zajęciach plastycznych.