Charytatywny piknik
na Dzień Dziecka
Sobota, 1 czerwaca 2019 r., godz.10.00-18.00
STADION MIEJSKI W BRZEGU
ul. Sportowa 1
 
2019/2498/KS
RATUNEK DLA MIKOŁAJA
2019-05-16
 
KOMITET SPOŁECZNY ''RATUNEK''
 
Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-06-01 Do: 2020-05-31
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK, SKARBON
20
POMOC I RATUNEK DLA MIKOŁAJA. SZEROKO POJĘTA REHABILITACJA ZAWODOWA, SPOŁECZNA, RUCHOWA, WSPARCIE MATERIALNE
Cel w sferze zadań:
  • pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • działalności charytatywnej
  • działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • wypoczynku dzieci i młodzieży
  • promocji i organizacji wolontariatu
  • ochrony i promocji zdrowia
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

ZAPROSZENIE
na 10 czerwca br. godzina 16.00

Zapraszam nowoprzyjęte do przedszkola dzieci wraz z rodzicami na spotkanie organizacyjne.

Celem spotkania będzie zapoznaje z :organizacją pracy przedszkola,nauczycielami pracującymi w poszczególnych grupach wiekowych ,oraz przybliżenie tematu współpracy przedszkola z rodzicami w zakresie opieki i edukacji dzieci.

Dyrektor PP7 w Brzegu

Elżbieta Michalska

logo PP7

 

„ Nasze przedszkole gwarantuje każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp wysokiej jakości oferty edukacyjnej w poczuciu pełnego bezpieczeństwa i akceptacji”

 Publiczne Przedszkole Nr7 Integracyjne w Brzegu zostało powołane Uchwałą Nr XVII/186/2000 r. Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 marca 2000 r.

Od 19 lat jest już przedszkolem w pełni integracyjnym.

Przedszkole jest placówką środowiskową – wyrosło z lokalnych potrzeb i na trwale zakorzeniło się w społecznym pejzażu. Jest ono niezbędne do realizacji specyficznych, bardzo ważnych potrzeb rozwojowych mieszkańców naszego miasta.

Przedszkole mieści się w jednopiętrowym budynku, wybudowanym do celów edukacyjnych, z windą dla osób niepełnosprawnych. Ważną zaletą Przedszkola jest jego położenie, gwarantujące bezpieczeństwo i przyjazny klimat.

Wyposażenie ogrodu przedszkolnego sprzyja bezpiecznym zabawom dzieci.

    foto                  foto 1

Przedszkole jest jedyną placówką integracyjną w powiecie brzeskim.

Obecnie funkcjonuje w nim 5 oddziałów integracyjnych. Zatrudnionych jest18 nauczycieli oraz 14 pracowników obsługi i administracji ; 12 nauczycieli posiada stopień nauczyciela    dyplomowanego, 3 mianowanego , 3 nauczycieli kontraktowych.

Zajęcia specjalistyczne i dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli przedszkola posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe.

W przedszkolu wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego, zajęciach teatralnych i zajęciach plastycznych.