Zaczarowany Gaj

Witamy w Publicznym Przedszkolu nr 7 Integracyjnym

W roku szkolnym 2020/2021 Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne wdraża innowacyjną formę doskonalącą kompetencje nauczycieli. Celem Modelu jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności przedszkolnej, w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

BAL KARNAWAŁOWY

W konkursie brały udział dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zapraszamy wszystkie dzieci na bal karnawałowy, który odbędzie się w dniach: 
25 stycznia (poniedziałek) grupa I i II, 
26 stycznia(wtorek) grupa III, 
27 stycznia (środa)grupa IV , 
28 stycznia (czwartek) grupa V.  
Życzymy miłej zabawy!

Nasze grupy

Grupa I
Sówki

Grupa III
Jeżyki

Grupa V
Niedźwiadki

Grupa II
Wiewióreczki

Grupa IV Zajączki

Wspólne
wydarzenia